Các lănh vực khác...  
Danh Ngôn Trách nhiệm đối với bản thân Đối với gia đ́nh
Đối với con người, xă hội
 


1.  Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự bại hoại tâm hồn.  RABELAIS.

2.  Bất cứ sự hiểu biết ǵ cũng đều do quan sát và kinh nghiệm mà biết.
     SAINT BEUVE.

3.  Nhà phê b́nh là người biết đọc sách và chỉ dẫn cho kẻ khác cách
     đọc sách.    SAINT BEUVE.

4.  Th́ giờ người ta đă dùng để bàn chuyện phiếm, đủ để đọc được một
     tác phẩm mỗi ngày.    FRAGNET.

5.  Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu
     như người ta gieo lúa trong luống cày vậy.    HOROCE MANN.

6.  Tiền vốn đặt vào công việc ǵ cũng không có lợi bằng đặt vào việc mua
     sách hữu ích.    H.N. CARSON.

7.  Đọc sách là nói chuyện với những người thành thật nhất của những thế
     kỷ đă qua.    DESCARTES.

8.  Hiểu biết, phải chăng ta hiểu biết tới những nguyên tắc và nguyên nhân
     của sự vật.    GUSTAVE LEBON.

9.  Cái thói thích phê b́nh chỉ trích làm tắt hẳn ḷng biết ham mê thưởng
     thức những ǵ tốt đẹp nhất trên đời.    LA BRUYèRE.

10.  Óc châm biếm là chứng bệnh của một tâm hồn bị tự ty mặc cảm.
      MARYSE CHOISY.

11.  Đọc sách là cả hai người cùng sáng tác.    HONORé DE BALZAC.

12.  Kẻ nào không c̣n biết ngạc nhiên ǵ nữa cả, nên coi người ấy như đă
      chết, mắt họ đă mờ tắt rồi.    ALBERT EINSTEIN.

13.  Tất cả mọi sự hiểu biết đều do hoài nghi mà thành.    ANDRé GIDE.

14.  Rất ít người có th́ giờ để đọc sách một cách chăm chỉ.    VOLTAIRE.

15.  Bậc thông thái nào mà chẳng biết khinh sợ trước sự dốt nát của ḿnh
      là một kẻ ngụy thông thái.      THIAUDIéRE.

16.  Phải tôn sùng óc phê b́nh.      PASTEUR.

17.  Cái ǵ mà tôi biết được cũng nhờ sự dốt nát của tôi mà có được.
      SACHA GUITY.

18.  Miếng vải xấu là miếng vải thô mà người ta nh́n thấy rơ từ bên ngoài.
      Sách vở cũng thế nh́n trang đầu đă biết được  phần kết cuộc.
      HENRY FIELDING.

19.  Chỉ có bậc thông thái mới biết rơ được ḿnh là người ngu dốt mà thôi.
      VICTOR HUGO.
20.  Phê b́nh bằng cách chỉ trích một tác phẩm rất dễ. T́m mà hiểu được
      cái hay của nó rất khó.       VAUVENARGUES.

21.  Chỉ có những ǵ trường cửu là cần phải nói, chớ không nên nói những
      cái tạm thời.       ANTOINE BOURDELLE.

22.  Phải dám tư tưởng theo ḿnh dù là đang học phép tư tưởng cho đúng.
      P. MASSON OURSEL.

23.  Đọc sách mau quá hoặc chậm quá sẽ không hiểu được ǵ cả.  PASCAL.

24.  Ta không bao giờ trở nên thông thái được nều chỉ chịu đọc hay chịu
      học những ǵ ḿnh thích mà thôi.       JOUBERT.

25.  Có những quyển sách mà phần đẹp nhất chỉ là cái b́a và cái lưng.
      CHARLES DICKENS.

26.  Học là một vấn đề không bao giờ cạn. C̣n sống ngày nào là phải học
      thêm ngày ấy.       BEAUGRAND.

27.  Nhưng ǵ làm được ngày nay chớ hẹn đến ngày mai.
      BENJAMIN FRANKLIN.

28.  Cần phải trích ra những ǵ ḿnh đă học được ở người.
      HéRAUT DE SéCHELLES.

29.  Cao lên, cao hơn lên và cố gắng cao lên măi.       PASTEUR.

30.  Đời sống có hạn, mà sự học th́ vô hạn.       Trang Tử.


