Mother Day 05/11/07
No cười ln cc bạn
B hoa hồng Thy Thơ knh biếu Mẹ nhn ngy Mother day 051107
Con chu v... đon ln sữa đang quy quần quanh Mẹ
n, sao mnh giống đi dự đm cưới qu hn
Đa hồng, Thy Thơ chc cho Đo v Thập vui hn.