Cựu Học Sinh CPL niên khóa 1969-1970
Cựu Sinh Viên Luật Sài G̣n 1972-1974
Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Vượt biên cuối năm 1987:
- Trại tị nạn Panat Nikhom, Thailand 11/87- 6/88
- Trại Batan, Philippines 6/88-1/89

Định cư tại San Jose, Bắc California từ 1/1989

Nghề nghiệp hiện tại: Họa Viên Kiến Trúc (Arch. CAD Designer)

Ước Mơ: khi về già được trở lại sống và an nghỉ trên quê hương VN tự do.   Đà
o Văn Tiến, 2007
 
Đào Văn Tiến, 2005
Đào Văn Tiến, 2002
Đào Tiến, California 2000 Đào Tiến, Việtnam 1972
 
Đào Tiến với một nữ Dân Biểu tại Hội Chợ 1972
Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường CPL
Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Hải Ngoại Tháng 2 ngày 3 năm 2007
"Hội Ái Hữu Chân Phước Liêm, t́nh thân hữu
giản dị giữa thế giới mạng toàn cầu"

 
- Nhật báo Người Việt, February 07, 2007 
 (bấm vào h́nh ở trên)
 
Tuyết, Ḥa, Vân, Trang, Phong, Chương, Tiếp, Tiến, Thanh, Thành
Tiến, Thanh, Thành, Thập, Liên, Hậu, Hoàng, Đào, Xuân, Hương, Hoài, Nhă, ThầyMẫn
Thầy Mẫn, Thập, Đào, Chiến, Liên, Tiến

BUỔI TỐI VĂN NGHỆ BỎ TÚI TẠI TƯ GIA CỦA THẬP
Thập, Hậu, Tiến, Tin, PDung, Hoài, Trang, Phong & Chiến 
Hương, Nhă, Ḥa, Đào, Tiến, Thập, Hậu, Phương, PDung, Trang, Hoài, Liên,
Thanh, Hà, Chiến, Vân
 
HỌP MẶT CHIA TAY...  sáng ngày 3 tháng 2 taị nhà Thập
hát trước giờ tạm biệt... Chiến, Tin, Đào, Liên, Tiến, Thập