Họp mặt vợ chồng Lê Văn Ngô từ Pháp
Nam Cali - Ngày 10 tháng 11 năm 2019
Lê Văn Ngô - Phương Lan - Vũ Quang Minh ngày 11 tháng 11
Lê văn Ngô họp bạn cố tri ở Virginia ngày 17 tháng 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 11, 2019
Vợ chồng Ngô - Phương Lan - Vũ Quang Minh - Nam Cali
 
 
November 17, 2019
Nicolas LE <nicolasle56@yahoo.com>
H́nh gặp mặt vài bạn trong khoá ở Virginia ngày 11/17
Nhân dịp Bạn Lê văn Ngô từ Pháp qua thăm cố tri Phạm đăng Khoa
ở Virginia, Mỹ quốc.
Cũng mạo muội gom được thêm mấy người bạn học cũ ở Chân Phước Liêm.
Thôi th́ tụm lại chuyện văn tí......
Ôn chuyện xưa......
Này nhé, từ trái sang phải:
▪Kim Chung (Fallschurch, Virginia, USA)
▪Ngô thị Ngà (tự Nga huyền. Clifton, Virginia, USA)
▪Lê văn Ngô (tự Ngô lùn. Dijon, FRANCE)
▪Đức Thành (Manassas, Virginia, USA)
▪Phạm Đăng Khoa (đứng, tự Khoa đầu bạc. Gainesville, Virginia, USA)
▪Bùi viết Dũng (tự Dũng cận. Pennsylvania, USA)
 
Họp mặt nhà Phạm Đăng Khoa - Liễu
 
Kim Chung - Ngà - Diệu Lan - Liễu ( vo Khoa)
Đức Thành - Dũng - Huy (em cột chèo với Khoa) - Khoa (áo xanh bac Da)