Trách nhiệm đối với bản thân  
  Danh Ngôn Danh Ngôn Tục Ngữ Đối với gia đ́nh
Đối với con người, xă hội  • Các lănh vực khác...
 


1.  Một tháng ngồi trách móc sao bằng một giờ hoạt động. Giờ ấy làm cho
     ḷng ta nhẹ và túi ta nặng.   FRANKLIN.

2.  Mười lần th́ có chín lần thành công nhờ sự tin và sự tận tâm làm việc.
     TEEWILSON.

3.  Nền không chắc mà tường cao, th́ sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó rồi.
     Hậu Hán Thơ.

4.  Ḷng ham muốn không nên quá tự do, vui thú không nên quá cực độ.
     Châm ngôn.

5.  Trong thiên hạ có ba cái nguy:
     1) Đức ít mà được ân ủng nhiều.
     2) Tài kém mà ở địa vị cao.
     3) Thân không lập được công to mà bổng lộc nhiều.
     Hoài Nam Tử.

6.   Tôi đă tạo hạnh phúc cho tôi bằng cách hạn chế sự ham muốn hơn là
      làm thoả măn nó.   STUART MILL.

7.   Thiếu phương pháp th́ người tài cũng lỗi. Có phương pháp th́ người
      tầm thường cũng làm được việc phi thường.   DESCARTES.

8.   Sự thành công ở trên đời do tay những người năng dậy sớm.  J.DULLES.

9.   Quân tử đối với người trên không nịnh. Đối với người dưới th́ không
      khinh.    Khổng Tử gia Ngữ.

10.  Ngày nào tôi không làm việc, tôi có cảm tưởng như đă phạm tội
      ăn cắp.    PASTEUR.

11.  Đánh thắng một vạn quân, không bằng tự thắng ḷng ḿnh.  Thích Ca.

12.  Hành động là phát triển nghị lực của ta.    J.PAYOT.

13.  Chiến đấu mà không gian nan th́ chiến thắng không vinh hiển.
       CORNEILLE

14.  Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen, và cũng không cần
       ai biết đến công lao.    Tôn Tử.

15.  Đừng đợi cơ hội thuận tiện, phải biết tạo ra nó.    O.S.MARDEN.

16.  Biết ư chí của toàn dân, đoàn kết trên dưới một ḷng thê là thắng lợi.
       Tôn Tử.

17.  Than khóc, van xin đều hèn nhát. Anh hăy anh dũng chu toàn nhiệm
       vụ khó nhọc lâu dài.    AL DE VIGNY.

18.  Ta không nên sợ kẻ thù công kích ta mà nên sợ người bạn nịnh ta.
       OBREGON.

19.  Kẻ thù của ta xét cho đúng hơn là ta tự xét ta.  LA ROCHE FOUCAULD.

20.  Tôi chỉ có một điểm tạm gọi là được : không bao giờ thất vọng.
       G.FOCH.

21.  Làm việc nghĩa chớ kể lợi hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua.
       LửKhôn.

22.  Đă mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh ǵ với núi sông.
       Nguyễn Công Trứ.

23.  Hoa là người đẹp. Sách là bạn thân.    Phương Sơn.

24.  Đời sống sẽ thối mục nếu ta chỉ lo thâu trữ. Nó sẽ nẩy nở thêm nếu
       ta biết gieo rắc.    SAINT DOMINIQUE.

25.  Không nên mưu việc lớn với kẻ  nói nhiều.    Vân Trung Tử.

26.  Thà chết bây giờ, c̣n hơn kéo dài một đời sống vô ích.
       Bồ Đề Hành Kinh.

27.  Đừng lo cho ḿnh không có chức vị, chỉ lo cho ḿnh không đủ tài để
       nhận lănh chức vị mà thôi.    Khổng tử.

28.  Một bên là quần chúng, một bên là bản thân. hai bên đều trọng cả.
       Nếu gặp trường hợp cần th́ phải hy sinh bản thân để cứu vớt lấy
       quần chúng.    Khuyết Danh.

29.  Đừng khinh việc nhỏ. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền.    Quan Doăn tử.

30.  Tài trai nên ngang dọc trời đất, không nên quanh quẩn trong xó nhà.
       Triệu Ôn.

31.  Không phải lập được những kỳ công cuộc đời mới tốt đẹp.
       HENRY BORDEAUX.

32.  Ba người cùng đi, tất có một kẻ làm thầy ta được.    Khổng tử.

33.  Nói đúng. Nghĩ đúng. Làm như thế cũng chưa phải là đúng mà c̣n
       cần phải thi hành đúng.    LACHAUSSER.

34.  Đừng nói vấn đề này khó. Nếu không khó đă không thành vấn đề.
       Thống chế FOCH.

