Hoang Chinh
Home Page
http://hoangchinh.net (the official site)     

Vài hàng về nhà văn Hoàng Chính

Sinh ngày 14 tháng 05 , 1954 tai Hai Pḥng
Tôt nghiêp Y khoa Sài G̣n 1979
Đinh cư tại Canada từ 1983
Hôi viên Văn Bút VNHN trung tâm Canada

Tác phẩm:
- Nửa Đêm Nghe Mẹ Thở Dài (thơ, Làng Văn, 1991)
- Mùa Thu Cuối Cùng (tập truyện, Làng Văn, 1994)
- Lời Tỏ T́nh Đă Cũ (tập truyện, Văn Mai, 2000)
- T́nh Khúc (truyện dài, Làng Văn, 2002)
- Mây Sông Cũng Lội (truyên dài, Văn Mai, 2002)
- Viết Cho Mẹ ở Quê Nhà (tập truyện, Làng Văn, 2003)


Các bạn hăy vào thăm trang nhà của nhà văn Hoàng Chính: http://hoangchinh.net (the official site)