Si Gn: Hn Ngọc Viễn Đng

Si Gn c bến Chương Dương 
C Dinh Độc Lập 


 c đường Tự Do 

 


 
C Chợ Qun


c Cầu Kho

Bến xe Lục Tỉnh 
 


con đ Thủ Thim 
 

 


C t but khắp miền, 

 

 
Vườn chơi c Thảo Cầm Vin, Tao Đn 


 
 
Bến Thnh đ tiếng tăm vang


 
 
Chợ Cầu ng Lnh lại cng nn đi
 

 


 
Xe đ, xe my, taxi 

  

Bnh Ty, Khnh Hội ngại g xa xi 


Chnh Hưng, Ph Nhuận đy rồi Thị Ngh, Tn Định nhiều nơi cn chờTrải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đ rợp bng cờ vinh quang
Si Gn - thủ phủ Việt Nam
Mai ny kiến thiết mở mang cn nhiều.
 

Sai Gon Continental PalaceSai Gon 1962


Sai Gon 1964


Sai Gon 1966


Sai Gon 1966


 

 Sai Gon 1966
... người Si Gn văn minh lịch sự biết bao...


Sai Gon 1967Si Gn c bến Chương Dương,
C Dinh Độc Lập, c đường Tự Do
C Chợ Qun, c Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh, con đ Thủ Thim

C t but khắp miền,
Vườn chơi c Thảo Cầm Vin, Tao Đn
Bến Thnh đ tiếng tăm vang
Chợ Cầu ng Lnh lại cng nn đi
 
Xe đ, xe my, taxi
Bnh Ty, Khnh Hội ngại g xa xi
Chnh Hưng, Ph Nhuận đy rồi
Thị Ngh, Tn Định nhiều nơi cn chờ

Trải bao thay đổi đến giờ
Khắp nơi đ rợp bng cờ vinh quang
Si Gn - thủ phủ Việt Nam
Mai ny kiến thiết mở mang cn nhiều. 

(sưu tầm)

nguồn: namrom64.blogspot.com