35.  Sự học trang hoàng đời sống và làm cho ta yêu đời hơn.   J.VIENNOT.

36.  Tranh đấu là điều kiện thành công. Kẻ nghịch ta chính là kẻ giúp ta.
       R.POEC.

37.  Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học.
       PASCAL.

38.  Ngoài ta ra không ai có thể hại ta được.    Thánh GANDHI.

39.  Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ mà chính do ḷng tự tin.
       ABRAHAM LINCOLN.

40.  Thà chịu ṃn, chớ không chịu để sét ăn.    DIDEROT.

41.  Vật trong thiên hạ chẳng ǵ mềm bằng nước. Thế mà to vô hạn,
       sâu vô cùng.    Hoài Nam Tử.

42.  Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người, hăy đứng sau mọi người và phụng
       sự mọi người.    SAINTMARC.

43.  Tôi mong ước trọn đời chỉ làm những công việc nhỏ mọn, nhưng làm
       với một tâm địa rộng răi.    MAGGY.

44.  Thiên đàng ở chính trong ḷng ta. Địa ngục cũng do ḷng ta mà có.
       JESUS CHRIST.

45.  Lúc nguy cấp chỉ nên trông cậy những điều của ḿnh, không nên
       trông cậy những điều của người.    Tăng Quốc Phiên.

46.  Tự khiêm th́ người ta càng phục. Tự khoe th́ người ta càng khinh.
       Lữ Hồi.

47.  Có một cách khôn khéo để diệt một kẻ thù là làm cho họ trở thành
       người thân.    HENRY IV.

48.  Người không mục đích, không lư tưởng như ngựa không cương, như
       thuyền không lái, lông bông không ra ǵ cả.    Lễ Kư.

49.  Đường đi khó, không phải khó v́ ngăn sông cách núi. Mà khó v́ ḷng
       người ngại núi e sông.    Nguyễn Bá Học.

50.  Có học rồi sau mới biết ḿnh chưa đủ.    Lễ Kư.

51.  Trong đời có một điều tệ hại hơn thất bại; là không dám thực hiện.
       FRANKLIN OOSEVELT.

52.  Một tháng ngồi than thở sao bằng một giờ hoạt động.    FRANKLIN.

53.  Cha đẻ của vinh quang và hạnh phúc là sự làm việc.    EURIPIED.

54.  Chính nhân cách làm nên con người.    LOCKE.

55.  Một nụ cười chẳng mất vốn mà lợi rất nhiều.    DALE CARNEGIE.

56.  Việc làm xua đuổi giúp ta ba mối hại lớn:
      1) Buồn nản.
      2) Tật hư.
      3) Cùng túng.
       VOLTARE.

57.  Cảnh khó là: Một nấc thang cho bậc anh tài. Một kho tàng cho người
       khôn khéo. Một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.    HONORé DE BALZAC.

58.  Người hoàn thiện nhất là người đă giúp ích cho đồng loại nhiều nhất.
       KINH CORAN.

59.  Bất kỳ người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi đáng cho tôi bắt chước.
       EMERSON.

60.  Không ǵ đẹp hơn sự thật.    BOILEAU.

61.  Quân tử nghiêm trang mà không tranh với ai, hợp quần với mọi người
       mà không bè đảng.    Luận Ngữ.

62.  Mục đích tối thượng trong đời người không phải là sự hiểu biết mà là
       hành động.    A.HOUXLEY.

63.  Bạn có yêu đời không? Nếu có th́ đừng phí thời giờ. V́ đời sống làm
       bằng thời giờ.    FRANKLIN.

64.  Oán không diệt được oán, t́nh thương mới diệt được nó.    Thích Ca.

65.  Các điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Các điều chúng ta không
       biết là cả một đại dương.    NEWTON.

66.  Kẻ nào chỉ hy vọng vận may sẽ đi đến  thất vọng Làm việc là cội rễ
       của sự đắc thắng.    PAUL VILARD.

67.  Điều quan trọng nhất là hăng hái. Mà hăng hái là do thành thực  mà ra.
       EMERSON.

68.  Danh tiếng của một quốc gia là do ở niềm tin tưởng và linh hồn của
       nước ấy, chứ không phải do diện tích rộng hay hẹp.
       RHATDALKRISNAN.

69.  Lúc giận bạn đừng nên làm ǵ hết. Có khi nào bạn giăng buồm giữa
       lúc băo tố không?    POSDSLUY.

70.  Lời nói có hiệu quả hơn 10 vạn khẩu thần công.    NAPOLéON.1er.

71.  Mối ràng buộc mạnh nhất của người quân nhân là giữ lời thề trung tín
       và sống chết với quốc kỳ.    SénèQUE.

72.  Những bác sĩ mát tay nhất thế giới là điều-độ, b́nh-tĩnh và vui vẻ.
      JONATHAN SWIFT.
73.  Trong một cuộc tranh luận không có người thắng kẻ bại.
       DALECARNEGIE.

