Danh Ngôn  
Danh Ngôn Tục Ngữ Trách nhiệm đối với bản thân Đối với gia đ́nh
Đối với con người, xă hội   Các lănh vực khác...
 


T́nh yêu giống chiến tranh ở chỗ dễ bắt đầu mà khó chấm dứt. (H.L.Mencken)

Những chuyện không c̣n thay đổi được, thôi chớ trách móc làm ǵ, hăy nhẫn nhịn cho qua để làm người tự thắng. (Publilius Syrus)

Điều ít tốn th́ giờ mà gây nhiều rắc rối nhất là t́nh dục. (John Barrymore)

Lời khuyên là điều người khôn ngoan chẳng bao giờ cần và kẻ dại dột không hề nhận thấy. (Calvin Trillin)

Việc lớn không phải làm nên do sức mạnh nhưng do ḷng kiên nhẫn.
(Samuel Johnson)

Kinh thánh dạy chúng ta yêu mến người lân cận và yêu mến cả kẻ thù. Đúng rồi, có lẽ hai hạng người này chỉ là một. (G.K. Chesteron)

Nếu bạn cảm thấy sao đời ḿnh u ám quá, thử coi lại xem cánh cửa sổ tâm hồn ḿnh thật đă có lau kỹ chưa. (La Rochefoucauld)

Một quốc gia sung sướng là một quốc gia không cần đến những vị anh hùng. (Berthold Brecht)

T́nh Yêu, T́nh Bạn, sự kính trọng không liên kết được tất cả mọi người lại bằng sự thù hận chung một cái ǵ. (Antov Chekhov)

Hạnh phúc là nước hoa mà hễ ta đổ cho người khác th́ thế nào cũng có được vài giọt cho chính ḿnh. (R. W Emerson)

Kiên nhẫn làm tṛn nhiệm vụ và im lặng là câu trả lời tốt nhất cho mọi lời vu khống. (G. Washington)

- Mỗi người là một pho sách, nếu bạn biết cách đọc nó. (W. Ellery Channing)

- Giá trị thật sự giống như ḍng sông, càng sâu chảy càng êm. (Haliax)

 

 
Danh Ngôn Tục Ngữ Trách nhiệm đối với bản thân Đối với gia đ́nh
Đối với con người, xă hội   Các lănh vực khác...