Đối với con người, xă hội  
Danh Ngôn Danh Ngôn Tục Ngữ Trách nhiệm đối với bản thân
Đối với gia đ́nh   Các lănh vực khác...
 


1.   Phải có nhẫn nại công việc mới thành công. Thư Kinh.

2.   Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hư việc lớn.      Luận Ngữ.

3.   Roi tuy dài, không đánh tới bụng ngựa.
      Quyền thế tuy mạnh nhưng không trị được nhân.      Tả Truyện.

4.   Lấp nước không lấp từ nguồn tự nhiên nước cứ chảy, chặt cây không
      chặt tận gốc tất cây lại nảy mầm.      Sử Tô.

5.   Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa, kẻ tiểu
      nhân th́ chỉ nghĩ đến việc gần không làm đến việc to.      Tả Truyện.

6.   Người "Trí" hay lo.
      Người "Nghĩa" hay làm.
      Người "Nhân" hay tŕ hoăn.      Cốc Lương.

7.   Việc đáng làm thẳng tay mà không thẳng tay th́ thường bị hại.
      Hán Thư.

8.   Gỡ chỉ rối không nên nóng nảy.      Cung Toại Truyện.

9.   Cứng quá th́ gẫy, mềm quá th́ hư.      Tuấn bất Nghi.

10.  Nước đă đổ đi sau hốt lại không được. Việc đă hỏng sau hối hận
       không được.      Mă Vũ.

11.  Không quư một khối vàng, mà quư một giờ đă qua.      Hoài Nam Tử.

12.  Khí kiêng nhất là hung hăng.
      Tâm kiêng nhất là hẹp ḥi
      Tài kiêng nhất là bộc lộ.       Lă Khôn.

13.  Người có tính đa nghi th́ đừng nên làm việc lớn.   Kinh Viên Tiểu Ngữ.

14.  Người khôn không đánh nhau với số mạng mà đánh nhau với lẽ phải.
      Trần Kế Nho.

15.  Người mà tính khí bất thường th́ không làm nên việc ǵ cả.
      Tăng Quốc Phiên.

16.  Xưa nay người thường mà bại hoại v́ lười.
       Người quân tử bại hoại v́ kiêu căng.       Tăng Quốc Phiên.

17.  Có của mà không kín đáo là gợi cho người lấy trộm.
      Có nhan sắc mà hay vuốt ve là gợi cho người trêu ghẹo.      Kinh Dịch.

18.  Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai th́ làm chuyện ǵ cũng tốt.
      Thư Kinh.

19.  Chớ nên lo người ta không biết ḿnh, chỉ lo ḿnh không biết phân biệt
       người ta mà thôi.       Luận Ngữ.

20.  Không biết lo xa ắt phải buồn gần.       Luận Ngữ.

21.  Người quân tử hợp quần mà không phe đảng.       Luận Ngữ.

22.  Thương người người thương lại, kính người người kính lại.   Mạnh Tử.

23.  Kẻ tự cho ḿnh là giỏi th́ tai không c̣n được nghe lời hay lẽ thiệt nữa.
      Gia Ngữ.

24.  Đối với người có nhiều tài đức th́ đừng chê bai nhỏ mọn.
       Đối với người có nhiều danh dự th́ chớ chỉ trích những lỗi lầm.
       Hoài Nam Tử.

25.  Dùng ḷng thường để cai trị người, dùng ḷng ngay thẳng để trị ta.
       Đổng Trọng Thư.

26.  Con người giữ được ba điều: Sống cho đúng lẽ phải. Tôn trọng phép
       nước. Giữ được ḷng người. Như thế là trong sạch.       Bảo Huấn.

27.  Người có ḷng nhân th́ vinh hiển, kẻ thất nhân tâm th́ nhục. Mạnh Tử.

28.  Sự học, trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.
      Trương Thức.

29.  Chớ nói công việc này khó, có khó mới nên người.       PASCAL.

30.  Làm chuyện ǵ phải nghĩ đến nhân tâm. Thắng trăm trận giặc không
       bằng chiếm đoạt được ḷng người.       FéNéLON.

