Lễ kết hn CPL Nguyễn Thị Hiếu v anh L Văn Thuận
Việt Nam, Chủ nhật ngy 5 thng 4 năm 2009
...e ấp trong quốc phục Việt Nam...
... anh chị đẹp đi qu...
... Woah! cảnh đẹp thiệt...
... rất tnh tứ...
...  lng mạng ...
.. thơ mộng...
... trước bn thờ gia tin ...Thuận, Hiếu, Mẹ Thythơ, Mẹ Hiếu, Mẹ n, Nhiễu ...
... bạn b CPL đến chung vui : Sơn, Bạch Tuyết, Nhung, Hiếu, Thuận, ...
CPL Nhung, Nguyễn Thuận, Dung, Hiếu, L Thuận, Huy Phương, Sơn, Bạch Tuyết..
Chc mừng... chc mừng... Hiếu Thuận yu nhau mi mi...