Đại Hội Thế Giới
Cựu Học Sinh Chn Phước Lim
Thứ Bẩy, ngy 2 thng 7 năm 2011
  Bi tường trnh Đại Hội Cựu Học Sinh Chn Phước Lim
      - Phng vin CPL Phan Dy Nh
Đại Hội:   Thứ Su  Thứ Bẩy Cha Nhật   
                               Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Trang kế >>
  Ton & Hương - 35th Anniversary
Chc anh chị Ton & Hương...
... hạnh phc mi mi...
  Kết & T - 35th Anniversary
Chc anh chị lun mi hạnh phc bn nhau...
  Sơn & Nga - 36th Anniversary
Chc anh chị Sơn & Nga...
... yu nhau mi mi...
  Đỗ Kim Long & Trang - 37th Anniversary
Chc anh Long ca v chị Trang...
hạnh phc mỗi ngy...
  Thy & Kim Đức - 38th Anniversary
Chc anh Quang Thy & chị Kim Đức...
mi mi yu nhau...
  H Thị L & Thường - 40th Anniversary
Thn chc anh chị H L & anh Thường...
lun lun hạnh phc... sau 40 năm v mi mi...
  Nguyễn Thị Hậu & Chnh - 40th Anniversary
Thương chc cặp đi đng con nhiều chu nhất...
Chị Hậu v anh Chnh c 7 con, 13 chu
sau 40 năm kỷ niệm...
vẫn lun hạnh phc v yu nhau như thuở ban đầu...
  Thầy Đỗ Hữu Nghim & Hiền - 43rd Anniversary
Cặp đi cao nin nhất trong buổi họp mặt...
Thầy c Đỗ Hữu Nghim & Hiền.. "mi một ci no!" (bắt chước ... học tr... h... h...)
Kỷ niệm 43 năm ...
lun lun hạnh phc...
 
Đại Hội:   Thứ Su  Thứ Bẩy Cha Nhật   
                                Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9    Trang kế >>