31.  Thánh đường mở cửa nhưng chẳng thấy ai vào. Nhà tù tuy chật nhưng
       nhiều người vô. Chỉ v́ con người thích làm điều dữ mà không thích
       chuyện  lành.       ANDRé MAUROIS.

32.  Càng học thật cao càng thấy ḿnh ngu dốt.       EINSTEIN.

33.  Lên rằng hay thế mà rất hay. Khoe có công thế mà mất công.
      Thư Kinh.

34.  Học chữ nghĩa th́ dễ, học cho nên người th́ khó.       SéVIGNé.

35.  Cứng quá th́ gẫy. Thẳng quá th́ đứt.       Lục Thao Tam Nghị.

36.  Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con
       người.       EUCLIDE.

37.  Loài kim v́ cứng mà gẫy, nước v́ mềm mà được hoàn toàn.
       Bảo Phác Tử.

38.  Không ǵ nghèo bằng thiếu tài. Không ǵ hèn bằng thiếu trí.
      Uông Cách.

39.  Nghèo là cảnh thường của học tṛ. Chết là sự hết của loài người.
      Gia Ngữ.

40.  Đừng oán ta không bằng ai, người không bằng ta vô số.
      Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta rất nhiều.

41.  Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nh́n tới. V́ nh́n
      xuống ta thấy hơn người, nhưng nh́n lên ta chỉ là con số không vĩ đại.
      FRANCOS MAURIAC.

42.  Chớ đem điều ḿnh giỏi mà bắt người khác cũng làm như thế. Chớ
       đem điều ḿnh hay mà khinh người không được thế.       Triệu Khiêm.

43.  Danh vọng càng nhiều th́ gian nan càng khó nhọc. Tương lai càng tươi
      sáng th́ cạm bẩy càng nhiều.       SéNèQUE.

44.  Suốt đời làm lành cũng chưa đủ. Một ngày làm ác, tội ác có thừa.
       Hà Viên.

45.  Nghe thấy người hay th́ nghi ngờ. Nghe thấy người dở th́ tin thế là
      bụng đầy gươm giáo.       Trân Thế Nho.

46.  Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được. Ḷng người tuy ngắn
      nhưng chẳng ai đo được bao giờ.       PEARL BUCK.

47.  Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ. Nhưng họ
      chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được.
      MARGUERITE MORENO.

48.  Có những người " Nh́n " th́ rơ, mà " Trông " lại không biết.
      HENRY DE BEGNIER.

49.  Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta không phải là thấy máy móc suy
      nghĩ như con người mà thấy con người suy nghĩ như một cái máy!.  P.D.

50.  Ở đời có ít miệng lưỡi xấu hơn là tai nghe chuyện xấu.
      CLIFFORD BARNEY.

51.  Chúng ta vẫn tưởng rất nhiều người tốt, thật ra họ chỉ là những người
       nhu nhược mềm yếu.       AUGUSTE AMIEL LAPETRE.

52.  Trong pḥng khách th́ thiên hạ đều tỏ ra là người lịch sự.
       Nhưng trong pḥng ăn th́ chân tướng con người thế nào đều hiện ra.
       AUGUSTE AMIEL LAPETRE.

53.  Hy vọng là một liều thuốc không trị khỏi bệnh, nhưng nó khiến ta chịu
      đựng đau khổ được lâu.        FéNéLON.

54.  Quyền lợi làm cho con người tối tăm, ngu muội.        Sử Kư.

55.  Tâm chẳng được điều nghĩa th́ chẳng được vui. Thân không được lợi  
      th́ chẳng được an ḷng.        Phồn Lộ.

56.  Của chứa nhiều mà không biết dùng th́ thành ra kho oán.   Tiết Uyển.

57.  Thiên hạ v́ lợi mà xô đẩy nhau đi. Thiên hạ v́ tham mà đua nhau
      chém giết.        Phồn Lộ.

58.  Lấy lợi chung của nước làm lợi riêng của ḿnh th́ gọi là kẻ làm hại nước. 
      Hoàng Lê Châu.

59.  Ai có đức th́ thịnh vượng, ai cậy sức th́ suy vong.        Triệu Lượng.

60.  Tha thứ là h́nh thù tế nhị nhất của sự trả thù.        TONLET.

61.  Không có ǵ hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm.
       JEAN RONSTARD.

62.  Sự ngu dối là một vết nhơ dễ thấy hơn hết.        PAUL MORAND.

63.  Vĩ nhân thường sống theo những câu danh ngôn. Người tầm thường        th́ chỉ thích chép những câu danh ngôn đó.        MAX JACOB.

