Đại Hội Thế Giới
Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2008
Đại Hội:   Thứ Sáu   Thứ Bẩy Chúa Nhật         Trang:   1   2   3    
Xem h́nh ở dạng lớn hơn 
  Size 12 x 8  -  hăy bấm vào h́nh  
Chào đón khách... Thầy cô Thành, Đào Tiến...
Thuận, Chấn Hải, Lệ Thanh, Tỵ...
Trang, Phương, Yến, Khoa...
'..kiếm chỗ đậu xe nữa... anh Nhă ơi, bựng nổi ḅ kho...
...Thái Vân & Tỵ đem bánh ḿ vào dùm đi..."
.., anh Hoàng Hải đem gà quay bánh ḿ nữa hả?...
Các anh chị tập thánh ca một chút nữa đi nhé...
(1)Ḥa, Thủy, Thành N.Hương, (2) P.Oanh, Liên, Tin, Hậu (3) B́nh, Tuyết, T Tùng, Đào (4) Pḥng H. Hải
.. anh ca trưởng Kiều Hữu Chiến này hơi khó tính ... ".. ḿnh lên như vầy ..."
... ".. mấy cô này tập lại khúc này nhe..."
Cô Thầy Thành, Tuyết,.., Sượi, Thu Hương, T, Thủy, Nhạn...
KH Chiến: "... chúng ta phải ngân như vậy nè..."
"... hát lại lần cuối nha..."  Tiến, Liên,Khoa, Trang, Thầy cô Thành.....

"Xong rồi hả anh?.."

 
Đại Hội:   Thứ Sáu   Thứ Bẩy Chúa Nhật         Trang:   1   2   3