31.  Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để
      khám phá những tế nhị của ḷng người, tuy đối với nhà toán học,
      nó là một cái học mơ hồ, nhưng chắc chắn nó giúp ta rất nhiều trong
      sự thành công trên đường đời.       VAUVENARGUES.

32.  Tất cả mọi người đều ao ước được có nhiều hiểu biết, điều kiện đầu
      tiên là phải biết nh́n đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái ǵ cũng mới
      lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả.       ARISTOTE.

33.  Thiên hạ điều biết cái tốt là tốt th́ đă có cái xấu rồi. Đă biết điều lành
      là lành th́ đă có cái chẳng lành rồi.       Lăo Tử.

34.  Tấm huy chương nào cũng có cái bề trái của nó.       X...

35.  Người không phải là một vị tiên hay thánh cũng không phải là một
      con vật, và kẻ nào muốn làm tiên thánh lại làm con vật.     PASCAL.

36.  Lửa bốc lên cao. Nước chảy xuống thấp. Vậy mà lửa bao giờ cũng
      thua nước.       Văn Trung Tử.

37.  Khi không thể làm được điều ḿnh ưa thích, con người ta cũng đau
      khổ y như lúc phải làm điều ḿnh không thích.       ERIC HOFFER.

38.  Bạn nên ghi nằm ḷng rằng tất cả trẻ con dù ở tuổi nào cũng vậy, đều
      bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, nhưng chúng ta sẽ mở
      mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy.      THE TABLET.

39.  Khi anh phê b́nh, anh hăy tỏ ra khoan dung chớ đừng có hèn nhát.
      LOUIS VERNEUIL.

40.  Ngày xưa các nhà văn sợ cứ phải nghèo măi.
      Ngày nay họ lại sợ không thể làm giàu được.
      Thật khó xử.       LOUIS VERNEUL.

41.  Sáng nào cũng vậy, khi tôi thức giấc tôi đều tin chắc sắp có sự việc
      thích thú xẩy ra và không bao giờ tôi bị thất vọng.     ELSA MAXWELL.

42.  Không được yêu bởi người mà ta yêu c̣n có thể chịu được, chớ được
      yêu bởi con người mà ta không yêu th́ chẳng c̣n cực h́nh nào bằng.
      GERARD BAUER.

43.  Người ta chỉ có một ḿnh với một nỗi tiếc hận, c̣n với một kỷ niệm
      th́ không phải chỉ có ḿnh ta thôi.       GERARD BAUER.

44.  Tài năng hiếm nhất mà khó khăn nhất là tài năng của kẻ chịu nh́n
      nhận người khác có tài.       E. H.

45.  Lời nói là một vật dụng kỳ lạ. Nó diễn tả tư tưởng cũng như che dấu
      đi. Và nó c̣n có thể che dấu cả tư tưởng của chúng ta nữa.      J. M.

46.  Cái duyên là khí giới tuyệt đối. Nhưng nếu bạn tưởng rằng bạn là
      người có duyên th́ chắc chắn là hoàn toàn không có rồi.  LAURIE LEE.

47.  Không làm ǵ không phải là dễ. Lười biếng cũng đ̣i hỏi cả một nghệ
      thuật khó khăn.       MAX JACOB.

48.  Tập không suy nghĩ nữa là một phần lớn của nghệ thuật suy tưởng
      chứ không phải là những phân lượng nhỏ nhoi vô ích.       ALAIN.

49.  Tự do không phải là một cơ sở. Ta phải làm nó mỗi ngày.       ALAIN.

50.  Chúng ta hăy cố gắng để chỉ chết một lần thôi.       CANTATUZENE.

51.  Những sự đam mê là những chuyến du lịch của trái tim.
      PAUL MORAND.

52.  Ra đi là phương tiện duy nhất để tới nơi.       PAUL MORAND.

53.  Khi đi du lịch trở về có lẽ người ta đă lớn thêm nhưng chắc chắn trái
      hải nhỏ lại.       PAUL MORAND.

54.  Chỉ có những chuyến du lịch nhỏ mới có giá trị.       PAUL MORAND.

55.  Hạnh phúc là cái cảm giác thú vị mà chúng ta cảm thấy trước một
      cảnh đau khổ của kẻ khác.       A. BIERCE.

56.  Một người đàn ông càng giàu càng khó cho đàn bà chung t́nh với
      ḿnh. Họ đă  hành động đúng v́ không phải có tiền là muốn ǵ
      cũng được.       SACHA GUITRY.

