Một ngy với Hong Hải v Hong Lm
San Diego, California U.S.A. - November 23, 2007
Tuyết, Tiếp, Nh, Đo tại nh Hong Hải...
Nh, Thập, Lm
Chị Tuyết mời bnh patchaud
Tiếp, Nh
Hai bạn gi.. Hong Lm, Nguyễn Tiếp
Bốn chng "ngự lm" : Lm, Tiếp, Hải, Nh
"đại no" ... biển vắng San Diego (nude đu m nude!)
Thập, Nh, Đo, Tiếp...
... thăm nơi dậy bay bằng d... paragliding...
anh Nh v chiếc d xanh đang sửa soạn bay...
... Thập, Đo... tại Torrey Pines Gliderport
Nh, Tiếp, Hải, Thập ... đang ngắm người bay...
.." quay bn ny cc anh, chị ơi!"
... đang ni chuyện với huấn luyện vin paragliding...
...bay loại d ny khng cần động cơ, chỉ cần bn tay biết điều khiển dy
v thn thể biết cảm nhận sức gi...
Anh Tiếp tại qun ăn bờ biển...
v Anh Đo...
... nh hng Bi Biển...The Shores...
... mời vo ...
...đến giờ ăn rồi ... beefsteak ..
... c v khoai ty chin...
Thập, Tiếp, Nh, Hải, Đo... mấy anh ăn nhanh dữ!
hải u ... San Diego...
anh Nh v... chim ...
... chim, chim, chim.. v Anh Đo...
... bi biển v chim...
... "anh Hải ơi ... nhớ lấy chim đ nh!"...
... hnh ny đẹp.. lo hơn...
 
chụp một tấm nh...
... nhưng tấm ny đẹp hơn...