74.  Một trái tim không lư tưởng là một bầu trời không tinh tú.
       GASTON DUTIL.

75.  Việc làm cao đẹp là việc làm do tấm ḷng tốt và phải cố gắng nhiều
       mới làm nổi.    MONTESQUIEU.

76.  Ta cố gắng làm việc tầm thường để trở nên phi thường.
       Nữ Tu Sĩ ROSELLE.

77.  Mỗi ngày ta xét ba điều:
      - Làm việc cho ai có hết ḷng không?
      - Đối với bạn có vẹn chữ tín không?
      - Đạo thầy truyền có học không?
      Tăng Tử.

78.  Những cây mạnh nhất, cao nhất, mọc trên những đất cằn cỗi nhất.
      J.G.HOLLAND.

79.  Cái tôi là cái đáng ghét.    PASCAL.

80.  Lợi lộc càng nhiều càng nên chia sớt cho thiên hạ hơn. Tôn Thúc Ngao.

81.  Người ta sợ lửa hơn sợ nước, cho nên chết cháy th́  ít mà chết đuối
       th́ nhiều.    Ngạn Ngữ.

82.  Mọi người đều nói đến quyền lợi, không mấy ai nói đến bổn phận.
       AL MORTIER.

83.  Chí làm trai dặm ngh́n da ngựa, Gieo Thái sơn nhẹ tựa hồng mao.
       Đoàn Thị Điểm.

84.  Chức vị càng cao càng phải nhún nhường.    Tôn Thúc Ngao.

85.  Tướng giỏi không cần nhiều quân, mà cần duy tŕ đạo đức và tinh thần
       Tôn Vơ Tử.

86.  Quyền thế càng lớn càng lên khiêm cung.    Tôn Thúc Ngao.

87.  Quân địch mà ta bắt được, nếu chỉ v́ nóng giận đem tàn sát đi th́
       không có lợi cho ta, v́ ta đă khêu căm thù, gợi chí huyết chiến
       của địch.    Tôn Vơ Tử.

88.  Nhà thờ, chùa đ́nh, các chốn thờ phượng là nơi đáng cho ta tôn kính,
       mặc dù chẳng hợp với tín ngưỡng của ta.    PASCAL.

89.  Dưới cái mồi thơm, ắt hẳn có con cá chết.    Tam Lược.

90.  Lấy t́nh thương xoá bỏ hận thù.    Thích Ca.

91.  Với dân hết dạ yêu thương. Viếng thăm uỷ lạo, khiêm nhường hỏi han.
       FOCH.

92.  Quân cần giỏi không cần nhiều.    Tôn Tử.

93.  Nghe lời chê bai mà giận là ngồi cho người dèm pha. Nghe câu khen
       ngợi mà mừng làm mồi cho người nịnh hót.    Vân Trung Tử.

94.  Gươm trần có thể làm cho kẻ khác sợ nhưng t́nh thương mới chiếm
       được ḷng người.    Thích-Ca Mâu-Ni-Phật.

95.  Chiến được thành, phá được địch, chưa gọi là thắng. Nếu không chiếm
       được ḷng dân.    Tôn Tử.

96.  Nói là gieo, nghe  là gặt.    PYTHA GORE.

97.  Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.    Tôn Tử.

98.  Lửa không dập tắt được lửa, oán không cởi được oán. LéON TOLSTOI.

99.  Phép dụng binh cần phải đánh rất nhanh để thu lấy thắng lợi.  Tôn Tử.

100.  Dừng đợi cơ hội thuận tiện, phải biết tạo ra nó.    O.S.WARDEN.

101.  Muốn phụng sự chính nghĩa cần tránh vốn điểm sau đây:
        - Bất định.
        - Bất động.
        - Bất nhất.
        - Bất hoà.
        P.BRILLET.

102.  Thà đi mà chân què c̣n hơn là ngồi yên một chỗ.    Tục ngữ Nga.

103.  Một người ngốc bao giờ cũng có một người ngốc hơn thán phục nó.
         BOILEAU.

104.  Khí kiêng nhất là: hung hăng.
        - Tâm kiêng nhất là: hẹp ḥi.
        - Tài kiêng nhất là: bộc lộ.
        Lữ khôn.

105.  Người ta dùng lửa để thử vàng. Dùng vàng để  thử đàn bà. Dùng
        đàn bà để thử đàn ông.    HONORé DE BALZAC.

106.  Một trở ngại lớn trên đường t́m hạnh phúc là trông chờ một hạnh
        phúc lớn hơn.    FONTENELLE.

107.  Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những ǵ
        ḿnh thường khuyên kẻ khác.    ABRAHAM LINCOLN.