57.  Có tiền muốn ǵ cũng được nhưng trừ hạnh phúc.     SACHA GUITRY.

58.  Các cô gái giang hồ chia đàn ông ra làm ba hạng. Hạng cho họ tiền,
      hạng không có tiền và hạng họ cho tiền. Các nàng thật khiêm tốn,
      các nàng thừa biết rằng có ranh mănh mới lấy được tiền của người ta,
      nhưng, các nàng lại tưởng rằng đàn ông phải ngu ngốc lắm mới xài
      tiền cho nàng.       SACHA GUITRY.

59.  Chúng ta hăy coi chừng những người đàn bà đóng kịch chớ c̣n đối
      với những người đàn bà che dấu một t́nh cảm thật không cần.
      MAURICE TIèCE.

60.  Có nhiều kẻ độc ác hơn là ngu xuẩn, nhưng người ta ít có dịp để làm
      điều ác bằng dịp để làm điều ác bằng dịp để làm điều ngu xuẩn.
      MARCEL AHARD.

61.  Bạn hữu cũng y như một trái táo. Ta phải nếm tận hột mới biết là
      ngon hay không. Và tới lúc đó th́ đă muộn.       TONLET.

62.  Tự ái con người là một thứ biển rộng bao la không bao giờ giới hạn,
      cao hơn trời, sâu hơn âm giới, nói một cách vu vơ cũng chạm ḷng
      tự ái. Thật khó lường được ḷng người.       FRANCOIS MAURIAC.


63.  Đối với những người đàn bà tận tâm th́ tính ích kỷ của đàn ông h́nh
      như do người ta bịa đặt.       AL CAMUS.

64.  Sự thèm khát có thể sống sót sau niềm kiêu hănh, cũng như ghen
      tuông vẫn tồn tại sau khi t́nh yêu đă chết.       JEAN ROSTAND.

65.  Lịch sử để lại cho ta nhiều bài học có hại hơn có lợi. Nó tạo cho ta
      nhiều ảo vọng sai lầm nguy hiểm.       ANDRéGIDE.

66.  Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh
      phúc của con người.       EPICURE.

67.  Lựa sách mà đọc cũng như lựa bạn mà chơi. Hăy coi chừng bạn giả.
      DAMIRON.

68.  Gặp được một quyển sách hay, nên mua liền dù đọc được hay không
      đọc được, v́ sớm muộn ǵ cũng cần đến nó.
      WINSTON SIR CHURCHILL.

69.  Tôi đọc sách không những để trí tuệ mở mang c̣n để cho tâm hồn
      thanh thoát nữa.       ENGéNIE DE GUéRIN.

70.  Học rộng điều ǵ không bằng hiểu rành điều ấy.
      Hiểu rành điều ấy không bằng thực hành điều ấy.       Châu-Hy.

71.  Một phút suy nghĩ những ǵ ta đă học để mở rộng tâm hồn của ta c̣n
      hơn là học nhiều mà không suy nghĩ.       MADAME DE LAMBERT.

72.  Người có học không phải là người biết được nhiều việc, mà là người
      biết rơ những ǵ ḿnh cần phải biết và những ǵ mà ḿnh đă biết.
      MARIUS GROUT.

73.  Đọc sách nhiều mà đụng đâu đọc đó là huỷ hoại tinh thần.
      Đọc ít nhưng đọc kỹ ta sẽ t́m ra được chân lư cho cuộc đời.
      ROGER MUNSCH.

74.  Chỉ có ai không biết lo sợ sự thành công của ḿnh mới dám nói thẳng
      những chân lư trái với thời đại.       J.J ROUSSEAU.

75.  Đơn giản là điều kiện khó khăn nhất trong cuộc đời, đó là tiếng nói
      cuối cùng của kinh nghiệm và tài hoa.       GEORGE SAND.

