Warning: include(menu_table_left.asp): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/www.chanphuocliem.com/Trang_YKhoa/PhanUu.asp on line 37 Warning: include(): Failed opening 'menu_table_left.asp' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/html/www.chanphuocliem.com/Trang_YKhoa/PhanUu.asp on line 37
Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin phu quân của CPL Nguyễn thị Thu Lan,ông Nguyễn Văn Tiến tạ thế lúc 0 giờ 10 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 (nhằm ngày 15 tháng 11 năm Đinh Dậu) Tại bệnh viện Thống Nhất, Vỉệt Nam.
Hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chị Thu Lan và tang quyến. Xin cầu nguyện cho Hương Hồn ông Nguyễn Văn Tiến sớm được về miền Cực lạc..
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu của các CPL Mai Văn Hậu, Mai Thị Hạnh, Mai Thị Hiên, Mai Thị Hoa,Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Xứng sinh năm 1920 tại Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh B́nh. Đă từ trần lúc 6:30PM ngày 28 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 11 tháng 11 năm Đinh Dậu) Tại Giáo Xứ Xóm Thuốc, Gò Vấp, Vỉệt Nam.
Hưởng thọ 97 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu cùng anh chị Mai Văn Hậu & Sang, chị Hạnh, chị Hiên, chị Hoa và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Anna Nguyễn Thị Xứng sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Nhạc Phụ của CPL Trần Quốc Vinh, là Cụ Ông Phanxico Savie Cao Duy Vượng sinh năm 1935. Đă từ trần vào ngày 3 tháng 12 năm 2017 (nhằm ngày 16 tháng 10 năm Đinh Dậu) Tại Vỉệt Nam.
Hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu cùng anh chị Trần Quốc Vinh & Bích Sơn và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxico Savie Cao Duy Vượng sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin trễ thân mẫu của CPL Đinh Nhựt Tuấn, CPL Đinh Thị Thoại, CPL Đinh Thi Thảo là cụ bà Nguyễn Thị Phúc sinh năm 1932, đă từ trần lúc 3:20 ngày 23 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 4 tháng 9 năm Đinh Dậu)
tại Việt Nam.
 Hưởng thọ 86 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Đinh Nhựt Tuấn, Đinh Thị Thoại, Đinh Thi Thảo và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ Nguyễn Thị Phúc sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Nhạc Phụ của CPL Nguyễn Quư Măo, là Cụ Ông Phanxico Savie Nguyễn Văn Chiến. Đă từ trần vào lúc 7:15 ngày 14 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Đinh Dậu) Tại Long Beach, USA.
Hưởng thọ 89 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu cùng anh chị Nguyễn Quư Măo & Dung và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxico Savie Nguyễn Văn Chiến sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân mẫu của CPL Nguyễn Văn Thành
là Cụ Bà MADALÊNA PHẠM THỊ BA Sinh năm 1928.
Đă được Chúa gọi về hồi 19:00 ngày 4 tháng 9 năm 2017 tại Việt Nam.
Hưởng thọ 90 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm
trong và ngoài nước vô cùng thương tiếc, xin chân thành phân ưu cùng CPL Nguyễn Văn Thành và toàn thể tang quyến. Cầu cho linh hồn cụ bà MADALÊNA PHẠM THỊ BA sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân mẫu của CPL Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Loan Phương, Phạm Minh Tấn, Là Cụ Bà Trần Ngọc Dung sinh năm 1931 Đă từ trần vào lúc 06 giờ ngày 03/9/2017. Hưởng thọ 86 tuổi.
Lễ tang được cử hành tại Nhà tang lễ Quận G̣ Vấp.
Di quan vào lúc 7 giờ ngày 5 tháng 9, 2017. An táng tại Tân Kim Cân Giuộc


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị CPL Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Loan Phương, Phạm Minh Tấn.và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Trần Ngọc Dung và tang quyến. sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân mẫu của CPL Nguyễn Ngọc Quyến, Nguyễn Kim Tuyến và Nguyễn Y Cẩm, là Cụ Teresa Nguyễn Thị Tân vừa từ trần ngày 22 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 1 tháng 07 năm Đinh Dậu)
Tại G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ 87 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị Quyến, Tuyến, Cẩm  và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn
Teresa Nguyễn Thị Tân sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin con trai của CPL Vũ Tuấn Gioan Baotixita Vũ Mạnh Tiến
Sinh năm 1974. Đă được Chúa gọi về ngày 20 tháng 8 năm 2017.