108.  Tôi quư gia tộc hơn bản thân, Tổ Quốc hơn gia tộc và nhân loại hơn
        Tổ Quốc.    FéNELON.

109.  Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài.    BUFFON.

110.  Với khoa học là t́nh yêu. Người tạo nên thế giới.  ANATOLE FRANCE.

111.  Muốn được một người bạn chỉ có một phương pháp; chính ḿnh phải
        làm một người bạn.    EMERSON.

112.  Có trí óc minh mẫn chưa đủ, phải nguyên tắc chính là biết áp dụng
        một cách khôn khéo.    DESCARTES.

113.  Bí quyết thành công trên đời là lo riêng một việc cho thật chu đáo và
        trăm ngh́n việc khác vừa đủ thôi.    HUGH WALPOLE.

114.  Một người đàn bà đẹp th́ thích mắt, một người đàn bà có nết th́ vui
        ḷng. Một đàng là đồ trang sức. Một đàng là kho của báu.
        NAPOLéON 1ER.

115.  Cái đức tính thứ nhất là tận trung với nước.    NAPOLéON 1ER.

116.  Cách giữ lời tốt nhất là không bao giờ hứa ra.    NAPOLéON 1ER.

117.  Khiêm nhường là một mối kiêu hănh ít làm cho người ta khó chịu
        hơn.    JULES RENARD.

118.  T́nh yêu không mù quáng bằng ḷng tự ái.    VOLTAIRE.

119.  Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.    Tục Ngữ.

120.  Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được
        một mẹ.    Tục Ngữ.

121.  Hạnh phúc là được yêu tất cả. Thiên tài là đem ḿnh phân phối cho
        tất cả.    éMILLE VéHAREEN.

122.  Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ. Là một bi kịch
        đối với những người hay cảm.    SWIFF.

123.  Là người th́ khó.    Khổng Tử.

124.  Thành v́ quả quyết, bại v́ ngại ngùng. (Thành ư quả quyết, bại ư do dự).
        Ngạn Ngữ.

125.  Kẻ sĩ phải có chí khí rộng răi và cương nghị. Gánh th́ nặng, đường
        th́ xa. Đức nhân là trách nhiệm của ḿnh như vậy không nặng nề
        sao? Đă làm điều phải th́ phải làm cho đến chết mới thôi, con đường
        như vậy không phải là xa sao? (Sĩ bất khả dĩ bất hoẵng nghị. Nhiệm
        trọng nhi đạo viễn. Nhân dĩ vi kỷ nhiệm, bất diệt trọng hồ? Tử nhi
        hậu dĩ, bất diệt viễn hồ?)    Luận Ngữ.

126.  Người không biết lo xa ắt phải buồn gần.    Luận Ngữ.

127.  Làm bất cứ chuyện ǵ cũng phải suy nghĩ trước. Lời nói mà suy nghĩ
        trước th́ không bị vấp váp. Việc làm mà tính trước th́ không thất bại.
        Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm.    Trung Dung.

128.  Thấy người hiền phải nghĩ sao cho bằng người. Thấy người dữ phải
        tự xét ḿnh xem có điều ǵ dữ không?    Khổng Tử.

129.  Phải thành thật càng ngày đổi mới, càng ngày càng mới, luôn luôn
        đổi mới. (Cấu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân)    Đại-Học.

130.  Người có lỗi mà không biết sửa mới thật là người đáng trách.
        Khổng Tử.

131.  Anh hăy tự giúp anh trước. Trời sẽ giúp anh sau.    LA FONTAINE.

132.  Khi ta không hành động th́ các thiên thần sẽ bỏ ta.    VOLTAIRE.

133.  Chúng ta không bao giờ được sống thực. Chúng ta hy vọng được
        sống.    PASCAL.

134.  Thành công không phải là điều quan trọng. Quan trọng là nỗ lực.
        JOUFFROY.

135.  Học mà không suy nghĩ th́ luôn luôn u tối. Suy nghĩ mà không học
        th́ luôn luôn nghi ngờ.    Ngạn Ngữ.

136.  Cái học quan trọng nhất là học làm người.    Ngạn Ngữ.

137.  Mỗi ngày ta biết thêm những điều ta chưa biết. Mỗi tháng không
        quên những điều ta đă biết. Như vậy là người hiếu học.Luận Ngữ.

138.  Học cho rộng.
        Hỏi cho thật kỹ.
        Suy nghĩ cho thật cẩn thận.
        Phân biệt cho thật rơ ràng.
        Làm việc cho hết sức. Như thế mới thành người.
        Trung - Dung.

139.  Học thầy không bằng học bạn.    BYRON.

140.  Một bộ óc thông minh có giá trị hơn là một bộ óc chứa đầy chữ.
        MONTAIGNE.

141.  Đọc những cuốn sách hay như được hầu chuyện cùng những nhà
        hiền triết từ đời trước.    DESCARTES.

