Thanh Thủy, Ngọc Măng, Kim Chi, Hữu & Sượi
trong hn lễ của con Hữu

USA - Ngy 29 thng 9 năm 2011
Bạn cố tri : Sượi, Hữu, Kim Chi & Thanh Thủy
đm cưới hai chu Nguyễn Dũng v Kim Loan
nh trai Chị Hữu, anh Cường v 2 chu...
nhm CPL tham dự lễ cưới... (ai cũng đẹp qu trời!)
Ngọc Măng, Sượi, Thanh Thủy, Kim Chi...
... nng ly chc mừng ...
tứ c nương: Kim Chi, Thanh Thủy, Sượi, Ngọc Măng...
chụp chung với anh nh ...