Nhóm bạn Cựu HSCPL đă đến thăm Thầy Mẫn, chia buồn với Thầy,
sau đó thầy tṛ ôn lại chuyện xưa cũ, ngày 4 tháng 11, 2007