142.  C̣n sống ngày nào đừng đoán người qua vẻ mặt.    LA FONTAINE.

143.  Người chấp nhất là người đáng ghét, v́ người ấy làm hại đạo đức.
        Lấy một việc mà bỏ lỡ trăm việc.    Mạnh Tử.

144.  Điều ǵ không rơ ràng th́ không nên thừa nhận.    DESCARTES.

145.  Muốn đoạt được chân lư trong đời ḿnh, trước nhất ḿnh phải từ bỏ
        những ư kiến mà minh tiếp nhận được. Sau đó ḿnh phải tự xây dựng
        lại tất cả những kiến thức của ḿnh từ bước đầu tiên mới được.
        DESCARTES.

146.  Chúa tể của thân là tâm. Điều của tâm phát ra là ư. Bản thân của ư là
        TRI. ư để vào đâu là Vật.     Vương Dương Minh.

147.  Làm việc ǵ bao giờ cũng đi từ dễ đến khó. Từ đơn giản đến phức
        tạp.    DESCARTES.

148.  Trước khi muốn làm chuyện ǵ phải luôn luôn kiềm điểm toàn thể và
        suy gẫm sao cho chín chắn hoàn toàn rằng ḿnh không quên một
        điều ǵ, không thiếu sót một chuyện ǵ. Như thế là thành công.
        DESCARTES.

149.  Lễ nghĩa giáo dục con người rất mầu nhiệm. Ngăn cản ta điều quấy
        lúc chưa thành h́nh. Nó giúp con người đi gần đến điều thiện và lánh
        xa điều tà mà ḿnh chưa biết.    Lễ - Kư.

150.  Nhạc gây xúc động nội tâm. Lễ gây xúc động bên ngoài. Cùng cực
        của nhạc là hoà. Cùng cực của lễ là thuận.    Lễ - Kư.

151.  Nuôi con không dạy lỗi tại người cha.    Thái Công.

152.  Ôm củi đi chữa cháy, củi cháy không hết th́ lừa vẫn chưa tàn.
        Chiến-Quốc-Sách

153.  Việc có dự trước th́ làm mới nên.    Trung - Dung.

154.  Cả nghe th́ sinh dở, tự phụ th́ hỏng việc.    Châu Dương Liệt Truyện.

155.  Việc đời, người nghe thấy, không bằng người trông thấy biết rơ hơn,
        người trông thấy không bằng người đă ở đấy biết rơ tường tận hơn.
        Lục - Du.

156.  Việc làm kín đáo th́ mới nên, câu chuyện tiết lộ th́ hay hỏng.
        Hàn -Phi -Tử.

157.  Kéo chưa biết cầm mà sai cắt áo th́ hại to.    Tả Truyện.

158.  Đem xương trừ kiến, kiến lại càng nhiều. Lấy cá đuổi ruồi, ruồi lại
        càng đến.    Hàn -Phi -tử.

159.  Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, việc đă
        hỏng mà vớt lại được thế là có quyền biến, có tài năng. Chưa có việc
        mà biết việc sắp đến, mới có việc mà đă biết việc sau, định việc mà
        biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là có lo xa. Người như thế là
        người có kiến thức rộng răi.    Lă Khôn.

160.  Không chú tâm trả thù mà bị người nghi ngờ là có óc trả thù th́ nguy.
        Rắp tâm trả thù mà lại để cho người biết ḿnh  báo thù th́ dại.
        Tô Đại.

161.  Sai một li, đi một dặm.    Hậu Hán Thơ.

162.  Trăm lần nghe không bằng một lần thấy.    Triệu Sung.

163.  Nóng nảy muốn mau th́ việc không thành. Ham mê lợi nhỏ th́ mất
        lợi lớn.    Luận - Ngữ.

164.  Lấy sợi dây thật nhỏ cột một vật thật nặng treo lên chỗ cao lưng
        chừng, rủ xuống vực sâu vô hạn, tuy người ngủ cũng biết phàn nàn
        sắp đứt.    Mai -Tạng - Truyện.

165.  Hay hỏi th́ biết rộng, tự dụng th́ hẹp ḥi.    Thư Kinh.

166.  Không lo sao có được, không làm sao có nên.    Thư Kinh.

167.  Ai phải th́ ta học.    Thư Kinh.

168.  Có học những câu cổ nhân dạy th́ mới hay.    Thư Kinh.

169.  Ngọc không giũa không thành đồ đẹp, người không học không biết
        lẽ phải.    Lễ Kư.

170.  Càng học càng biết ḿnh c̣n kém.    Lễ Kư.

171.  Để lớn tuổi mới học th́ khó thành.    Lễ Kư.

