Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Hải Ngoại Tháng 2 ngày 4 năm 2007
Trang:   1   2   3   4   5 
Người mẫu CPL dưới ống kính của Thầy Uông Trung Mẫn
Tin, Thập
Thập, Đào, Tin
Tin, Liên
Thập .... điệu quá thầy ơi
Ngọc Liên ....
.... người mẫu ....
.. của Chân Phước Liêm ...
Anh Đào ...
.... người mẫu ...
và là .. designer ..
... của trang web ..
... Chân Phước Liêm ...
.. ai dám bảo ..
... đây là .. "cụ" Học Sinh ....
....Chân Phước Liêm ....

HỌP MẶT CHIA TAY ..  sáng ngày 3 tháng 2 taị nhà Thập
hát trước giờ tạm biệt .. chiến, Tin, Đào, Liên, Tiến, Thập
Chiến, Tin, Đào, Liên, Tiến, Thập
... có 3 điệp viên .. 00 thấy .. Chiến, Đào, Thập ..

BUỔI DỢT VĂN NGHỆ TỐI NGÀY 4 THÁNG 2, 2007
Chiến, Hoài, Hậu, Thập, Nhă
tam ca .. 3 con .. cắc kè .. Nhă, Hoài, Thập
uả .. anh Tiếp đâu rồi .. à, anh đang làm phó nḥm ..
 
Trang:   1   2   3   4   5