Hưởng Dương 43 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc,
xin chân thành phân ưu cùng CPL Vũ Tuấn và toàn thể tang quyến. Cầu cho linh hồn
Gioan Baotixita Vũ Mạnh Tiến
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân phụ của CPL Vũ Ngọc Bội, là Cụ Ông GIUSE VŨ NGỌC BAN  vừa từ trần lúc 9 sáng ngày 8 tháng 8 năm 2017 (nhằm ngày 17 tháng 06 nhuận năm Đinh Dậu) Tại G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ
88 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị Bội   và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn GIUSE VŨ NGỌC BAN sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin hiền thê của CPL Nguyễn Công B́nh, Ana Maria Nguyễncông Kim Liên sinh ngày 14 tháng 11 năm 1956 tại Seno, Laos, đă ra đi lúc 8:36 sáng ngày 6 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 6 năm Đinh Dậu) Tại Chanhassen, Minnesota, USA
Hưởng thọ
61 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thưong tiếc, xin phân ưu cùng anh B́nh các cháu cùng tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn
Ana Maria Nguyễncông Kim Liên sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Phụ của CPL Nguyễn Công, Nguyễn Tâm, Cụ Ông Phêro Nguyễn Trọng sinh  năm  1929. Đă từ trần vào lúc 21:00 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Đinh Dậu) Tại G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ
88 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu cùng Nguyễn Công, Nguyễn Tâm và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn
Phêro Nguyễn Trọng sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu của CPL Phạm Thị Thanh Thủy, Phạm Hùng Lân, Phạm Thị Kim Anh, Cụ Bà MARIA NGUYỄN THỊ MÙI  sinh ngày 6 tháng 5 năm 1930, vừa từ trần lúc 8:30 ngày 27 tháng 5 năm 2017 (nhằm ngày 2 tháng 5 năm Đinh Dậu) Tại G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ
87 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu cùng Bác LONG, các anh chị Tiến, Thủy, Lân, K.Anh và tang quyến (Bạch Tuyết, Đức Hạnh, Bích Hoa, Nga...). Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn
MARIA NGUYỄN THỊ MÙI sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

      
Được tin buồn CPL Giuse Trần Tử Thăng, đă mất lúc 8:12 sáng  ngày 8 tháng 4 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu) Tại Westminster, California. USA
Hưởng thọ 68 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành thật  phân ưu cùng gia đ́nh chị Th
ăng và tang quyến.  Cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Trần Tử Thăng, sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn CPL Đa Minh MAI VĂN THÂN, Sinh 08-4-1954 tại Hưng Yên, đă được Chúa gọi về hồi 06 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2017 (nhằm ngày 6 tháng 3 năm Đinh Dậu) Tại Việt Nam
Hưởng thọ 64 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành thật  phân ưu cùng gia đ́nh chị Thân và tang quyến. Cầu nguyện cho Linh Hồn 
CPL Đa Minh MAI VĂN THÂN, sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn  thân phụ của CPL Nguyễn Nam Hương, là cụ ông GIUSE NGUYN NAM HUÂN, vừa từ trần lúc 15:40 ngày 18 tháng 3 năm 2017 (nhằm ngày 21 tháng 2 năm Đinh Dậu) Tại Việt Nam
Hưởng thọ 97 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu cùng gia đ́nh chị Nam Hương và tang quyến.  Cầu nguyện cho Linh Hồn cụ ông
GIUSE NGUYN NAM HUÂN, sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn  nhạc mẫu của CPL Vũ Phong, là bà quả phụ Nguyễn Viết Hóa, nhũ danh PHAN THỊ NGUYỆT, pháp danh Tâm Phát, sanh năm 1938, vừa từ trần lúc 23:08 ngày 2 tháng 1 năm 2017 (nhằm ngày 5 tháng 12 năm Bính Thân) Tại Westminster, California
Hưởng thọ 79 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc, xin phân ưu cùng gia đ́nh anh chị Phong & Lan và tang quyến.  Cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà PHAN THỊ NGUYỆT, pháp danh Tâm Phát sớm được về cơi Niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn phu quân của CPL Bích Vân, cũng là anh em của CPL Nguyễn Mạnh Hùng, CPL Nguyễn Mạnh Dũng CPL GIUSE NGUYỄN MẠNH TUẤN, sanh năm 1958,  vừa từ trần ngày 3 tháng 1 năm 2017 (nhằm ngày 6 tháng 12 năm Bính Thân) Tại G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng dương 59 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc, xin phân ưu cùng gia đ́nh chị Bích Vân, Mạnh Hùng, Mạnh Dũng và tang quyến.
Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn GIUSE NGUYỄN MẠNH TUẤN sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu của CPL NGUYỄN THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ HƯỜNG, NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH, cũng là nhạc mẫu của CỰU GSCPL ĐỖ HỮU NGHIÊM, Cụ Bà ANA NGUYỄN THỊ TUẤT  vừa từ trần lúc 12:27 ngày 2 tháng 1 năm 2017 (nhằm ngày 5 tháng 12 năm Bính Thân) Tại G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ 95 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Thầy Nghiêm và các anh chị Hiền, Hường, Thành, Đức Hạnh và tang quyến (Bạch Tuyết, Thanh Thủy, Bích Hoa, Nga...). Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn ANA NGUYỄN THỊ TUẤT sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin CPL LÊ VĂN CHỚ vừa từ trần vào ngày 22 tháng 11 năm 2016
tại Thông Tây Hội, Gò Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ 67 tuổi.
Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc, xin phân ưu cùng tang quyến.
Cầu cho Hương Hồn
Lê Văn Chớ sớm được tiêu diêu
nơi miền vĩnh cửu
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Nhạc Mẫu của CPL Quân Kỳ Thắng, là Cụ Bà Maria Trần Thị La  vừa từ trần lúc 14:45 ngày 17 tháng 8 năm 2016 (nhằm ngày 15 tháng 07 năm Bính Thân) Tại Gia Kiệm, Đồng Nai, Việt Nam
Hưởng thọ 93 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị Thắng & Mùi và tang quyến. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Trần Thị La sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu của CPL NGUYỄN THỊ SA, cũng là nhạc mẫu của CPL TRẦN VĂN CHỮ là Cụ Bà Anna NGUYỄN THỊ BÌNH  vừa từ trần ngày 1 tháng 8 năm 2016 (nhằm ngày 29 tháng 06 năm Bính Thân) Tại Việt Nam
Hưởng thọ 97 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị SA & CHƯ và tang quyến, cầu cho Linh Hồn Anna NGUYỄN THỊ BÌNH sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn  CPL Lucia HỒ THỊ TUYẾT Sinh năm 1956 Tại Huế, cũng là em của CPL Hồ Thị Lan, CPL Hồ Thị Huệ và là chị của CPL Hồ Công Danh, vừa từ trần lúc 11h ngày 07 tháng 06 năm 2016 (nhằm ngày 03 tháng 05 năm Bính Thân) Tại tư gia Số 71/19 đường số 59, phường 14, quận G̣ Vấp, Việt Nam
Hưởng thọ 60 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc, xin phân ưu cùng các bạn  Lan, Huệ, Công Danh và tang quyến, cầu cho Linh Hồn Lucia HỒ THỊ TUYẾT sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin nhạc mẫu của CPL Nguyễn Quang Hiền là Bà Cố  Lucia Trần Thị Hồng vừa từ trần sáng ngày 3 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 28 tháng 04 năm Bính Thân) Tại Saint Paul, MN, USA  .