172.  Thấy người hay nghĩ sao cho bằng. Thấy người dở tự xét ḿnh xem
        có dở như thế không?    Luận Ngữ.

173.  Chất phác quá th́ ra quê mùa, văn chương quá th́ ra hào nhoáng.
        Luận Ngữ.

174.  Đọc sách mà mắt không tinh tế là vùi dập cái khổ tâm của người
        đời trước.    Luận Ngữ.

175.  Có học mà không có đạo đức th́ thành ra người ác. Có đạo đức mà
        không có học th́ trở thành người quê.    La Tư Phúc.

176.  Nhà giàu nên học sách khoan dung, người thông minh nên học thói
        trung hậu.    Trần Kế Nho.

177.  Xem nhiều cổ huấn để cho hay, người biết nhiều chuyện đời để cho
        thạo việc.    Hoàng Sĩ Ngạn.

178.  Học cần nhất phải biết hoà khí, biến đổi những thói hư tật xấu.
        Tiết Huyên.

179.  Đọc sách hay làm cho thân ta được ít lỗi.    Lă Khôn.

180.  Người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên là không phải người có học thức,
        mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to.    Tŕnh Hiệu.

181.  Học mà chưa thấy vui th́ chưa gọi là học.    Tư Mă Quan.

182.  Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách th́ soi gương mặt mũi đáng ghét,
        nói chuyện lạt lẽo khó nghe.    Hoàng Đ́nh Khiêm.

183.  Thường được nghe những câu ngang tai, thường gặp phải những
        việc phật ư cũng là một chuyện mài giũa cho người ta được hay.
        Hồng Tự Thành.

184.  Vui nhất không ǵ bằng xem sách. Cần nhất không ǵ bằng dạy con.
        Sử Điển.

185.  Gươm tuy tốt có mài mới bén, tài tuy tốt có học mới cao.    Tạp Ngữ.

186.  Đợi ở không mới học th́ lúc rảnh cũng không có thể học được.
        Hoài Nam Tử.

187.  Trăm sông học bể đến được bể, g̣ đống học núi, không đến được
        núi là tại sao; một đàng đi, một đàng đứng.    Dương Tư.

188.  Không biết th́ hỏi, không hay th́ học.    hồn Lộ.

189.  Tài cao mà không học vẫn chưa hoàn toàn.    Thuyết Uyển

190.  Kẻ học giả không lo không có tài chỉ lo không có chí.    Trung Luận.

191.  Hại c̣n ǵ to bằng không chịu sửa lỗi. Nhục c̣n ǵ to bằng không
        biết xấu hổ.    Vân Trung Tử.

192.  Người quân tử ghi nhớ rơ nhiều những câu nói hay, việc làm tốt của
        người đời trước để nuôi cái đức tính của ḿnh.    Dịch Kinh.

193.  Thấy phải th́ theo, có lỗi th́ đổi.    Dịch Kinh.

194.  Người quân tử cử động thận trọng, không sơ xuất với ai, tướng mạo
        đoan trang, không thất sắc với ai. Ngôn ngữ cẩn thận, không thất tín
        với ai.    Lễ Kư.

195.  Sự kiêu hănh là cái búa giết chết cái khôn ngoan của người đời.
        Thiết Uyển.

196.  Kẻ chịu thiệt thường được ích, kẻ ích ḿnh thường hay thiệt.
        Thiết Uyển.

197.  Giản dị quá người ta nhờn, nghiêm trang quá người ta không thích.
        Thiết Uyển.

198.  Tự xét thân ḿnh miễn là không thẹn. Thị phi miệng thế th́ có
        quảng chi.    Bang Siêu Truyện.

199.  Lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giữ ǵn sắc dục, lúc lớn khí
        huyết đang hăng hái, phải giữ ǵn việc tranh đấu, lúc già khí huyết
        suy kém phải giữ ǵn việc tham lam.    Luận Ngữ.

200.  Yêu mến người mà người không quen biết với ḿnh, th́ tự hỏi lại
        xem ḷng nhân của ḿnh đă đầy đủ chưa. Quư  trọng người mà
        người không lễ phép với ḿnh, th́ xét lại xem sự kính trọng của
        ḿnh đă hoàn toàn chưa?    Mạnh Tử.

201.  Tự ḿnh khinh ḿnh trước, người ngoài mới khinh ḿnh sau.
        Mạnh Tử.

202.  Muốn làm chuyện ǵ mà có chuyện chưa bằng ḷng th́ nên tự xét lại
        thân ḿnh, xem làm như thế, đă làm đúng hẳn chưa.    Mạnh Tử.

203.  Danh dự quá sự thật, người quân tử lấy làm hổ thẹn.    Mạnh Tử.

204.  Nói cho hay làm cho đúng thế là tu nhân.    Tố Thư.

205.  Người không chịu sửa ḿnh mà muốn có tiếng thơm để đời th́ khác
        nào mặt xấu mà muốn có cái h́nh đẹp trong gương.
        Nhan Thị Gia Huấn.