64.  Người ta ít hay tán thưởng những cái mà người ta không có.
       MAX JACOB.

65.  Giáo dục con người là ǵ? Phải chăng là rèn luyện tập con người biết
      đối phó với hoàn cảnh.        J.G. HISBEN.

66.  Con người sinh ra để chiến đấu nên người chứ không phải để an nghỉ.
      EMERSON.

67.  Anh hăy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của
      đời anh.        DIDEROT.

68.  Càng khiêm nhượng th́ người đời càng quư. Càng khoe khoang th́
      thiên càng oán nhiều.        Kinh Viên Tiểu Ngữ.

69.  Người quân tử không lo thân già chỉ sợ chí trễ.        Trung Luận.

70.  Một điều luôn luôn nên làm là " Tha Thứ ".
      Một điều nên có luôn luôn là " Ngay Thẳng ".        Thân Giám.

71.  Chớ bảo điều thiện này nhỏ mà không làm, chớ bảo chuyện ác kia nhỏ
      mà làm.        Thục Tiên Chúa.

72.  Chớ khinh việc nhỏ mà nhầm. ác nhỏ làm thành tội to  lỗ nhỏ làm đắm
      thuyền.        Thục Tiên Chúa.

73.  Biết hay mà không tin gọi là dở. Biết dở mà không chừa gọi là ngu.
      Hứa Hành.

74.  Kẻ trách ḿnh, có thể làm nên điều hay cho người khác.
      Kẻ trách người thật là làm thêm cái dở cho ḿnh.        Hứa Hành.

75.  Kẻ chịu ơn thường sợ người. Kẻ làm ơn thường kiêu người.    Gia Ngữ.

76.  Không phân biệt được lời hay lẽ thiệt th́ không sao biết được ai là tà
      mà ai là chính được.        Luận Ngữ.

77.  Trước khi muốn chê người phải tự xét thân ḿnh trước.      DIDEROT.

78.  Thuốc đắng th́ hết bệnh, nói thẳng thường bị oán hờn.      Văn Tử.

79.  Danh dự là sự tự trọng ḿnh và tôn trọng sự đẹp đẽ của cuộc đời.
      Danh dự là thi vị của đời sống.        AL DE VIGNY.

80.  Tự xấu hổ với ḿnh hơn là xấu hổ với người khác.        PYTHAGORE.

81.  Thường rất khó nói sự thật cho người khác, khó hơn nữa là ḿnh tự
       nói sự thật với chính ḿnh.        Phương Ngôn.

82.  Thiên hạ thật không có cảnh ngộ nào là dễ xử, nhân gian thật không   
      có th́ giờ là bỏ đi.        Tăng Quốc Phiên.

83.  Kẻ biết người là người " Khôn ". Kẻ biết ḿnh là người " Sáng ".     Lăo Tử.

84.  Cảnh giàu sang giống như nhà trọ. Chỉ có người cẩn thận mới ở được lâu.
      Cáp Khoan Nhiêu.

85.  Có chí th́ nên.               Cổ Ngữ.

86.  Hùm chết để da người ta chết để tiếng. Vương Ngạn Trượng.

87.  Tư tưởng th́ bay như gió, c̣n ngôn ngữ th́ chậm như rùa: ... Đó là
      thảm kịch của nhà văn.        JULIEN GREEN.

88.  Chúng ta không thể nào sống chung nhau; tôi th́ có những tật xấu vô
      cùng; c̣n anh th́ cũng có những nết tốt vô cùng.   ANDRé BIRABEAU.

89.  Đừng sợ máy móc bên ngoài. Hăy sợ máy móc của chính ḷng ḿnh.
      GEORGE DUHAMEL.

90.  Đọc sách để mà suy nghĩ, đừng đọc sách để mà khỏi suy nghĩ.   GIBBON.

