Buổi họp mặt thân mật với Phan Dy Nhă
Tháng 6 ngày 19, 2007
Tại nhà hàng Vườn Cau, G̣ Vấp, Việt Nam