Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Hải Ngoại Tháng 2 ngày 3 năm 2007
Trang:   1   2   3   4   5 

BUỔI TỐI VĂN NGHỆ BỎ TÚI TẠI TƯ GIA
Thập Hậu, Tiến Tín, PDung, Hoài,Trang, Phong & Chiến
Nghệ sĩ với cây đàn .. Kiều Hữu Chiến
Phong, Tiếp, Bội, Phương, Chiến, Hải, Hoàng với Chân Phước Liêm Hành Khúc
cứ hát đi . làm ǵ mắc cở vậy anh Phương? ..
Hoàng, Hải Hà, Tuyết, Thành
.. bên nào hát đây??.. Trí, Nhă, Liên, Đào, Bộ, Huyền Chiến, Tiến, PhươngDung
Ḥa, Vân, Trí, Nhă, Liên, Đào, Bộ, Chiến .. chị Vân, chưa hát mà đ̣i uống nước rồi hả?..
Hà, Tuyết, Thành, Hương, Ḥa, Vân, Trí, Liên Nhă, Bộ
đến bài... "Nối ṿng tay thân ái Chân Phước Liêm" ...
          Tuyết, Phong, Tin, Bội, Hương, Nhă, Ḥa, Đào, Thầy Mẫn, Thập, Tiến Phương, Hậu,
PDung, Trang, Liên, Hoài, Thanh, Hà, Chiến
Bội, Tiến, Tuyết, Nhă, Hương, Ḥa, Đào, Thập, Hậu, Hoài, PDung
Hương, Nhă, Ḥa, Đào, Tiến, Thập, Hậu, Phương, PDung, Trang, Hoài, Liên, Thanh, Hà, Chiến, Vân
Ḥa, Đào, Thập, Hậu, Hoài, PDung, Liên, Thanh, Hà, Chiến, Tường Vân
Tuyết, Phong, Tin, Bội, Hương, Nhă, Ḥa, Đào, Tiến, Thập, Hậu, Phương, PDung, Trang, Hoài, Liên, Thanh
 
Trang:   1   2   3   4   5