CHSCPL tham dự Đám Tang CPL Trần Văn Vân
Ngày 23 tháng 3 năm 2013
 
"Điếu văn tiễn đưa Trần Văn Vân" --- CPL Đào Văn Tiến
   chi tiết bấm vào đây!


Khoảng 250 người đă đến tham dự tang lễ của Không quân Ba Vân trong t́nh nghĩa cộng đồng
.    chi tiết bấm vào đây!
- Monday, 25 March 2013 10:23