Hưởng thọ 91 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị Hiền & Vân và tang quyến, cầu cho Linh Hồn Lucia Trần Thị Hồng sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin trễ thân mẫu của CPL Trần Văn Hùng   là Cụ Bà Huỳnh Thị Giỏi là Quả phụ Trần văn Lộc, Sinh năm 1922 mất lúc 8h AM ngày 28 tháng 04 năm 2016 (nhằm ngày 22 tháng 03 năm Bính Thân) Tại Pháp tại Pháp .
Hưởng thọ 95 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị Hùng & Phượng và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ Huỳnh Thị Giỏi sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân mẫu của CPL Đặng Thu Hương  là Cụ Bà  Đào Xuân Lan (Quả phụ Đặng Hữu Đắc), pháp danh Tâm Đạt, sanh ngày 20-2-1927 mất ngày 30 tháng 4 năm 2016 (nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Thân).
Hưởng thọ 89 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chị Thu Hương và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ Đào Xuân Lan pháp danh Tâm Đạt sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Được tin Thầy của chúng ta Cựu Giáo Sư CPL, Nha Sĩ Phạm Đ́nh Tuân pháp danh Tuệ Hiếu sinh tại Nam Định,  đă qua đời vào lúc 02:49 sáng ngày 29 tháng 04 năm 2016 (nhằm ngày 23 tháng 3 năm Bính Thân) tại Irvine, California, USA.
 Hưởng thọ 79 tuổi
.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng Bội Tú và toàn thể gia quyến trong sự mất mát lớn lao này, cầu cho hương hồn Thầy Phạm Đ́nh Tuân sớm được về nơi cơi cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân phụ của CPL Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Thanh Loan,  Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thạch Lựu, Nguyễn Hồng Lương, cũng là anh của CPL Nguyễn Khánh Hoài, là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Lâm, sanh năm 1934, đă từ trần lúc 9:30AM ngày 26 tháng 4 năm 2016 (nhằm ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân) tại Milpitas, CA, USA.
Hưởng thọ 82 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh Hoài, các bạn Ngọc Liên, Thanh Loan, Thanh Liêm, Thạch Lựu, Hồng Lương, và tang quyến trong sự mất mát này, cầu cho Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Lâm sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân phụ của CPL Quách Kim Liên là Cụ Ông QUẤCH VĂN BỘI  Pháp danh Chánh Đức Đại Sinh năm 1929, đă măn phần lúc 8:40PM ngày 13 tháng 4 năm 2016 (nhằm ngày 7 tháng 3 năm Bính Thân) tại Melboume Australia. Hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng bác gái, chị Quách Kim Liên và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông QUẤCH VĂN BỘI pháp danh Chánh Đức Đại sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Được tin phụ thân của CPL Nguyễn Ngọc Quyến, Nguyễn Kim Tuyến và Nguyễn Y Cẩm cũng là Giáo Sư CPL Phaolô Nguyễn Văn Ty đă qua đời vào lúc 10:40 ngày 04 tháng 04 năm 2016 (nhằm ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân) tại phường 13, Quận B́nh Thạnh, VIỆT NAM.
 Hưởng thọ 87 tuổi
.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng Cô, Ngọc Quyến, Kim Tuyến, Y Cẩm và toàn thể gia quyến trong sự mất mát lớn lao này, cầu cho Linh hồn Phaolô Nguyễn Văn Ty sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin hiền thê của CPL Nguyễn Truật là chị Têrêsa Nguyễn thị Tuyết Nhung đă qua đời vào lúc 7 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2016 (nhằm ngày 24 tháng 2 năm Bính Thân), tại Fort Worth, Texas, USA.
Hưởng dương 58 tuổi
.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu anh Nguyễn Truật cùng các cháu trong sự mất mát lớn lao này, cầu cho Linh hồn Têrêsa Nguyễn thị Tuyết Nhung sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin trễ, thân phụ của CPL Nguyễn Duy Nam là ông Augustino Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1929 đă từ trần tháng 3 năm 2016 tại California, USA. Hưởng thọ 87 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng bạn Nguyễn Duy Nam và tang quyến trong sự mất mát này, cầu cho Linh hồn Augustino Nguyễn Thanh Sơn sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin phu quân của CPL Lê Thị Phượng là ông Dominico Phạm Ngọc Chuân sinh ngày 12 - 8 - 1949 đă từ trần lúc 10:58 PM ngày 24 tháng 2 năm 2016 (nhằm ngày 17 tháng giêng năm Bính Thân) tại Whittier Hospital, California, USA. Hưởng thọ 67 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chị Lê Thị Phượng và tang quyến trong sự mất mát lớn lao này, cầu cho Linh hồn Dominico Phạm Ngọc Chuân sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin nhạc mẫu của CPL Vũ Ngọc Bội là Cụ Bà VƠ THỊ LÂU Pháp danh Chơn Tâm Nguyện đă mệnh chung lúc 04:30 phút chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2016 (nhằm mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân) tại Upland, California USA.