76.  Không có một quyển sách nào hay đối với người dốt.
      Không có tác phẩm nào dở đối với người khôn.       DIDEROT.

77.  Không bao giờ có văn hóa ở những nơi không có tinh thần tự do...
      không có phê b́nh tự do, và không có sự đề cao nhân phẩm.
      ANDRE GIDE.

78.  Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để t́m ra chân lư mà là để
      gia tăng những ǵ ḿnh đă biết.       JULIEN GREEN.

79.  Hạnh phúc thay kẻ đă khám phá ra được nguồn gốc sâu kín nhất của
      vạn vật.       VIRGILE.

80.  Khi t́nh yêu muốn lên tiếng th́ lư trí phải nín lặng.      J. F. REGNARD.

81.  Nhà viết sử chẳng qua là người nhận thấy sự đời luôn luôn thay đổi và
      t́m hiểu tại sao nó thay đổi.       HENRY PIRENNE.

82.  Trong lúc túng thiếu, cơ hàn, thực chất con người mới ḷi ra mặt trái,
      đứng đắn, khôn ngoan, lừa lọc, giả dối hay không chính là lúc đó.
      Tổng thống JOHN FITGéRALD KENNEDY.

83.  Ví phỏng đường bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt ai nào hơn ai.
      Phan-Bội-Châu.

84.  Con pu-pê là con của đứa con.       RIGAULT.

85.  Một cánh đồng quê xa hoa rực rỡ mà hoa ngũ sắc và hoa lan không
      nói lên được tiếng nói của ḿnh giữa cuộc hoà tấu điên cuồng của
      mùi hương.       JEAN DE COCTEAU.

86.  Cứ nói tất cả những ǵ anh suy nghĩ riết rồi anh không c̣n suy nghĩ
      những ǵ anh nói nữa.       KANT.

87.  Nếu tôi biết điều ǵ tôi muốn, tôi sẽ biết hơn điều ǵ tôi làm.
      BENJAMIN CONSTANT.

88.  Một người ngốc muốn làm thầy khôn cũng khiến cho người ta ngạc
      nhiên như một con ḅ kéo cày mà muốn chạy như một con ngựa.
      GEORGE BRASSEN.

89.  Trước kia người ta chưa phải là con nít th́ bây giờ người ta không
      thành người lớn.       CHARLIE CHAPLIN.

90.  Hà tiện là tính ghen của giàu có, cũng như ghen là hà tiện của t́nh yêu.
      MOULOUDJI.

91.  Người lạc quan có lẽ đă thấy một ánh sáng trong bóng tối.
      Nhưng tại sao người bi quan lại chạy đến thổi cho nó tắt.
      MICHEL DE SAINT PIERRE.

92.  Kẻ nào ham mê xa hoa vật chất, vật dục, thường là kẻ có trí óc nghèo
      nàn, tinhthần suy nhược.       BELASTAR.

93.  Đứng hơi xa mà nh́n th́ cuộc đời là một hài kịch, nh́n thật gần th́
      cuộc đời là một bi kịch.       CHARLIE CHAPLIN.

94.  Anh hăy cho tôi biết anh thường giao thiệp với ai, tôi sẽ cho anh biết
      là anh ghét ai.       ALBERT VIDALIE.

95.  Thà sớm hơn ba giờ hơn là trễ một phút.       SHAKESPEARE.

96.  Mọi việc đều tốt khi nó có kết quả tốt.        SHAKESPEARE.

97.  Chúng ta biết hiện chúng ta là thế nào chớ không biết được sẽ thành
      như thế nào.       SHAKESPEARE.

98.  Tỏ ra ḿnh hơn người khác chưa phải là hay cái chân giá trị là có thể
      tỏ rằng hôm nay ḿnh đă hơn chính ḿnh ngày hôm qua.
      Tục Ngữ ấn Độ.

99.  Bí quyết thành công trên đời là lo riêng một việc cho thật chu đáo và
      trăm ngh́n việc khác vừa đủ thôi.       HUGH WALPOLE.

100. Chỉ có những bức thơ đáng để dành làm kỷ niệm là những thư đáng
       lẽ người ta không nên viết hoặc ḿnh đă đọc rồi đáng lẽ phải
       đốt ngay.        S.T.

