Nam Cali & buổi trà đàm gặp gỡ Thầy Cô Chu Ngọc Thủy
Từ Paris ghé thăm California
Santa Ana - Ngày 19 tháng 4 năm 2014
Danh, Thúy, PLan, Phong, Lan, Sơn, Thắm, Thập, Lâm, Hậu CHải, Bội, KHoa, Đào, Chính
Thầy cô Thủy và Đ́nh Thư (hàng đầu)
... tấm này có thêm Lệ Tanh và rể Trí.
... anh Lâm, Kim Hoa, Hậu, Lan và Phương Lan...
4 cô vần T : Thúy, Thanh, Thắm, Thập...
... đang nghiên cứu IPad ...
... chuẩn bị ăn nhe...
... Vũ Phong, Thy Hậu, Trung Chính, Kim Hoa, Trí...
... lại Ipad (h́... h́...) anh Sơn đang chuẩn bị âm thanh ...
... cùng cấp lớp...
... hai cô bạn thân ...
... coi vẫn c̣n tươi lắm ...
Đào: Thầy cô và các anh chị ơi, cho em một tí "smile"...
... giới thiệu với thầy... đây là...
... Xuân Thi lúc nào cũng như ... người mẫu ... dù mới hết bịnh...
Đoàn Liêm, Khánh Hoài, Công Danh, Ngọc Bội ...
 ... anh Lâm, Thúy, Thập, Cô và thầy Thủy ...
... Tuyết, Thu, Đ́nh Thư, Sơn ...
... tam cô nương... Lan, Đào, Xuân ...
chữ viết khó đọc quá ... Welcone Thầy cô Thủy và hapby birthday Khánh Hoài ...
... nhờ Thầy ...
... mà mấy anh ...
... mỗi người một ly ...
... ... chai rượu mới hết ...
... Lương Thúy với bài "Bụi Phấn" ...
... hai thầy tṛ có giống nhau hông? ...
... ai cũng tươi quá ...
... vào chụp chung luôn nhé ...
... Thy Hậu hát nhạc Pháp tặng Thầy cô ...
... đến Vũ Phong ...
... cho Thập hát ké với đi...
... Thập với "Huyền Thoại một chiều mưa" ...
... đến Hương góp vui  ...
... Thầy ngỏ lời cám ơn ...
... và lời chia tay ...
tam ca bài " Nỗi Ḷng" với Thầy ....
... Thầy Cô Thủy ...
Thy Hậu tiếp tục văn nghệ ...
... đến Tuyết ...
... song ca Hương & Thu ... 
... hát không mệt mỏi Nguyên Phong ..
Trung Chính, Nguyên Phong, Khanh