Đại Hội Thế Giới
Cựu Học Sinh Chn Phước Lim
Thứ Su, ngy 18 thng 7 năm 2008
Đại Hội:   Thứ Su   Thứ Bẩy Cha Nhật         Trang:   1   2   3    

Trang, Bội, Nhn, Nh, Ho, Thủy, Bạch Tuyết
Thầy Tng, Sm, Sượi, Hậu, Nhạn, C N. Don, Thầy Tấn, Dũng, Thập, Đo, Phng, Lin, Bnh, Thầy Mẫn

Đo, Phượng Bnh, Trọng, Hoi, Phượng, Nhn, Hậu, Tuyết, Nhạn, Lin, Chiến, Dũng,
Sm, T.Tng, Thủy, Bội, M.Linh, Tỵ, H, Ha, Thi Vn, Thuận, Tun, Danh, Tng, Thanh
Đang ăn phở...
Tun, Danh, Chiến, Đo Nh, Minh Vn, Thủy, Ha, Sượi, Phượng, Trọng, Thầy Tng, Phong, Tng,
con trai Tng, Bnh, Thuận, Bộ
Tun, Vinh, Lệ Thanh, Đo, Thuận, Tỹ, Hải Sượi, Thủy... Bộ, Lin
Tun, Vinh, Chiến, Đo, Nh, Minh, Sượi, Oanh, Trọng, Thầy Tng, Phong, con trai Tng, Tng, Thuận, Bộ
đứng: Ha, Vn, Thủy, Bnh
... ni cười vui vẻ... Nh, Thanh, M. Linh, Lệ Thanh, Tỵ, Thập, Hải, Thủy
Cha Lự... vẫn trẻ sau hơn 30 năm khng gặp
... lu lắm mới gặp lại... Nh, Dũng, Nhn, Trọng, Phượng, T Tng
... nụ cười ti ngộ... Tuyết, Nh, Dũng, Hải, Nhn, Trọng, Phượng...
...mấy c trầm trồ với da mặt của cha...
...cha trng trẻ hơn mấy c nữa ka.. Thập, Thanh, Cha, Oanh, Vn, Đo, Linh
...tu tt thăm nhau...
H, Tuyết, Thủy, Lin, Sượi, Bnh
 .. cc bạn cng lớp...  Hoi, Nhạn, Sượi, Sm, Thủy, H, Chiến
 Nhạn, Sượi, Chiến, Thủy, H
 
Đại Hội:   Thứ Su   Thứ Bẩy Cha Nhật         Trang:   1   2   3