 Hưởng thọ 91 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chị Thắm, anh Vũ Ngọc Bội và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ VƠ THỊ LÂU pháp danh Chơn Tâm Nguyện sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Lệ Thanh và CPL Nguyễn Mạnh Hùng  là cụ bà Nguyễn Thị Sinh pháp danh Nguyên Cửu sinh năm 1928, từ trần lúc 8:30 PM ngày 3 tháng 2 năm 2016 nhằm ngày 25 tháng chạp năm Ất Mùi) tại Santa Ana, CA, USA.
 Hưởng thọ 89 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Lệ Thanh,  Mạnh Hùng và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ Nguyễn Thị Sinh pháp danh Nguyên Cửu sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Lê Văn Chớ là cụ ông LÊ VĂN CHO  sinh năm 1925, tại Gia Định, từ trần lúc 3 giờ 00 ngày 20-1-2016 (nhằm ngày 11 tháng chạp năm Ất Mùi) tại Viêt Nam.
 Hưởng thọ 91 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Lê Văn Chớ và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông LÊ VĂN CHO sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được những tin trễ
Thân mẫu CPL Nguyễn Đới Lăng là cụ bà Nguyễn thị Tảo, từ trần ngày 18 tháng 12 năm 2015, tại Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi.
Thân mẫu CPL Trần Văn Thanh là cụ bà Trương thị Tươi từ trần ngày 10 tháng 01 năm 2016, tại Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.
Thân phụ hai CPL Nguyễn Ngọc Vân và Nguyễn Ngọc Thành là cụ ông : Dominico Nguyễn Văn Nổi, từ trần ngày 16/01/2016 tại Việt Nam, an táng tại nghĩa trang giáo xứ Ba Thôn vào ngày 19/01/2016


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu các CPL Nguyễn Đới Lăng, Trần Văn Thanh, Nguyễn Ngọc Vân & Nguyễn Ngọc Thành  và tang quyến, cầu cho các hương linh cụ bà Nguyễn thị Tảo, Trương thị Tươi và linh hồn cụ ông Dominico Nguyễn Văn Nổi sớm được hưởng phước đời đời trên cơi vĩnh hằng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin trễ Cựu Giáo Sư CPL Phanxico Xavier Nguyễn Toàn Kim (dậy Anh Văn, Việt Văn & Triết năm 1967-1969) sinh năm 1925 đă từ trần ngày 6 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Ất Mùi.
 Hưởng thọ 90 tuổi.


Rất tiếc đă không gặp được Thầy sớm để thầy tṛ hàn huyên. Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chị Thủy và tang quyến, cầu cho Linh hồn Phanxico Xavier Nguyễn Toàn Kim sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Đinh Nhựt Tuấn, CPL Đinh Thị Thoại, CPL Đinh Thi Thảo là cụ ông Đinh văn Tú  sinh năm 1928, đă từ trần lúc 21h30 ngày 09/12/2015 (nhằm ngày 28 tháng 10 năm Ất Mùi).
 Hưởng thọ 88 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Đinh Nhựt Tuấn, Đinh Thị Thoại, Đinh Thi Thảo và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông Đinh văn Tú sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Nhận được tin bạn CPL Giuse Trần Văn Khấn, sanh ngày 1 tháng 1 năm 1948, vừa từ trần lúc 10:45 sáng ngày 2 tháng 11 năm 2015 (nhằm ngày 21 tháng 9 năm Ất Mùi), tại Việt Nam.
Hưởng thọ 67 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm Vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh Khấn, cầu cho Linh Hồn Giuse Trần Văn Khấn sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Nhận được tin bạn CPL Gioan Baotixita Mai Xuân Tuyến, sanh ngày 1 tháng 8 năm 1951, vừa từ trần lúc 8:10 sáng ngày 25 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 10 tháng 5 năm Ất Mùi), tại Santa Ana, USA.
Hưởng thọ 64 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm Vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu cùng gia đ́nh chị Tố Tâm & Uyên, Ánh, cầu cho Linh Hồn anh Gioan Baotixita Mai Xuân Tuyến sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Lê Ngọc Quốc Ân là cụ bà  Lê Thị Mai, đă từ trần vào lúc 23:00 ngày 18 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 03 tháng 5 năm Ất Mùi) tại Việt Nam. Hưởng thọ 86 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Lê Ngọc Quốc Ân và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ bà Lê Thị Mai sớm được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin bạn CPL Phêrô Nguyễn Đức Đạo, đă được Chúa gọi về lúc  8:00PM ngày 6 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 20 tháng 4 năm Ất Mùi) tại Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam. Hưởng thọ 60 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm Vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu cùng gia đ́nh chị Đạo, cầu cho Linh Hồn anh Phêrô Nguyễn Đức Đạo sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn nhạc phụ của CPL Nguyễn Chấn Hải , là Cụ ông Gioan Baotixita Vũ Đức Chuyên, sanh ngày 10 tháng 6 năm 1929. Tạ thế lúc 7:56PM ngày 1 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi) tại Garden Grove, USA. Hưởng thọ 86 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh chị Chấn Hải & Dung, cầu cho Linh Hồn Cụ ông Gioan Baotixita Vũ Đức Chuyên sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
 
Nhận được  tin CPL Phanxico-Xavie Hoàng Từ, sinh năm 1953 đă được Chúa gọi về lúc 4:45 thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015 (nhằm ngày 13 tháng 4 năm Ất Mùi) tại tư gia, giáo xứ Xóm Thuốc G̣ Vấp VN. Hưởng thọ 62 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chân thành chia buồn với chị Hoàng Từ cùng gia đ́nh. Cầu xin ơn trên nâng đỡ chị và các cháu vượt qua được sự mất mát lớn lao này. Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxico-Xavie Hoàng Từ sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của 
CPL Vơ Thị Phước,
là Cụ bà Mata Nguyễn Thị Hưởng, Sinh năm 1931.