91.  Tài hoa chỉ thành tựu nơi cô tịch của tâm hồn.        GOETHE.

92.   Nh́n thấy những cái đẹp khó hơn là nh́n thấy những cái xấu.
       CHATEUBRIAND.

93.  Học vẽ có công dụng văn hoá cao hơn là âm nhạc.        ANDRé GIDE.

94.  Phải có một cái học tổng quát để phụng sự cho ngành chuyên môn
      của ḿnh.        VICTOR DURUY.

95.  Những đầu óc tinh nhuệ, mới nhận thức được sự khác biệt trong sự vật;
      Những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là những sự giống nhau mà thôi.
      X...

96.  Kẻ có một tŕnh độ văn hoá cao siêu, là kẻ rất nhiều bậc thầy, nhưng
      không nô lệ một ông thầy nào cả.        DéSIRé ROUSTAND.

97.  Trong đời sống hằng ngày trong khi giao tiếp với đồng loại, người ta
       cần phải dùng đến trí, nhưng ta sẽ ít lầm lỗi hơn nếu ta biết nghe
       tiếng nói của ḷng ta.        LECOMPTE DU NOUY.

98.  Đời là trường học của tôi.       ANTOINE BOURDELLE.

99.  Lịch sử chứng minh được tất cả những ǵ ḿnh muốn. Nó cũng không
      dạy cái ǵ thật sự cả v́ nó chứa đựng tất cả, đem ví dụ và gương mẫu
      cho tất cả.        PAUL VALéRY.

100.  Quá khứ xiềng trói và cột chặt ta lại với nó, trong khi chúng ta tưởng
        đă giải thoát được nó th́ chính nó lại chỉ huy cả tư tưởng và hành
        động của ta.        JEAN THARAUD.

101.  Tất cả mọi người đều là nhà văn cả khi nào học có điều muốn nói,
        viết ra, không khó ǵ cả; cái hiếm có, cái khó khăn là phải có trong
        đầu óc những câu chuyện ǵ để kể, những ư tưởng ǵ đáng nói để
        mà nói ra.         JEAN THARAUD.

102.  Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và khêu gợi cho những
        t́nh cảm cao quư và can đảm, ta không cần t́m một nguyên tắc nào
        khác để đánh giá nó nữa; nó là quyển sách hay đấy và do một nghệ
        sĩ viết ra đấy.         LA BRUYèRE.

103.  Nước chảy đá ṃn.         Tục Ngữ.

104.  Sự hiểu biết của kẻ tầm thường th́ rời rạc không thống nhất. Sự hiểu
        biết của nhà khoa học th́ đó là một sự hiểu biết thống nhất phần nào
        thôi. C̣n sự hiểu biết của nhà triết học là sự hiểu biết đă hoàn toàn
        thống nhất.         H. SPENCER.

105.  Phận sự đầu tiên của nhà phê b́nh đâu phải là đóng vai một bực thầy
        để mà sửa trị những đứa học tṛ khó dạy mà là phải phục vụ, và có
        thể tóm tắt trong ba danh từ này:
        - Thông cảm.
        - Soi đường.
        - Truyền bá.         LOUIS DE SIDANIER.

106.  Món ăn t́nh thần cũng như món ăn vật chất. Chẳng phải những món
        ta ăn nuôi dưỡng ta mà chính những ǵ ta đă tiêu hoá nuôi dưỡng
        được ta thôi.         GUSTAVE LEBON.

107.  Kẻ nào không có tham vọng trở thành cao vọng hơn cái người của
        ḿnh hiện thời, không xứng đáng chiếm một chỗ đứng dưới bóng
        mặt trời.         E. F. BERRY.

108.  Triết luận là nghệ thuật đặt vấn đề hơn là giải đáp những vấn đề đă
         đặt ra.         JASPER.

109.  Ta có tai, mắt, ta nghe, ta trông, ta có tâm tư ta suy, ta nghĩ; đối với
         người xưa có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính  như bạn, cũng có
         lúc ta ḱnh địch không chịu, ta theo lư nhất quyết không làm tôi tớ
         cổ nhân.         Lượng Khải Siêu.

