Sượi họp mặt cng cc bạn cựu học sinh CPL
VN - Thng 11, 2009
Họp mặt với CPL Sượi từ Mỹ về.
 
Họp mặt với CPL Lương Thy tiễn Thy đi Mỹ dự đại hội năm 2009