CPL Cựu Học Sinh họp bạn Tất Nin
U.S.A. - ngy 27 thng 12 năm 2014
Họp mặt tất nin 2014...
... tuy đ qua ngy ging sinh ...
nhưng "gi Noel" vẫn cn quanh quẩn đu đy...
... bn cy thng v dn nhạc của Sơn ...
... Tuyết, Hậu, Đo, Thập, Tr...
Thập, Hậu, Anh Đo, Bạch Tuyết, Sơn...
.. đổi chỗ một cht nh...
... trn bn ăn, tuy khng đng...
... nhưng rất ấm cng...
... lc ny chắc Thy Hậu chụp hnh ...
chị Tuyết, Duy, Tr, Phong, Lan, Sơn, Trm, Lim, Nga, Thập, Đo
by giờ Thy Hậu ngồi đầu bn...
Bắt đầu tr chơi "trộm qu", Tr số 1
... qu chị Nga chọn qu...
... đến chị Tuyết chọn được qu ny... (nhưng bị trộm)
... Sơn cũng chọn được qu ny...
"bao l x" ... nhưng qu ny bị mất trộm mấy lần...
Triệu Duy chọn qu .. (an ton khng sợ bị trộm) hi..hi..
.. Đo giựt bao l x n...(Thập giựt bị thất bại) hi..hi.
... phải chọn qu khc...
.. qu ny an ton, khng bị mất!..
... Lan giựt qu chị Tuyết...
... chị Tuyết phải chọn mn khc ...
... Phong giựt của Đo, Đo phải chọn mn khc...
...Tr đang "rao" hng... "ai muốn Obama?"
Bắt đầu phần văn nghệ ..
Lim, Phong, Trm, Lan, Tuyết, Duy, Nga, Thập, Hậu ...
Vẫn cn m mẩn những bi ca ging sinh ...
... trước sn nh Đo...
... cửa nh ...
...chị Tuyết: "chụp gần một cht em!"
"chị thch bnh hoa ny n"
"chụp dm chị một tấm"
"cả với bức tranh ny nữa"..