Từ trần lúc 20h ngày 18 tháng 04 năm 2015
(nhằm ngày 30 tháng 02 năm Ất Mùi)
Hưởng thọ 84 tuổi.
Tại tư gia số 399 Xả Tân Thông Hội Quốc Lộ 22 Củ Chi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với bạn 
Vơ Thị Phước và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Mata Nguyễn Thị Hưởng được hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Trần Văn Chữ, Trần Thị Thanh, Trần Thị Thảo, cũng là mẹ chồng CPL Nguyễn Thị Sa là Cụ bà quả phụ Trần Văn Chăm, nhũ danh Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Hảo
, sinh năm 1915,
đă tạ thế ngày 14 tháng 4 năm 2015 tại California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 100 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với bạn Trần Văn Chữ, Trần Thị Thanh, Trần Thị Thảo, Nguyễn Thị Sa và tang quyến. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Lucia Nguyễn Thị Hảo
được hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Trần Thị Lộc, CPL Trần Thị Ninh là cụ bà Maria Trần Thị Dinh  sanh năm 1931, đă trở về nước Chúa lúc 14:30 ngày 14 tháng 3 năm 2015 (nhằm ngày 24 tháng giêng năm Ất Mùi) Tại Santa Ana, CA , Hoa Kỳ. Hưởng thọ 84 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng các chị Lộc & Ninh và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Trần Thị Dinh được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn mẹ chồng của CPL Nguyễn Hoàng Trân, là cụ bà Agnès Mai Thị Muối, sanh năm 1929, đă về với Chúa lúc 21g ngày 18 tháng 03 năm 2015 (nhằm ngày 28 tháng giêmg năm Ất Mùi) Tại Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng  chị Hoàng Trân và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Agnès Mai Thị Muối được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Thị Sượi, CPL Nguyễn Viết Trung và CPL Nguyễn Thị Thu Thủy, là cụ bà Maria Trần Thị Sại  sanh năm 1930 tại Hà Nam Ninh, đă trở về nước Chúa lúc 1:40 ngày 19 tháng 2 năm 2015 (nhằm ngày mùng một tết năm Ất Mùi) Tại tư gia số 175/4 Đường số 4 Phường 16. Quận G̣ Vấp, Việt Nam. Hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng các anh chị Sượi, Viết Trung & Thu Thủy và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Trần Thị Sại được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được hung tin bào đệ của CPL Trần Kim Chi và CPL Trần Thúy Nga, cũng là CPL Luis Gonzaga Trần Anh Andy, sinh ngày 16-6-1958 đă được Chúa gọi về lúc 1:08 thứ bảy ngày 24 tháng 1 năm 2015 (nhằm ngày 5 tháng chạp năm Giáp Ngọ) tại California, USA. Hưởng dương 57 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chân thành chia buồn với các chị Kim Chi, Thúy Nga cùng gia đ́nh, hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Luis Gonzaga Trần Anh Andy được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin buồn chị của CPL Phạm Văn Công, cũng là CPL 1962, Soeur Teresa Phạm Thị Bạch Tuyết, Cựu Tổng Quyền Ḍng Nữ Tu Đa Minh,  sinh ngày 30-10-1949 tại Hải Pḥng, đă được Chúa gọi về lúc 11:45 thứ bảy ngày 8 tháng 11 năm 2014 (nhằm ngày 16 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại Biên Ḥa, Việt Nam. Hưởng thọ 65 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và thành kính tri ân sự hy sinh và phục vụ Chúa cùng Giáo hội  của Soeur Teresa Phạm Thị Bạch Tuyết. Xin chia buồn cùng anh Công và tang quyến, thành kính hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Teresa Phạm Thị Bạch Tuyết được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân mẫu của Thầy Đỗ Hoàng Ư là cụ bà quả phụ Đỗ Thúc Vịnh, Nhũ danh Hoàng Thị Châu An, pháp danh Thanh Thái, đă từ trần ngày 31 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày 08 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ, tại Nam California, USA. Hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Thầy Đỗ Hoàng Ư và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ bà Hoàng Thị Châu An, pháp danh Thanh Thái sớm được tiêu diêu nơi miền tịnh độ.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin buồn Thầy Giuse Nguyễn Công Thục, Cựu Giám Học Chân Phước Liêm, đă được Chúa gọi về lúc 19:00 thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 (nhằm ngày 5 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ) tại Vũng Tàu, Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu cùng gia đ́nh trong sự mất mát to lớn này. Thành kính gửi nén tâm hương và hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Công Thục được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn mẹ chồng của CPL Nguyễn Thị Lộc, là bà cố ROSA TRẦN NGỌC UYỂN Nhũ danh HOÀNG THỊ XUYẾN Sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924, tại Ứng Luật, Kim Sơn, Ninh B́nh (Giáo phận Phát Diệm)