110.  Có ba thứ dốt:
        - Không biết những ǵ ḿnh phải biết.
        - Biết không rành những ǵ ḿnh biết.
        - Biết những ǵ ḿnh không nên biết.         LA ROCHEFOUCAUD.

111.  Cái học lưng chừng hào nhoáng và chưa tiêu hoá c̣n tệ hại hơn sự
        dốt nát, nó làm suy nhược óc phán đoán và giảm bớt ḷng đạo đức.
        ANDRé LARANDE.

112.  Đă sáng lại khôn mới giữ được thân.         Thư Khinh.

113.  Giá trị của tuổi cao rất cần cho bốn điều sau đây:
        - Gỗ già bên lửa.
        - Rượu cũ ngon miệng.
        - Bạn cũ nên tin.
        - Tác phẩm cổ nên đọc.         FRANCI BACON.

114.  Ḷng dục không trừ th́ như con thiêu thân đâm vào lửa, cháy mạng
        mới thôi. Ḷng tham không bỏ th́ như con đười ươi thích uống rượu
        đổ máu mới thôi.         Khuyến Giới Toàn Thư.

115.  Phê b́nh không phải là chống đối.         RENé LALOU.

116.  Quá khứ không khác nào cây đèn để nơi ngưỡng cửa tương lai làm
        tan bớt ít bóng tối phủ nó.         LAMENNAIS.

117.  T́nh thần khoa học chẳng những là một tánh tốt, đó là một đức hay,
        ấy là sự liêm sĩ của tinh thần vô tư.         E. GOBLOT.

118.  Với thời gian, kiên nhẫn lá dâu sẽ thành sợi tơ óng ánh.
        Tục Ngữ Ba Tư.

119.  Người khôn khéo lựa chọn sự hiểu biết mà không chồng chất sự
         hiểu biết.         Bà LAMBERT.

120.  Tôi viết là để cho tư tưởng của tôi được sáng thêm.
         R. DE GOURMONT.

121.  Trong đường học vấn, hễ không tiến là lùi. M. ROUSTAN.

122.  Cố gắng mà viết ra những tư tưởng của ḿnh là phương pháp hay
         nhất để suy tưởng.        MIGUEL DE UNAMUNO.

123.  Cái ǵ nhàm chán cả, trừ học hỏi.         VIRGILE.

124.  Ta hiểu được chân lư chẳng phải chỉ nhờ bộ óc, mà nhờ ở
         con tim nữa.         PASCAL.

125.  Học ít nhưng học kỹ.         HENRY MAVIT.

126.  Người ta có biết mưu sinh, biết tự lập th́ mới không ỷ lại, không cầu
        cạnh ai, mà giữ được liêm sĩ và thực hành được lễ nghĩa.
        Khuyết Danh.

127.  Một vấn đề bao quát bao giờ cũng khó giải quyết hơn là một vấn đề
        được hạn chế.         H. MAVIT.

128.  Người ta sống trong một ngày, có được nghe câu nói phải, trông thấy
        được một điều phải, làm được một việc phải, ngày ấy mới không hư
        sinh.         Trần My Công.

129.  Không có sự nhục nhă nào bằng tin tưởng rằng ḿnh đă biết những
        ǵ ḿnh chưa biết.         SOCRATE.

130.  Biếm nhẻ là sự là cằn cỗi tinh thần.         LA BRUYERE.

131.  Biết tất cả để mà yêu tất cả.         F. CHLAYE.

132.  Thân dê mà tốt cọp, thấy cỏ th́ thích, thấy chó sói th́ sợ, quên mất
        cả bộ da cọp đang khoát bên ngoài.         Dương Tử.

133.  Càng hiểu biết nhiều, càng ít khi dám quả quyết.         Cánh Ngôn ư.

134.  Làm việc nghĩa chớ tính điều lợi. Luận anh hùng chớ kề nên hư.
        Lữ khôn.

135.  Những bậc thông thái mà đứng trước thiên nhiên cũng không khác ǵ
        một đứa trẻ đứng bên bờ biển, lấy vỏ ốc để mà lường nước biển.         NEWTON.

