CHS CHÂN PHƯỚC LIÊM HỌP MẶT TÂN NIÊN KỶ SỬU
Nam California - ngày 31-
01-2009
... Bội, Sơn, Thập, Trí, Dũng, Tân, Hải, Oanh, Điệp, Thu Hà, Thảo, Hải Hà...  
...Chấn Hải, Oanh, Thảo, Thu Hà, Hải Hà, Duyên Anh, Huyền, Hậu...
Bạch Tuyết, Tiếp, Cẩm Ḥa, Kim Trang, Bội, Sơn, Thập, Trí, Dũng...
Trí, Chương, Tuyết, Tiếp, Cẩm Hoà, Kim Trang...
Tuyết, Tiếp, Cẩm Ḥa, Kim Trang...
Ban nhạc... Đinh Trung Chính, Nguyễn Minh....
Ca sĩ ... Nông Thu Hà ...
đôi song ca Thu Hà & Điệp
... Trung Chính, Minh Tân, Minh...
nam "ranh" ca... Minh Tân...
song ca ... Duyên Anh & Minh...
"cùng" ca Thy Hậu & Chương...
với bản Chúc Xuân của Đinh Trung Chính...
nàng xuân của chúng ta... Anh Đào...
với cặp ca nhạc sĩ Anh Đào & Sơn với bài... "bịt mắt bắt... Sơn"....
anh Bộ vài lời về ĐH ... Minh, Bộ, Thập Huyền, Tuyết...
nghe hát...
.. cám ơn chiếc bánh sinh nhật của Đào...
... và ổ bánh của anh Ḥa...
Thập vui quá chừng, cười toét cả miệng ra...
... hí hửng cắt bánh... Anh Đào, Dũng, Thập, Hậu...
Điệp, Thu Hà, Thảo, Oanh, Đào, Thập, Bội, Tuyết, Tân, Dũng, Hậu, Cẩm Ḥa, Bộ...
Đào cắt dùm nha... Điệp, Thu Hà, Đào, Hậu, Thập, Tuyết, Huyền...
Ai muốn ăn bánh này?... Thu Hà, Đào, Thập...
Thôi ăn bánh này trước nhé... Thu Hà, Đào, Hậu, Thập, Tuyết, Huyền, Bộ...