Viếng thăm trưởng nam Thầy Uông Trung Mẫn
Antôn Uông Đại Cường
San Diego - USA ngày 23 tháng 6 năm 2014
Xin Chúa thương xót Linh hồn...
Antôn Uông Đại Cường...
... thăm viếng ...
... tưởng nhớ ...
Thy Hậu, Đào, Thập, Thầy Mẫn, Phượng ...
... viết tên cầu nguyện ...
Chấn Hải, Ḥa, Hậu ...
... bắt đầu lễ ...
... Thảo, Chấn Hải, Duyên Anh, Minh ...
anh Tú, Thầy Giai, Thắm, Bội ...
Cô và gia đ́nh ...
... sự mất mát to lớn ...
Uông Trí ...
Thầy Giai chia sẻ ..
Cô Mẫn và các em ...
Thầy Mẫn và CHS Chân Phước Liêm ...
... các con Thầy Mẫn ...
... khóc anh ...
mọi người...
... đến chia sẻ ...
Chân Phước Liêm ...
anh Mai Hậu, Anh Đào ...
... cùng các bạn ...
.. đọc kinh cầu nguyện ...
.. trong pḥng giải lao ...
Minh, Anh, Oanh, Đào, T.Mẫn, T.Giai, Bội, Thắm, MaiHậu, Thập, ThyHậu, Ḥa, Chi, HoàngHải, ChấnHải
Bội, ChấnHải, Mai Hậu, Thầy Mẫn ...
Thảo, Chi, Thắm, Ḥa, Oanh, Thập, Đào, ThyHậu, T.Mẫn, MaiHậu, T.Giai, Bội, ChấnHải, HoàngHải, Trí ...
... họp lại trước khi ...
... chia tay ...
.. trước khi ra về ...
Bội, Thắm ...