CHSCPL họp mặt Tân Niên 2008
California USA - 03/01/08
cháu của Xuân, Xuân, Danh, Lan, Thập, Đào, Hoài, Nhă ...
Đứng: Hoà, Lan, Hoài, Phượng, Đào, Danh, Thập, Thầy Trí, Hải, C.Ḥa, Huyền, Hậu, Bộ
Ngồi: Duy & Nhă...
... Lan, Danh, Thập, Thầy Trí, Hải, Bộ, Huyền, Hậu, Phượng ...
... Thập, Thầy Trí, Chấn Hai, Hậu, Phượng ...ơi, gọi phone cho ai đó? ...
... Thập, Thầy Trí, Chấn Hải ...
... Huyền Bộ, Hải, Phượng, Hậu ...
... Thập, Đào, Xuân và cháu bé, Hoài ...
... Phượng, Hậu .... Sao gọi phone hoài vậy Phượng ơi?
... phần văn nghệ.. Phượng và nhạc sĩ Đinh Trung Chính ...
... Ca sĩ Thy Hậu và nhạc sĩ với cây đàn... Đinh Trung Chính ...
... Đinh Trung Chính với "Ngọn nến t́nh yêu" ...
Anh Đào với CPL Trung Chính và anh Thịnh