136.  Người ta bắt thỏ rừng bằng chó săn. Người ta bắt người đàn bà bằng
        bạc tiền. Người ta bắt kẻ ngu si bằng lời khen dối trá.   Tục Ngữ Đức.

137.  Chim mà mỏ quắt th́ loài chim sợ. Cá mà miệng ngoáp th́ loại cá sợ.
        Người mà miệng lưỡi sắc bén th́ loài người sợ.
        Hàn Thi Ngoại Truyện.

138.  Đứa học tṛ hay nhất của tôi là đứa không bao giờ đồng ư với tôi.         JULES LEMAITRE.

139.  Người quân tử ta nên thân, song không nên quá ch́u mà phụ hoạ.
        Kẻ tiểu nhân ta nên tránh song, không nên ruồng rẫy như hận thù.         Thân Hàm Quang.

140.  Chân lư, như ánh sáng làm mờ cả mắt. Sự giả dối, trái lại như bóng
        hoàng hôn làm nổi bật lên cả mọi mặt.         ALBERT CAMUS.

141.  Yêu th́ muốn cho sống, ghét th́ muốn cho chết. Ḿnh tuy không có
        quyền làm sống cũng như làm cho chết, mà lúc lại muốn cho sống,
        lúc lại thích cho chết, như thế chẳng phải là mê hoặc lắm ru?
        Luận Ngữ.

142.  Sự phát triển cá nhân để trở thành một con người đầy đủ phải là mục
        tiêu chính yếu của tất cả mọi người trong hiện tại. Văn minh loài
        người chỉ xây dựng được một cách vững vàng trên những con người
        ấy mà thôi.         ALEXIS CARREL.

143.  Chính ḿnh chẳng kiềm hăm nổi ḿnh mà cứ muốn chà đạp lên
        người khác là ngu.         Khuyết Danh.

144.  Tôi yêu sự thật trên tất cả mọi thứ. Tôi tin tưởng rằng tất cả mọi
         người ai ai cũng đều cần đến nó. Nhưng, theo tôi, nhân loại c̣n cần
         đến sự dối trá nhiều hơn nếu nó an ủi ta, nó ngọt ngào bợ đỡ ta, nó
         sẽ mang lại cho ta những nguồn hy vọng tuyệt vời. Không có sự dối
         trá, nhân loại sẽ chết dần trong sự chán chường và tuyệt vọng.
         ANATOLE DE FRANCE.

145.   Tin tưởng rằng ḿnh có lư, và chỉ có ḿnh là có lư thôi, là nguồn gốc
         của độc tài, một tai hoạ tàn khốc cho nhân loại. CHARLES BOUDOIN.

146.   Người hay là thầy người dở. Người dở là kẻ giúp chí cho người hay.
         Lăo Tử.

147.   Mưa nhỏ th́ mưa lâu, mưa to th́ mau dứt.         W. SHAKESPEARE.

148.   Người ta ai mà không có lỗi. Có lỗi mà tự sửa được lỗi mới là điều
         hay.         Tả Truyện.

149.   Hăy suy nghĩ trước khi nói. Hăy cân nhắc trước khi làm.
         W. SHAKESPEARE.

150.  Câu nói như tên bắn, không nên bắn bậy, đă lọt vào tai ai khó mà
        lấy lại.         Lục Tài Tử.

151.  Nh́n trên cao. Học rộng thêm nữa. T́m cách lên cao măi.  PASTEUR.

152.  Thiên tài chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu dài.        A. DE VIGNY.

153.  Làm trai công việc cố gắng làm cho đầy đủ và cẩn thận câu nói,
        không cẩu thả khinh thường.         Luận Ngữ.

154.  Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục:
        Một thứ do kẻ khác truyền lại.
        Một thứ do chính ḿnh tạo nên.         GIBBON.

155.  Không có cái ǵ là dễ, nhưng cái ǵ rồi sẽ trở nên dễ, nếu ta biết tŕ
        chí kiên tâm.         ANDRé MAUROIS.

156.  Dốt nát là đêm tối của tâm hồn, một đêm không trăng mà cũng
        không sao.         CICéRON.

157.  Sự gần gũi bới sách vở an ủi tôi lúc tuổi già.         MONTAIGNE.

158.  Học tức là học cách để hiểu.         PIERRE MILLE.

159.  Đọc nhiều sách không bằng đọc sách nhiều.         ROLLIN.