101. Ai lơ đễnh các việc nhỏ không bao giờ làm được các việc lớn.      L.P.

102. Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ
       mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó.     SCHILLER.

103. Có ruộng muôn đám không bằng có một nghề mọn trong tay.
       Thái Công.

104. Người nào không biết giận là người dại, người nào không muốn giận
       là người khôn.       Vô Danh.

105. Trên đời không có việc ǵ là tốt hay xấu, chỉ có sự suy nghĩ để cho
       những việc đó là tốt hay xấu mà thôi.       SHAKESPEARE.

106.  Danh dự là sự tự trọng ḿnh và tôn trọng sự đẹp đẽ của cuộc đời.
        Danh dự là thi vị của nghĩ vụ.       AL DE VIGNY.

107.  Phải có nhiều tự lực về tinh thần và nhân tâm mới có thể thưởng thức
        được sự chân thành của người khác, xúc phạm đến ḿnh hay là để tỏ
        sự chân thành của ḿnh mà không làm thương tổn người khác.
        VAUVENARGUES.

108.  Phụ bất từ, tử bất hiếu. Cha không lành, khó sanh con thảo.  Cổ Ngữ.

109.  Anh nên mơ tưởng việc to lớn đi, như thế ít nhất anh cũng làm được
        việc nhỏ.       JULES RENARD.

110.  Tính khiêm nhường đáng khen thật nhưng nó chỉ là một tính tốt, chớ
        không phải là một sức mạnh.       HENRY DE MONTHERLAND.

111.  Lúc hoạn nạn mới mong gặp được bạn tốt.       ANDRé MAUROIS.

112.  Tâm hồn của nghệ sĩ cũng ví như ṿm mui luyện trong nhà thờ.
        Nhiều tiếng động bên ngoài không được ai chú ư, vậy mà vẫn có
        những âm hưởng thâm trầm gieo trong mái rộng ấy.       GUYAU.

113.  Không vào cảnh ngộ nào mà ḿnh không có cái thú.       Khổng Tử.

114.  Có những người không dám bước đi v́ sợ gẫy chân, nhưng sợ gẫy
        chân mà không dám bước đi th́ khác nào chân bị gẫy.       TURGOT.

115.  Công b́nh là nói sự thật và cái ǵ đáng quư về ai th́ trả cho người ấy.
        PLATON.

116.  Kẻ nào sau khi chết nếu không lưu lại được tiếng thơm ǵ chôn chắt
        trong người sống, th́ kẻ ấy kể là thật đă chết đứt vậy.       Lỗ Tấn.

117.  V́ tôi không muốn làm người nô lệ, vậy tôi không có quyền làm một
        người chủ nô lệ. Một ư kiến trái ngược với ư kiến này tức là trái ngược
        với tinh thần dân chủ.       A. LINCOLN.

118.  Ở trong con người có nhiều điều đáng phục hơn là những điều đáng
        kính.         A. CAMUS.

119.  Người ta đọc sách để giải trí, để biết tin tức để mơ mộng để thoát ly,
        để kích thích, để học hỏi. Người ta chỉ quên đọc sách để xây dựng.
        G. TRUC.

120.  Ngày nay chân lư bị lu mờ và giả dối được quá nêu cao, không có
        ḷng yêu chân lư người ta không thể nhận biết đâu là chân lư.
        PASCAL.

121.  Bí mật của người cương nghị là nghị lực để xác tin. Nơi nào nguyên
        tắc không chỉ huy nữa th́ ư chí sẽ quay theo đà tư lợi.     E. CARROL.

122.  Công việc tôi theo dơi mặc cho thế giới nghĩ thế nào th́ nghĩ. Tôi chỉ
        biết công việc khảo sát khoa học, tôi chỉ là một trẻ nhỏ nô đùa trên
        băi cát thỉnh thoảng may mắn hơn các bạn tôi, tôi t́m được ḥn cuội
        tṛn và cái ốc đẹp hơn, nhưng chân lư mênh mông như đại dương đối
        với tôi vẫn là bí nhiệm.        NWETON.

