Ái Hữu CPL Hải Ngoại Họp Mặt ngày 25-5-2002
Địa Điểm: Tư gia Nguyễn Thị Thập, Santa Ana, California, USA
Page:  1   2
Tường Vân, Phương Dung, Thập, Anh-Dao
..., Tường Vân, Phương Dung, Thập, Tiến, Anh-Dao
Tường Vân... nội trợ đảm đang không ai sánh bằng...
... luôn luôn với nụ cười thật tươi trên môi...
 ... đang suy tư ǵ đây Lệ Thanh...
...băn khoăn không biết mấy đứa nhỏ muốn ăn thức ăn Việt Nam
hay pizza đây?! ...
Duy
Thập
Page:  1   2