Một chuyến đi thăm thầy ở Ohio
 Ngy 21 thng 5 năm 2016


 Trang:   1   2   3   4   5
Tại nh Huỳnh Dung ...
Thầy chụp với năm c học tr ...
... mấy c đang "tm" chuyện...
Thập, Đo, Huỳnh Dung, Qu, b Giao, Thy Hậu ...
... vẫn cn đi ...
... "quậy" ... hi... hi...
Chn Phước Lim Toronto mời đi ăn cao lương mỹ vị ...
... tại nh hng nổi tiếng Blue Lagoon ...
... c chn c ...
m cũng quậy qu chừng ...
anh Mai Dung v Thầy Qu tại nh Anh Tuấn
mấy tr lm g m để Thầy ... nhăn nh vậy ta?!
... học tr, du, rể chụp chung với Thầy Qu ...
... từng cặp, từng cặp... ai solo đứng chung với Thầy!
Thầy Qu lạc giữa rừng...
... "ma" học tr...
Thầy Qu v Kim Quế ..
... thm Thập nữa n...
Thầy v Tr & Thy Hậu...
Thầy v Anh Đo & Sơn ...
Thầy v Kim Quế & Mai Dung ...
Thầy v Huỳnh Dung & Phong ...
Thầy v Anh Tuấn & nh Tuyết
Thầy v anh Minh Hồng & Trm
Cm ơn anh Minh Hồng chụp những bức hnh rất đẹp
Thập, Qu, Thầy, Kim Quế, Huỳnh Dung
Thập, Qu, Mai Dung, Kim Quế
Qu, Thập, nh Tuyết, Anh Đo, Thy Hậu
Kim Quế, Huỳnh Dung, nh Tuyết, chị Trm
Cc chng ngự lm v Thầy Qu...
Minh Hồng, Anh Tuấn, Mai Dung, Thầy Qu, Phong, Tr, Hng Sơn..
Thy Hậu, Kim Quế, Thập, nh Tuyết, Huỳnh Dung, Anh Đo, chị Trm, Qu
... cũng khng qun "lm tr"... hi.. hi..
Tr & Hậu ...
... lm duyn ..
Qu Bi ...
... lm model  cho "ph nhm"...
... đẹp h!
Huỳnh Dung nữa n...
... lm duyn ...
... cũng dễ thương lắm chứ!
Cn Anh Đo ...
... th khỏi ch, hoa hậu CPL m!
Anh Hồng ku mấy c lm model...
kẻ đứng, người ngồi.. cn nằm nữa chứ ... hi... hi...
Cc bạn thấy hồ bơi nh nh Tuyết đẹp chưa n !
coi cc b lm điệu...
... nghịch như vầy, ai dm ni... "b gi trầu"!
Trang:   1   2   3   4   5