CPL Hoàng Từ
 
Hoàng Từ
27/153 Đường Quang Trung Phường 10, G̣ Vấp
Điện thoại: 08-8945139