Linh Mục Phêrô Vũ Tiến Đạt
 
Họp mặt với Cha Vũ Tiến Đạt...
tại 9 Sandwiches ngày 20 tháng 12 năm 2009
Xuân, Trí Thy Hậu, Nhă, Thập, Đào, Hoài, cha Nhất & cha Đạt
được anh Hoài và Xuân mời đi ăn "all you can eat"
ở tiệm Hokkaido... c̣n bị động đất nữa...
... và mọi người thoát ra an toàn không thiếu một ai... (hi...hi...)
Cha Đạt đến 9 Sandwiches ...
cùng giúp phát quà giáng sinh cho những người vô gia cư..
anh Hoài, Thập, anh Nhă, cha Đạt và Bộ