CPL Cựu Học Sinh họp mặt Tất Nin
Ngy 29 thng 12 năm 2012
Buổi họp mặt tất nin 2012
Nh, Sơn, Thu, Thầy Giai, Tuyết, Tr, Hậu, Phong, Lan, Thập, Đo, Thầy Mẫn, Oanh, Bội, Thy...
... đến tham dự...
... ma đng nn ai cũng ... bo tốt (h... h.. v mặc o khoc)...
... c cả 4 chai rượu - qu của thầy Qu...
Hương, Phong Lan, Tr...
Hậu đ sửa nh, để d tối hội họp cũng thuận tiện...
Thập, Bội, Thy, Đo, Oanh, Tr, anh Nh, Thầy Giai
... hai vợ chồng Phong & Lan lc no cũng tươi...
Hạnh, Hậu, H Thy, Thầy Mẫn, Sơn (chồng H Thy)
Tr & anh Nh... nhận phần pha tr...
... "ngũ gic đi" đang bn chnh sự???
người đẹp Hồng Hạnh & H Thy cũng đến tham dự
... cc bạn c thấy trng pho dnh cho tết... đẹp khng?
ba chng Qun, Sơn, Thu dnh thời giam gip vui văn nghệ
... thm giọng nam Hương...
Phong ơi, kỳ ny ht bi g đ?
Hương gip vui văn nghệ...
... khng thiếu giọng ca Lương Thy...
Hồng Hạnh v Thy Hậu.. lc no cũng muốn ...quậy...
gip vui văn nghệ... Thy, Hạnh, Hương...
... cũng khng qun mn... khiu vũ...
thấy dn đn mờ mờ ảo ảo... đẹp khng cc bạn?