Đă được Chúa gọi về lúc 3 giờ 27 phút chiều, thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014.  Tại Orange Coast Memorial Hospital, California, USA.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị  Trần Minh & Lộc và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn  ROSA TRẦN NGỌC UYỂN được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân phụ của CPL Vũ Viết Hiền , là cụ ông Vincente Vũ Viết Ninh  đă trở về nước Chúa ngày 16 tháng 7 năm 2014 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Giáp Ngọ) Tại tư gia số 305/6 Lê Văn Sỹ, phường1, Quận Tân B́nh, Việt Nam.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng bạn Vũ Viết Hiền và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn  Vincente Vũ Viết Ninh được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân phụ của CPL Đỗ Thị Thanh Nga & CPL Đỗ Bích Hoa, là cụ ông AN TÔN - ĐỖ VĂN NINH  sinh ngày 11/01/1923
 đă trở về nước Chúa lúc 3giờ, ngày 4 tháng 7 năm 2014 (nhằm ngày 8 tháng 6 năm Giáp Ngọ) Tại tư gia số 176/1 Nguyễn Thái Sơn. Phường 04. Quận G̣ Vấp, Việt Nam. Hưởng thọ 91 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng các bạn Thanh Nga & Bích Hoa và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn  AN TÔN - ĐỖ VĂN NINH được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL TRỊNH THỊ LAN, là cụ bà NGUYỄN THỊ THƠM  sinh năm 1923 đă trở về nước Chúa lúc 11g45, ngày 22 tháng 06 năm 2014 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Giáp Ngọ) Tại tư gia số 149/6 đường Nguyễn văn Công, phường 3, quận G̣ Vấp, Việt Nam. Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng bạn TRỊNH THỊ LAN và gia đ́nh, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn  NGUYỄN THỊ THƠM được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin buồn trưởng nam của Thầy Uông Trung Mẫn, là em Antôn Uông Đại Cường sinh năm 1968,  đă được Chúa gọi về lúc 15:00 thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2014 (nhằm ngày 19 tháng 5 năm Giáp Ngọ) tại San Diego, CA. USA. Hưởng dương 46 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu cùng thầy cô Uông Trung Mẫn và gia đ́nh trong sự mất mát to lớn này, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn  Antôn Uông Đại Cường được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Lê Thế Tuấn, là Cụ Bà Ann ĐỖ THỊ PHẬN, sinh năm 1937, tại Vĩnh Phúc đă tạ thế lúc: 06g10, ngày 04 tháng 06 năm 2014(nhằm ngày: 07 tháng 05 năm Giáp Ngọ) Hưởng thọ 78 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh chị Lê Thế Tuấn, cầu cho Linh Hồn Cụ bà Ann ĐỖ THỊ PHẬN sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin buồn bạn hữu CPL Phêrô Nguyễn Khánh Hồng, học khóa 1962, sinh ngày 12-12 -1951 tại Hà nội,  đă được Chúa gọi về lúc 12:50PM Thứ Hai ngày 17 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Giáp Ngọ tại VN. Hưởng thọ 63 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc và chân thành phân ưu cùng  chị Nguyễn Thi Thục và các cháu trong sự mất mát to lớn này, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn  Phêrô Nguyễn Khánh Hồng được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Phạm Nguyễn Thythơ, là Cụ Ông Phanxico Xavie Nguyễn Khắc Chính, đă được Chúa gọi về lúc: 5 giờ 30 sáng Thứ Năm 16 tháng 01 năm 2014 nhằm ngày: 16 tháng chạp năm Quư Tỵ tại VN. Hưởng thọ: 87 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh chị Nguyễn Thythơ, cầu cho Linh Hồn Cụ Ông Phanxico Xavie Nguyễn Khắc Chính sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Chấn Hải là Cụ bà Nguyễn Thị Huyên 
Pháp danh Chúc Thịnh, sinh năm 1922, đă tạ thế lúc 7:30 sáng ngày 12 tháng 12 năm 2013 Tại Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với bạn Nguyễn Chấn Hải và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Nguyễn Thị Huyên 
Pháp danh Chúc Thịnh sớm được
tiêu diêu nơi miền vĩnh cửu
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Lê Thị Liên – Lê Văn Ngô – Lê văn Tuấn là cụ bà MAI LỆ HOA  Pháp Danh DIỆU PHƯỢNG sinh năm 1930 tại Gia Định, đă từ trần lúc 11g17, ngày 10 tháng 12 năm 2013
(nhằm ngày: 08 tháng 11 năm Quư Tị)tại Việt Nam Hưởng thọ 83 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Lê Thị Liên, Lê Văn Ngô, Lê văn Tuấn và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ MAI LỆ HOA Pháp Danh DIỆU PHƯỢNG sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn nhạc mẫu của CPL Nguyễn Văn Truật  là cụ bà Maria NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG, sinh ngày 12/31/1931 - đă từ trần lúc: 6:00PM ngày chúa nhật 24 tháng 11 năm 2013 (Nhằm ngày: 22 tháng 10 năm Quư tỵ) tại Texas, USA. Hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh chị Nguyễn Văn Truật và tang quyến, cầu cho Linh Hồn cụ Maria NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG sớm được
