Nhẫn hay mặt dây chuyền
Kỷ vật lưu niệm với huy hiệu tên trường Chân Phước Liêm
Nhẫn &  mặt dây chuyền
Nhẫn cho phụ nữ & quư ông
Nhẫn cho phụ nữ                        Nhẫn cho quư ông          
Mặt dây chuyền
       
Đă nhận đặt hàng từ các bạn:
Phan Dy Nhă: 1 nhẫn quamarine stone xanh dương
Đặng Tường Vân: 1 mặt dây chuyền mắt beo
Lê Thị Phượng: 1 nhẫn nữ sapphire số 5
Nguyễn Thị Thập: 1 mặt dây chuyền turquoise
Nguyễn Anh Đào: 1 mặt dây chuyền ruby (July)
Nguyễn Phương Oanh: 1 nhẫn Garnet (January) số 5
Nguyễn Thy Hậu: 1 mặt dây chuyền Peridot (August)
Phạm Thị Ḥa: 1 mặt dây chuyền (mắt beo hay Dec.)
Cao Hải Hà: 1 mặt dây chuyền Ruby
Nguyễn Thế Nhân: 1 nhẫn nam Garnet số 8.5
Vũ Anh Dũng: 1 nhẫn nam Garnet số 8.5
Nguyễn Ngọc Liên: 1 mặt dây chuyền (đổi tím)
Đinh Trung Chính: 1 nhẫn nam Ruby số 9.5
Nguyễn Văn Bộ: 1 nhẫn nam Blue Topaz (Dec) số 9.5
Nguyễn Lệ Thanh : 1 nhẫn Blue Topaz (Dec)(hàng mẫu)
Đinh Thị Ơn* : 1 nhẫn tim số 6.5
Phạm Thanh Thủy : 1 nhẫn xanh dương số 6
Lê Thị Nhạn :   1 nhẫn xanh dương số 6
Nguyễn Bạch Tuyết  : 1 nhẫn số 7.5
 
Nếu các bạn muốn đặt hàng trước - xin cho biết số đo
ṿng ngón tay và loại mặt đá
Birthstones by Month
January February March April
Garnet
(faith)
Amethyst
(peace)
Aquamarine
(love)
Diamond
(virtue)
May June July August
Emerald
(wealth)
Pearl
(beauty)
Ruby
(passion)
Peridot
(dignity)
September October November December
Sapphire
(clarity)
Opal
(purity)
Citrine
(hope)
Blue Topaz
(strength)

 

Tiger's eye gem stones
Brown Golden Green Tricolor Blue hawk's eye

Xin liên lạc:
Vũ Ngọc Bội - Tel: 909-393-3118
, Email: boingocvu@yahoo.com
Nguyễn Thị Thập - Tel: 714-531-0972
, Email: thap10@yahoo.com