160.  Anh tự hào cứng như tảng đá? Tốt lắm, nhưng anh hăy coi chừng
        rong rêu sữ phủ lên anh.         PATRIA PERKINS.

161.  Khoa học giúp chúng ta nên thông thái. Lư trí giúp chúng ta nên
        người.         LACORDAIRE.

162.  Đừng bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi.         PAUL VALéRY.

163.  Lăng quên là hèn nhát, hoặc anh hùng.         VICTOR HUGO.

164.  Lo thắng người th́ là loạn. Lo thắng ḿnh th́ hoà b́nh.        Lăo Tử.

165.  Khát dị vi ẩm. Người khát để cho uống nước, thời loạn để làm
        chuyện nghĩa.         Tục Ngữ.

166.  Hậu kỳ thân nhi thân tiên,
        Ngoại kỳ thân nhi nhân tồn.
        Để ḿnh ra sau mà ḿnh lại được đứng trước.
        Bỏ ḿnh ra ngoài mà chính ḿnh lại được c̣n.         Lăo Tử.

167.  Nhă quá th́ dễ bị lờn. Nghiêm quá th́ chẳng ai thân.         Gia Ngữ.

168.  Kẻ nào chỉ biết rành một công việc nào và thực hành được ngay việc
        đó là kẻ có căn bản văn hoá cao hơn kẻ việc ǵ cũng biết nhưng chỉ
        biết nửa chừng.         GOETHE.

169.  Óc hẹp ḥi là nghững đầu óc không thể hiểu được, hoặc không chịu
        t́m hiểu những ǵ mà ḿnh không ưa thích.         MASON OURSEL.

170.  Hăy hành động theo nhà tư tưởng và hăy có tư tưởng như nhà
        hành động.         H. BERSON.

171.  Thỉnh thoảng cần du lịch và để dẹp bớt ḷng tự ái và mở rộng
        kiến thức.         SAINT BEUVE.

172.  Óc hẹp ḥi dễ đem lại sự cuồng tín.         H.MARION.

173.  Người có văn hoá cao là người phát triển được đầy đủ mọi năng
        khiếu tinh thần.         R. VETTIER.

174.  Hoạ hề phúc chi sở ỷ,
        Phúc hề hoạ chi sở phục.
        Trong hoạ, phúc thường mọc sẵn.
        Trong phúc, hoạ thường chờ sẵn.         Lăo Tử.

175.  Thái qúa, như bất cập đều là dở cả.         Trung Dung.

176.  Yêu, Ghét, Thiện cũng như ác, tất cả cần thiết cho con người.
        WILLIAM BLAKE.

177.  Tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi không học được ở họ một
        điều ǵ.         A. DE VIGNY.

178.  Quá khứ luôn luôn có mặt trong hiện tại.   MAURICE MAETERLINCK.

179.  Phân tích để mà phân tích th́ giết chết tự nhiên. Hột thóc mà nghiền
        thành bột không c̣n đâm chồi được nữa.         AMIEL.

180.  Tuổi trẻ không siêng năng, già phải hối hận.         Cổ Thi.

181.  Muốn cho thân không bệnh phải tập cho tâm lành trước đă.
        Tuân Sinh Tiên.

182.  Giá trị của mỗi người đều tuỳ thuộc vào lư tưởng của ḿnh cao
        hay thấp.         P. HYMANS.

183.  Biết không phải là khó. Làm mới thật là điều khó.         Kinh Thư.

184.  Chính những thứ ǵ chúng ta đă biết ngăn cản không cho chúng ta
        hiểu những ǵ chúng ta chưa biết.         A.DAULES.

185.  Chân lư như hạt kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chỉ
        chiếu có một mặt.         GOETHE.

186.  Đọc sách không bằng suy gẫm. Học trường không hơn được
        trường đời.         KANT.

187.  Người khôn ngoan là kẻ mà cái ǵ cũng thấy mới lạ.     ANDRé GIDE.

188.  Tin tưởng mà không lư luận là cái mạnh của kẻ yếu. Phủ nhận mà
         không biết phân biệt là cái yếu của kẻ mạnh.         Hàn Phi Tử.

