Cch Lm Con Mẻ

Vật Liệu:
 
Gạo v nước

Cch Lm:

Thổi cơm cho nhiều nuớc một cht, khi nuớc si độ mấy pht chắt nuớc cơm vo một hũ knh trong suốt c nắp đậy. Khi cơm chn để nguội bỏ chung vo nuớc
cơm sm sấp đậy nắp lại. Độ hai tuần, mở ra lọc cơm lấy nuớc dng nấu ăn gọi l mẻ. Thỉnh thoảng cho thm cơm v nuớc cơm để nui mẻ tiếp tục, nếu muốn ăn nữa. Mi mẻ chua chua khng phải l hư, cũng như sữa chua (yogurt) ăn tốt.


* C thể dng con mẻ cho mn Gi Heo Giả Cầy rất ngon (Nhựa Mận)