Một chuyến đi thăm thầy ở Ohio
 Ngy 21 thng 5 năm 2016


 Trang:   1   2   3   4   5
Thăm lng ... xưa
... với những cỗ xe ngựa ...
... v dn Amish ...
Thy Hậu v Anh Đo   ...
... đi thăm miền qu ...
... Ohio ...
Hng Sơn & Anh Đo, Tr v Thy Hậu ...
đến sớm đi thăm chợ qu ......
Ohio cho đn cc bạn ...
... bằng cơn mưa nhẹ ,,,
Đo, Hậu, Tr ...
... vo thăm một gian hng của người Amish ...
... phần lớn thưc phẩm họ tự sản xuất ...
Tr, Đo , Hậu, Sơn ...
hoặc những sản phẩm thủ cng nghệ...
Thầy Qu gặp tr Qu tại phi trường ...
Thầy tr với ci m "thắm thiết" ...
sau 50 năm gặp lại ...
Qu, Thầy Qu, Thập, Đo, Tr, Hậu, Sơn ...
.. 4 c học tr qua thăm Thầy ...
Trước cửa nh Thầy Qu ...
... những bụi cy mu sắc rất đẹp...
Đo, Qu, Hậu, Thập, Thầy Qu, Tr ...
... c 2 cy maple đỏ ...
... hnh như sn trước nh Thầy đẹp nhất ...
... vườn địa đng của Thầy ...
... vườn sau ...
... mn khai vị Thầy đi học tr...
nhiệm vụ Tr vắt nước cam ...
Sơn cũng thử dng dụng cụ vắt cam c một khng hai ...
Đo, Qu : "Thầy xếp đẹp qu Thầy ơi."
Thầy Qu, Anh Đo ...
Đo, Thầy Qu, Qu, Thy Hậu, Thập ...
Thập thch bức tranh nổi (3D) "ma đng" ny của Thầy n ...
by bn khai vị với rượu ...
Thầy tr quy quần ...
Ủa, sao ton nước cam khng vậy?...
Thầy:  "cho đn cc em..."
no... rượu khai vị ...
 ... steaks ...
chn cua ...
... tm hm ...
Trang:   1   2   3   4   5