206.  Lập thân không ǵ khó cho bằng làm thế nào cho không tủi thẹn.
        Thủ thân c̣n ǵ khó hơn làm thế nào cho khỏi biếm nhục. Pḥng
        thân c̣n ǵ khó bằng làm thế nào cho ít bệnh tật.    Tuân Sinh Tiên.

207.   Thói khinh miệt, đem đối đăi với người quân tử, th́ ví như tự ḿnh
         cho ḿnh thất đức, đem đối đăi với kẻ tiểu nhân th́ không khác ǵ
         tự ḿnh làm cho ḿnh hại thân.    Tuân Sinh Tiên.

208.   Bể t́nh dục lấp măi mà không đầy, thành sầu khổ phá măi mà
         không tan.    Khuyến Giới Toàn Thư.

209.   Tầm địa để lâu không đem việc hay đời cổ để tẩm tưới th́ lem luốc,
         những trần tục soi gương mặt mũi đáng ghét, tṛ chuyện lạt lẽo
         khó nghe.    Hoàng Đ́nh Khiêm

210.   Tâm phải rộng để dung nạp những người trong thiên hạ. Tâm phải
         rộng để chịu những cái hay trong thiên hạ. Tâm phải công bằng để
         làm việc trong thiên hạ. Tâm phải trầm tĩnh để xét lư trong thiên hạ;
         tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.
         Lă Khôn.

211.   Tâm niệm trầm tĩnh măi măi th́ lẽ ǵ mà nghĩ chả ra. Chí khí cao
         rộng luôn th́ việc ǵ mà làm chẳng nổi.    Lă Khôn.

212.   Không cố gắng th́ một ngày lười nản, không giữ ḿnh th́ một ngày
         một dong dài.    Chu Hi.

213.   Tầm thuật quư nhất là sáng suốt, trung hậu, tướng mạo quư nhất là
         chính đại, ngôn ngữ quư nhất là giản dị, và chân thật.    Lă Khôn.

214.   Muốn bỏ tính làm biếng th́ trước hết đừng dậy trưa, muốn bỏ thói
         kiêu căng th́ trước hết đừng nhẹ miệng chê cười thiên hạ.
         Tăng Quốc Phiên.

215.   Người có chí th́ việc ǵ cũng nên.    Hán Quang Vũ.

216.  Ở đời có ba điều đáng tiếc:
        - một là việc hôm nay bỏ qua.
        - hai là đời này chẳng học.
        - ba là thân này lỡ hư.
        Chu Hi.

217.  Kẻ trông mong vào người th́ không được chắc, kẻ nhờ vả vào người
        th́ không được lâu.     Hàn Thi Ngoại Truyện.

218.  Giàu mà bần tiện không bằng nghèo mà thanh danh. Chết vinh c̣n
        hơn là sống nhục.     Lễ Kư.

219.  Sang một ḿnh, giàu một ḿnh, người quân tử lấy làm xấu hổ. Lễ Kư.

220.  Thấy lợi chẳng bỏ nghĩa, thấy chết chẳng đổi ḷng đấy là người
        quân tử.    Lễ Kư.

221.  Đối với việc nước phải làm cho hết ḷng, hết sức làm cho đến khi chết
        mới thôi.    Khổng Minh.

222.  Ḷng tin chở được núi.    JéSUS.

223.  Quan văn không tiếc tiền, quan vơ không tiếc mạng, thiên hạ mới
        được thái b́nh.    Nhạc Phi.

224.  Vàng ngọc không quư báu bằng ḷng trung tín.    Lễ Kư.

225.  Ḷng tin nhau nếu không được lâu bền th́ ăn thề cũng vô ích.
        Tả Truyện.

226.  Người miệng nói khôn khéo quá th́ ḷng ít thanh tín.
        Hàn Thi Ngoại Truyện.

227.  Có ḷng thành thật mà không biết quyền biến, cũng là một cách
        nguy vong.    Diêm Thiết Luận.

228.  Khéo mà dối trá không bằng vụng mà thật  thà.    Thiết Uyển.

229.  Lấy ḷng chân thật cảm động người ta th́ người ta cũng lấy ḷng chân
        thật mà đối lại, lấy cách trí để chà đạp người ta, th́ người ta cũng lấy
        cách trí mà đối lại.    Tŕnh Di.

230.  V́ không thấy mà cứ không tin th́ cũng như con ve không biết tuyết.
        Diêm Thiết Luận.

231.  Làm điều ǵ thành thật th́ bụng an ổn và một ngày một hay; làm
        điều gian dối th́ bụng băn khoăn và một ngày một dở.    Lă Khôn.

232.  Ở đời cái ǵ thung dung th́ c̣n, cấp bách th́ mất. Việc mà thung
        dung th́ c̣n có ư vị, người mà thung dung th́ thường sống lâu.
        Lă Khôn.