về hưởng nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Phạm Thị Ngọc Trinh là cụ ông PHẠM NGỌC ĐẠT  sinh năm 1922, đă từ trần lúc: 12:11AM ngày 24 tháng 11 năm 2013 nhằm ngày: 22 tháng 10 năm Quư tỵ. Hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Ngọc Trinh,  và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông PHẠM NGỌC ĐẠT  sớm được tiêu diêu nơi miền vĩnh cửu
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân mẫu của CPL Chung Thị Liệt Vinh – Chung Thị Liệt Anh -Chung Thị Liệt Xuân – Chung Thị Liệt Thu,  là cụ bà TÔ THỊ CHÂN  Pháp Danh: DIỆU LIÊN  Sinh năm 1930 đă từ trần lúc 08:00 sáng ngày 04 tháng 11 năm 2013 (nhằm ngày: 02/10 năm Quư Tỵ)  Hưởng thọ 83 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng các bạn Chung Thị Liệt Vinh, Liệt Anh, Liệt Xuân & Liệt Thu và gia quyến, cầu cho Hương Linh cụ bà TÔ THỊ CHÂN  sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Đinh Việt Sử, là BÀ CỐ Térésa Avila TRẦN THỊ THANH, sinh năm 1930, tại Tiền Hải - Thái B́nh, đă được Chúa gọi về lúc: 15 giờ 30 ngày: 14 tháng 08 năm 2013 nhằm ngày: 08 tháng 07 năm Quư Tỵ tại VN. Hưởng thọ: 84 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh Đinh Việt Sử, cầu cho Linh Hồn Térésa Avila TRẦN THỊ THANH sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân mẫu của CPL Nguyễn Thị Thu Thủy, cũng là nhạc mẫu của: CPL-Nguyễn Viết Trung là cụ bà NGUYỄN VĂN THÂU, nhũ Danh: NGUYỄN THỊ NĂM Sinh năm 1927 - tại: Tiền Giang, đă từ trần lúc 20 giờ 10 ngày 26 tháng 07 năm 2013 (Nhằm ngày 19 tháng 06 năm Quư tỵ)
Hưởng thọ 87 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh Trung chị Thu Thủy và gia quyến, cầu cho Hương Linh cụ bà NGUYỄN THỊ NĂM  sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Vũ Ngọc Bội  là cụ bà Maria NGUYỄN THỊ DÂNG, sinh năm 1932 - tại: Nam Định đă từ trần lúc: 16 giờ 20 ngày 25 tháng 07 năm 2013 (Nhằm ngày: 18 tháng 06 năm Quư tỵ) tại Sàig̣n, VN. Hưởng thọ 81 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Vũ Ngọc Bội & Thắm và tang quyến, cầu cho Linh Hồn cụ Maria NGUYỄN THỊ DÂNG sớm được
về hưởng nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn nhạc phụ của CPL Nguyễn Văn Chương  là cụ ông HỒ TIẾN  pháp danh Thị Đạt, sinh năm 1928, đă từ trần lúc 8 giờ 35 ngày 30 tháng 06 năm 2013 nhằm ngày 23 tháng 05 năm Quư Tỵ, tại Foutain Valley, CA, USA. Hưởng thọ 86 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Nguyễn Văn Chương & Hồ Thị Yến và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông HỒ TIẾN  pháp danh Thị Đạt sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL TRẦN THỊ UÔNG là cụ bà ĐỒNG THỊ MĂO sinh năm 1927, đă từ trần lúc 10 giờ 50 ngày 27 tháng 06 năm 2013
(Nhằm ngày 20 tháng 05 năm Quư tỵ) tại VN. Hưởng thọ 87 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng TRẦN THỊ UÔNG và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ĐỒNG THỊ MĂO sớm được tiêu diêu nơi miền
cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL NGUYỄN THỊ KIM NẾT là cụ ông NGUYỄN VĂN BỘ sinh năm 1926, đă từ trần lúc 04:00 ngày 30 tháng 05 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng 05 năm Quư tỵ tại VN. Hưởng thọ 87 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng Kim Nết, anh Thành và tang quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông NGUYỄN VĂN BỘ  sớm được tiêu diêu nơi miền vĩnh cửu
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Đinh Trung Chính, CPL Đinh Thị Ơn CPL Đinh Văn Nam là cụ bà quả phụ Đinh Văn Nhạn nhũ danh  MARIA ĐINH THỊ SEN, sinh năm 1924, đă được Chúa gọi về lúc 7:05 giờ ngày 14  tháng 4 năm 2013, nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm Quư Tỵ tại Garden Grove, CA. USA.
Hưởng thọ 90 tuổi.


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh Đinh Nam, Trung Chính, chị Đinh Thị Ơn , cầu cho Linh Hồn MARIA ĐINH THỊ SEN sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn cha chồng của CPL Nguyễn Thị Nhiễu là cụ ông Lê Quang Tràng, Sinh năm 1919 đă thất lộc vào lúc 08giờ sáng ngày 09 tháng 04 năm 2013 (Nhằm ngày 29 tháng 02 năm Quư Tỵ) tại tư gia số 566 đường Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, VN. Hưởng thọ 95 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh Lâm chị Nhiễu và gia quyến, cầu cho Hương Hồn cụ ông Lê Quang Tràng  sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc
.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Đau ḷng báo tin cùng các bạn CPL Pascal TRẦN VĂN VÂN  sanh năm 1950, đă từ trần ngày thứ năm 14 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Quư Tỵ, tại San Jose, CA. USA, hưởng thọ 64 tuổi.

Sự ra đi của anh để lại cho các bạn Cựu HS Chân Phước Liêm muôn vàn thương tiếc. Xin chia buồn cùng bác, chị Tiếng và gia đ́nh. Chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn  Pascal TRẦN VĂN VÂN sớm
về hưởng phúc trên nước Thiên Đàng hằng sống muôn đời.
