Cựu CPL hai miền Nam v Bắc California họp mặt
"ĐN GI H"
San Jos - Ngy 13 thng 6 năm 2015

Trang:   1   2   

Thầy Thnh, Mai Hậu, Nam Hương, Phạm Ha
... ai cũng tươi hết ...
c Hiền, Kim Dung ...
thm Anh Đo, Kim Thanh ...
cc bạn c nhận ra tất cả mọi người khng?
... phi đon Nam Cali ...
m thịnh dương suy nn... mấy anh được cầm hoa...
Đo, Thắm. Bội, NHương, Thập, MHậu, THậu, Chnh, Ha, Chi
Cc bạn Bắc Cali ...
Ngoan, Yến Trang, Sng, ThuHương, Mo, Thanh, Tường, Dung, Trc, Phương, Qu, Tiến...
Nam Bắc một nh, thiếu anh Qu Mai v Trang (khg thấy)
qu Thầy c...
... cc "cụ" nam sinh cn đẹp trai ra phết!..
... cc "Cụ" nữ sinh cn "nguyệt thẹn" ra tr...
Thầy Tấn mở đầu phần văn nghệ ...
.. với bản nhạc dnh ring cho Chn Phước Lim ...
Thầy Thnh v anh Mo lm ph nhm ...
Nam Cali cảm tạ qu thầy c v cc anh chị Bắc Cali
Tiến, Phương, Ja, NHương v TB Ti
anh Qu Mai đang quay phim ...
Trung Chnh phụ trch keyboard
Bửu Ti, Mai Hậu, Thầy Tr v Thầy Thnh
Thầy Tấn, Bội, Trung Chnh
Đinh Trung Chnh
chơi keyboard cho Thầy ht...
c Dzon lun bn cạnh lắng nghe
Anh Mai Hậu kiến về nin liễm..
Anh Đo Tiến cũng đồng ủng hộ trang web thi..
Bắc Cali nhất tr 2 ngn tay đồng ..
Đinh Trung Chnh với "Chc Xun"
Đinh Trung Chnh, Thầy Nghim v Qu Bi
Đinh Trung Chnh với bi ...
"Ngọn nến tnh yu"...
Thy Hậu với "Như đ dấu yu"...
Anh Qu Mai với "Tnh khc thứ nhất" ...
"Tc mai sợi vắn sợi di" ...
Đặng Thu Hương...
song ca Anh Đo, Thu Hương
Anh Mo "Cn cht g để nhớ"
song ca Qu Mo & L Trang
Cm ơn anh Qu Mai cho mượn Mai Gia Trang
Qu Mai, V Phương
Anh Đo
Ngoan, Ha, NamHương, Dung, Thanh, Đo, ThuHương
c no cũng đẹp qu...
Thầy Chu Ngọc Tr
Anh Đo với "Chị Ti"
Nam Cali ln viếng trn lầu của Mai gia trang
... "mọi người lm xấu nh!" ...
Woah! tấm hnh ny chụp đẹp qu
bnh hoa đẹp khng cc bạn?
cc bạn cng cấp lớp, anh Tiến về rồi...
cầu thang chụp cũng đẹp...
c em Đo lm duyn n...
Qu Mo, Thầy Tr, V Phương, Qu Mai
"Hoa ny đẹp qu cc chị ơi!" ...
đi uyn ương Qu Mai & Kim Dung
phải chụp một tấm với hoa của Qu cắm ...
cc c chụp với thầy Tr...
Chi, Đo, NamHương, Thập, Thầy Tr, Ha, Sng

Trang:   1   2