233.  Kẻ hay hiếu danh việc làm thường giả dối.    Lă Khôn.

234.  Hai chữ "lần hồi" đủ hại một đời.    Cổ Ngữ.

235.  Nghe lời phê b́nh chê bai mà giận là làm ng̣i cho người khác dèm
        pha, nghe câu khen ngợi mà mừng là làm mồi cho người ta nịnh hót.
        Vân Trung Tử.

236.  Vui không ǵ vui bằng làm được điều lành. Khổ không ǵ bằng ḷng
         dục.    Tố Thư.

237.  Sự vui sướng của thằng dại, người khôn lấy làm buồn rầu.
        Chiến Quốc Sách.

238.  Miệng thường làm cho người ta xấu hổ.    Thư Kinh.

239.  Sa chân th́ chết đuối; Sẩy miệng th́ chết oan.    Lễ Kư.

240.  Nói phải nghĩ đến làm; làm phải nghĩ lại đến nói.    Trung Dung.

241.  Lời nói ngọt ngào, bên trong tất phải có cay đắng.    Thân Sinh.

242.  Lời nói hay giúp người ấm hơn vải lụa. Lời nói dở hại người như
        gươm dao.    Tuân Tử.

243.  Suốt đời làm lành, một câu bạc ác đủ đổ đi cả.    Gia Ngữ.

244.  Tặng một câu nói hay quư hơn tặng vàng ngọc châu báu.    Tuân Tử.

245.  Hai bên cùng mừng, hay khen ngợi quá đáng. Hai bên cùng giận hay
        bêu xấu đặt điều.    Trang Tử.

246.  Người quân tử không sợ cọp chỉ sợ miệng kẻ dèm pha.    Luận Hành.

247.  Không nên mưu việc lớn với kẻ nói nhiều, không nên ở chung nhà
        với người sanh sự.    Vân Trung Tử.

248.  Hai người cùng đi, người đi sau nh́n thấy lưng người đi trước, người
        đi trước chẳng bao giờ nh́n thấy sau lưng.    PASCAL.

249.  Suy nghĩ cho kỹ trước khi nói v́ lỡ lời là ngàn đời hối hận.
        DESCARTES.

250.  Con người hơn con thú là biết suy nghĩ, làm chuyện không suy nghĩ
        th́ chẳng phải là người.    KANT.

251.  Khi nóng giận chớ nói chuyện làm ăn, khi no ḷng không nên ăn thêm
        món khác.    Lâm Ngữ Đường.

252.  Đi ra một bước đường ta thấy ta khôn thêm một chút và tự thấy trí óc
        của ḿnh thật bé bỏng vô vùng.    LéON TOLSTOI.

253.  Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là tự huỷ ḿnh.
         DéMOSTHèNE.

254.  Ban ngày chớ nói chuyện người, ban đêm chớ nói chuyện ma.
        Cổ Ngạn.

255.  Phú quư là cạm bẫy của đời; bần tiện là trường học của đời; hoạn nạn
        là roi vọt của đời.    Tạ Mai Trang.

256.  Ngày thường chẳng thấy hương; lúc nguy nan th́ ôm chân phật.
        Cổ Ngạn.
257.  Mơ v́ kêu to mà chóng thủng, dầu v́ sáng mà chóng hao.    Cổ Ngạn.

258.  Cá mất nước th́ cá chết, nước mất cá nước vẫn là nước.   Vụng Uyển.

259.  Kẻ có mặt người hay nịnh hót th́ khi vắng người cũng hay chê bai.
        Trang Tử.

260.  Giận bốc lên nóng hơn lửa, lưỡi nói ra sắc hơn gươm.    Hoàng Hiếu.

261.  Mặt trời, mặt trăng làm sáng sủa cho thiên hạ mà không ai mang ơn;
        đất nước, núi sông, làm no ấm cho thiên hạ mà không ai quư.
        Nhâm tử.

262.  Ba lần gẫy tay mới hay thuốc.    Tả truyện.

263.  Nói là gieo, nghe là gặt.    R. TAGORE.

264.  Không lấy bậy, tay thơm.
        Không chơi bậy, thân thơm.
        Không nói bậy, miệng thơm.
        Không nghĩ bậy, tâm thơm.
        Tham Nhược Sĩ.

265.  Hiền ngu tại tâm tính, không tại ở sang hèn.    Tiêm Phu.

266.  Người nghĩa không dối ḿnh, người liêm không lấy bậy.   Thiết Uyển.

267.  Người thường trọng lợi, người nghĩa trọng danh.    Trang Tử.


 

 
Danh Ngôn Danh Ngôn Tục Ngữ Đối với gia đ́nh
Đối với con người, xă hội  • Các lănh vực khác...