189.   Thường thường có khi sự dối trá giải nghĩa rơ tâm hồn ta hơn là
         chân thật.         MAXIME DE GORKI.

190.   Người ta vắt cam rồi liệng vỏ.         VOLTAIRE.

191.   Kinh nghiệm là khởi điểm của khôn ngoan.         ALEMAN.

192.   Biết phải mà cho là phải là sai. Biết sai mà cho là sai đó là phải.
         Lăo Tử.

193.   Thiên hạ đều biết t́m cái mà ḿnh không biết, ngược lại không ai
         chịu đi t́m cái mà ḿnh đă biết, ai cũng biết chê cái mà ḿnh cho
         rằng sai, rằng quấy, mà không mấy ai biết tự t́m cho ḿnh cái mà
         ḿnh đă cho là phải.         Trang Tử.

194.   Chỗ toàn thiện của con người không phải do nói quyền lực.
         Chỗ toàn thiện của con người chính là ḷng phục thiện của ḿnh.
         TAGORE.

195.   Không có cái ǵ vĩ đại mà thành công được nếu không cố gắng.
         HéGEL.

196.   Bạn sẽ biết thế nào là khoái lạc, khi bạn hiểu được giá trị của mồ hôi
         nước mắt.         GABRIEL PALAU.

197.   Luật báo thù là công lư của những kẻ bất công.         S. AUGUSTIN.

198.  Người cho được hạnh phúc nhiều hơn là kẻ nhận.
        ACTES DES APÔTRE.

199.  Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế th́ ta nên chết.
        Sống mà chuốc lấy ô danh th́ thà chết c̣n hơn.      Nguyễn Thái học.

200.  Đời là một lưỡi dao không ai cầm được chắc chắn.        EXéPITHéDE.

201.  Hăy xin th́ sẽ được. hăy t́m th́ sẽ thấy, hăy gơ cửa th́ người ta
        sẽ mở.         S.MATHIEU.

202.  Làm chuyện ǵ anh hăy nhớ tới tương lai. Hậu quả thương hay ghét,
        tốt hay xấu đều do hiện tại.         SAINTEXUPéRY.

203.  Khi đời sống không c̣n hứa hẹn với chúng ta điều ǵ th́ nó vẫn c̣n
        là một trách nhiệm.         AMIEL.

204.  Đưa tôi đi đến đâu cũng được miễn tôi đi đến nơi.
        DAVID LIVINGSTONE.

205.  Đời là một bài thơ, chúng ta hăy tự đặt lấy.         ROGER CHEMLA.

206.  Được che chở có đáng ǵ? Được tự do mới quư.         BURNS.

207.  Toàn thiện là luật của trời. Hướng thiện là lối của người.     GOETHE.

208.  Người bác học chưa hẳn đă có văn hoá.         D. ROUSTAND.

209.  Chỉ có kẻ không biết ǵ mới không hoài nghi.         X...

210.  Người đời có hai cái lầm to lớn;
        - Một là bất chấp đến lư.
        - Hai là chỉ chấp nhận có lư mà không hiểu được t́nh.        PASCAL.

211.  Biết ḿnh là đầu mối của sự khôn ngoan.         SOCRATE.

212.  Một cái thói quen ảnh hưởng cho đời sống con người một cách mạnh
        mẽ hơn tất cả mọi lẽ phải.         POPE. SWIFT.

213.  Muốn điều khiển phải biết người.
        Muốn biết người phải hiểu ḿnh trước đă.         A.DETOEUPE.

214.  Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất, mà chính là
        người đă trải đời nhiều nhất.        JEAN JACQUE ROUSSAU.

215.  Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ không làm
        không nên.         Tuân Tử.

216.  Chân thật giả quả ngôn.
        Hư nguỵ giả đa biện.
        Chân thất th́ ít lời,
        Gian dối lắm miệng lưỡi.         Lăo Tử.

 

 
Danh Ngôn Danh Ngôn Tục Ngữ Trách nhiệm đối với bản thân
Đối với gia đ́nh   Các lănh vực khác...