Đm nhạc bỏ ti tại tư gia CPL Thu H v Điệp
Fountain Valley - Thng 3 ngy 7 năm 2009
Trung Chnh, Nh, Tiếp, Thu H... sắp xếp thức ăn...
Bộ, Tn, Chnh, Nh, Tiếp... bia cho cc chng...
Bộ, Huyền, Tn, Duyn Anh, Chnh...
Bộ, Phong, Huyền, Tn...
Thu H, Điệp, Phạm Long, Sơn, Bộ... sao bn ny cn nhiều vậy?...
Tn, Chnh, Nh... ba chng cười tươi qu...
... đang lột mt... l chuyện của cc nng... Thập, Oanh, Thủy, Tường Vn...
mt ngon qu Vn ơi... Thu H, Thập, Oanh, Thủy, D. Anh, Vn...
ăn thử coi, ngon lắm! ...Vn, Thanh, Hậu, Thập, D. Anh, Chnh...
cc c: Vn, Thanh, Hậu, Thập, Đo, Anh, Oanh... cn thiếu ai nữa ta...
Hng, Phượng, Thanh, Minh, Anh Phong... đang thử đn thng ...
Gia chủ Thu H & Điệp v nhạc sĩ Quang... vi lời phi lộ
Năm chng ngự lm pho thử Tiếp, Bộ, Phong, Nh, Tn...
Oanh, Phượng, Hậu, Nh, Sơn, Tiếp... hn huyn..
Nh, Hậu, Thanh, Phong, Sơn... ai đang ht vậy ta??..
Hng, anh Long, Tường Vn...
đang lắng nghe... Hậu, Nh, Minh, Tr, Chnh, Sơn, Tn, Anh, Bộ...
lại 5 chng tiền đạo... Hng, Chnh, Nh, Tr, Minh...coi bộ mt đắt hng...
Vũ Phong mở đầu chương trnh.. với bi ht tặng.. nng...
... đến anh Điệp...
Sound Engineer chu Ryan v cặp song ca Thủy & Hng
Tới phin Thập n...
ban Tam ca "CP L'  Nh & Đo & Thập
Sơn, Thảo, Phong, Bộ, Huyền, Thập, Hậu... đang tm bi ht...
... đang lắng nghe...