Một ngy lang thang với Anh Đo
Nam California USA - 07/23/08
H, Tỵ, Nhạn Tuyết  đang tượi cười shopping...
tnh mua my hnh hả cc chị?
ci bp đ đẹp đ chị H ơi!
i ch, mua phải mặc liển chứ chị Tuyết h!
Lang thang ở mall mỏi chn chưa vậy?...
Tứ c nương shopping!...
vẫn cn muốn đi tiếp...
vườn sau nh Anh Đo
phải nghỉ ngơi chứ... ăn tri cy nữa ...
anh Nh ơi... nhẹ tay cht...  gẫy cnh nho nh Đo bi giờ!
chi Tuyết đi tm mận hả?
Nh, Thập, H, Tỵ, Đo, Nhạn Tuyết...
Vườn nh Đo tuy nhỏ, nhưng c nhiều tri cy v bng hoa lắm đ...
nho, đo, mận, thanh long, cả chanh nữa n...
cy cao sau nh...
... c cả hồ bơi nữa ... Ty, H, Tuyết, Đo, Thập, Nhạn, Nh ...
chụp kỷ niệm sau nh...
trước cửa nh c những cy hoa...
v cả ghế... (hổng phải đ) .. ngổi tm sự...
Đi bụng rồi, Đo Sơn mời đi ăn nh hng ..Đại Hn...
Nhạn, Tỵ, H, Thập, Đo, Sơn, Tuyết...
gi từ nh hng đậu hũ...
A, th ra sinh nhật Anh Đo... bnh m v bnh sinh nhật của 9 Sandwich!
thổi đn cầy đi... Happy Birthday Anh Đo!
bắt đầu Karaoke .. Đo, Tuyết, Hoi, Thập, Xun...
trước khi chia tay.. Nh Thập, Đo, Tỵ, H, Nhạn, Tuyết.