123.  Không phấn khởi là dấu chỉ con người tầm thường.       DESCARTES.

124.  Giới lao động sẽ giải quyết rất dễ dàng nếu họ đoàn kết lại thành
        hàng ngũ và nhận những lời chỉ giáo khôn ngoan, rồi nhịp bước theo
        đường lối ông cha đă đi và t́m được thắng lợi cho ḿnh và cho các
        dân tộc.        RERUM NOVARUM.

125.  Đây là nỗi băn khoăn của nhiều người, buổi chiều họ không biết tại
        sao sáng họ đă thức dậy và tại sao ngày mai họ lại sẽ thức dậy.
        P. BONCOURT.

126.  Khi cất cánh con chim làm cho cành cây cong xuống.  VICTOR HUGO.

127.  Bí quyết của thành công là làm chu đáo mọi việc mà không hề nghĩ
        tới danh vọng.        LONGFELOW.

128.  Hăy giải thích cho tôi hiểu về một hạt cát, tôi sẽ giải thích cho về
        ông trời.        LAMENNAIS.

129.  Sự thành công là tích số: Làm việc - may mắn - tài năng.  VOLTAIRE.

130.  Sự phú quư và uy quyền dưới một chính thể bất công đều là những
        tội ác ghê gớm.        GANDHI.

131.  Không có sự ǵ nguy hại cho nhân loại hơn sự nguy hại chạy theo vật
        chất mà quên lăng tinh thần.        Nghiêm - Phục.

132.  Người ta ở đời nếu trong ḷng không tự đắc th́ đi đến đâu mà chẳng
        khổ. Nếu trong ḷng thản nhiên th́ đi đến đâu mà chẳng sướng.
        Mă Tôn.

133.  Kẻ nào tấm thân được nhàn nhă th́ ư chí thường hẹp ḥi.    Gia Ngữ.

134.  Dộc lực nan chi, chung kinh dị cừ.
        Một người không mang nổi, nhiều người dễ mang.        Lăo tử.

135.  Cái giá trị to nhất của loài người tức là con người vậy. Muốn khai thác
        mặt địa cầu việc cần là phải phát triển nhân cách trước đă.
        ANTOLE DE FRANCE.

136.  Tiến bộ là một cuộc chạy đua không ngừng giữa  người và Tạo Hoá.
        Tạo hoá sinh ra một con chuột thật xảo quyệt th́ loại người cũng chế
        ra một bầy chuột thật khéo léo.        S. B.

137.  Cứ việc khoe khoang tất cả cái tài giỏi, cái hay đẹp của ḿnh ra, c̣n
        những ǵ không dám khóc th́ hăy đem nói ta sau hết, nghe sẽ thú vị
        hơn nhiều.        MARK TWAIN.

138.  Thuốc hay đắng miệng nhưng lợi ích cho sự chữa bịnh.
        Lời nói thẳng thường chướng tai nhưng rất lợi ích cho việc làm.
        Khổng Tử.

139.  Quốc gia nào cũng cần những bàn tay đen đúa và nhiều lương tâm
        trong trắng.        VOLTAIRE.

140.  Ai hay ngờ vực, tức là làm cho kẻ khác phản bội ḿnh.   VOILTAIRE.

141.  Tương lai mờ mịt, nhưng, bổn phận sáng tỏ.        V.HUGO.

142.  Có tài chưa đủ. C̣n cần phải biết dùng tài.        ALPHONSE ALLAIS.

143.  Làm thầy thuốc lầm th́ giết một người, làm thầy địa lư lầm th́ giết
        một họ, làm chính trị lầm th́ giết một nước, làm văn hoá lầm th́ giết
        cả một đời.        Lăo Tử.

144.  Kẻ lấy thế thần chơi với nhau, thế thần mất là hết bạn.
        Kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải tan là mất bạn.     Vân Trung Tử.

145.  Có vài quyển sách viết ra không phải để giáo huấn chúng ta nhưng
        để cho mọi người biết rằng tác giả của nó thông hiểu một điều ǵ.

146.  Phần nhiều những quyển sách ngày nay h́nh như đă được viết ra
        trong một ngày với những quyển sách đă đọc trong ngày hôm qua.
        CHAMFORT.
 

 
Danh Ngôn Trách nhiệm đối với bản thân Đối với gia đ́nh
Đối với con người, xă hội