Vô Cùng Thương Tiếc
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn văn Nhuận, là cụ bà Térésa Maria Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1921, đă được Chúa gọi về lúc 4:33 ngày 3 tháng 3 năm 2013 (Nhằm ngày 22 tháng giêng năm Quư Tỵ) Hưởng thọ 93 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành thật chia s sự mất mát lớn lao của các anh ch Nguyễn văn Nhuận và gia đ́nh.  Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Térésa Maria Nguyễn Thị Huệ sớm hưởng phúc
trên nước Thiên Đàng hằng sống muôn đời.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Trần quang Minh, cũng là cha chồng  CPL Phạm Thị Lụa, là cụ ông Giuse – Trần Quang Châu sinh năm 1929, đă được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2013 (Nhằm ngày: 24 tháng chạp năm Nhâm Th́n) Hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành thật chia s sự mất mát lớn lao của các anh ch Trần quang Minh và gia đ́nh.  Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Trần Quang Châu sớm hưởng phúc
trên nước Thiên Đàng hằng sống muôn đời.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của các CPL Nguyễn Thị Thu Hà, CPL Nguyễn Kim Thạch, CPL Nguyễn Lệ Hường, CPL Nguyễn Thị Kim Chi, CPL Nguyễn Thị Ngọc Điệp, CPL Nguyễn Quốc Hùng, CPL Nguyễn Quốc Dũngcố CPL Nguyễn Thị Tuyết Nhung là cụ bà Vũ thị Lợi  đă từ trần lúc 21:30 ngày 3 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Th́n, tại Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm, thành thật phân ưu cùng các bạn và toàn thể gia đ́nh, cầu nguyện hương hồn cụ bà Vũ thị Lợi  sớm
tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của các CPL Đặng Lệ Ngọc, CPL Đặng Thái Vân, CPL Đặng Cơ Bản, CPL Đặng Cơ Bằng, CPL Đặng Tố Vinh, CPL Đặng Minh Châu cũng là nhạc mẫu của CPL Phạm Tuân CPL Bùi Viết Dũng là cụ bà Đặng Văn Tiêu nhũ danh Lê Thị Ái (tự Lê Thị Được) pháp danh Diệu Độ sanh năm 1925, đă từ trần lúc 17:28 chiều thứ sáu 1 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng chạp năm Nhâm Th́n, tại Harrisburg, Pennsylvania, USA, hưởng thọ 89 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm, thành thật phân ưu cùng các bạn và toàn thể gia đ́nh, cầu nguyện hương hồn cụ bà Lê Thị Được pháp danh Diệu Độ sớm
tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Khuất đăng Hùng là cụ bà  MARIA-HOÀNG THỊ LÂM, đă được Chúa gọi về lúc 11 giờ ngày 13  tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 01 tháng 11 năm Nhâm Th́n tại 403, đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận G̣ vấp,  Sàig̣n, VN. Hưởng thọ 77 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh Khuất đăng Hùng , cầu cho Linh Hồn MARIA-HOÀNG THỊ LÂM sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn con trai của CPL Trần Thị Kim là cháu Phạm Quang Vinh   sanh năm 1977, đă từ trần v́ đột quỵ lúc 9 giờ 15 ngày 12/12/2012, nhằm ngày 29/10/ Nhâm Th́n tại số 63/2/9 Lê Văn Sĩ, P13, Q. Phú Nhuận, Việt Nam. Hưởng dương 37 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm xin chia buồn cùng anh chị Trần Thị Kim, mong bạn và gia đ́nh vượt qua được sự mất mát lớn lao này, cầu xin hương linh cháu Phạm Quang Vinh sớm
về miền cực lạc.
Vô Cùng Thương Tiếc
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Thái Sơn là cụ bà  Matta Trần Thị Thanh, Sinh năm 1920 đă được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30 trưa ngày thứ hai 10 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 27 tháng 10 năm Nhâm Th́n tại 131 Ấp Vĩnh Cửu, Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai, VN. Hưởng thọ 92 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đ́nh anh Nguyễn Thái Sơn, cầu cho Linh Hồn Matta Trần Thị Thanh sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn phu quân của CPL Đỗ Thị Nhân là ông Trà Thuận Thiên   sanh năm 1951, đă tạ thế lúc 9:45 sáng ngày 16 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 3 tháng 10 năm Nhâm Th́n, tại Việt Nam, hưởng thọ 62 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm xin chia buồn cùng chị Đỗ Thị Nhân tang quyến, mong bạn và gia đ́nh vượt qua được sự mất mát lớn lao này, cầu nguyện hương hồn Trà Thuận Thiên sớm
về miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn phu quân của CPL Tô Thị Ky cũng là CPL LÂM QUANG THANH HƯƠNG  sanh năm 1953, đă tạ thế lúc 3:00 sáng ngày 8 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Th́n, tại Việt Nam, hưởng dương 59 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc bạn, xin chia buồn cùng chị Tô Thị Ky tang quyến, mong bạn và gia đ́nh vượt qua được sự mất mát lớn lao này, cầu nguyện hương hồn  LÂM QUANG THANH HƯƠNG sớm
về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn Cựu Giáo sư CPL Đặng Đức Tiến đă tạ thế lúc 8:00 sáng ngày thứ hai 15 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 1 tháng 9 năm Nhâm Th́n, tại Sàig̣n, Việt Nam, hưởng thọ 64 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc, xin phân ưu cùng  phu nhân Cựu Giáo sư CPL Đặng Đức Tiến tang quyến, mong chị sớm vượt qua sự mất mát lớn lao này, cầu nguyện hương hồn anh Đặng Đức Tiến  sớm
tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn CPL LÊ QUỐC MINH  sanh năm 1956, đă tạ thế lúc 7:00 sáng ngày 16 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Th́n, tại Việt Nam, hưởng dương 57 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm vô cùng thương tiếc bạn, xin phân ưu cùng phu nhân anh LÊ QUỐC MINH tang quyến, mong chị sớm vượt qua sự mất mát lớn lao này, cầu nguyện hương hồn bạn LÊ QUỐC MINH sớm
về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của các CPL Mai văn Thân, là cụ bà MARIA UÔNG THỊ CHIẾN sinh năm 1921, đă về với Chúa vào lúc:12 giờ 45 trưa thứ bảy ngày 15 tháng 09 năm 2012 (nhằm ngày 30 tháng 07 năm Nhâm Th́n ) tại Việt Nam, hưởng tho 92 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng bạn Mai văn Thân gia đ́nh, cầu nguyện linh hồn MARIA UÔNG THỊ CHIẾN sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của các CPL Tống Thành Đức, Tống Thành Công, Tống Xuân Hồng, Tống Bích Loan, Tống Bích Phượng, cũng là mẹ chồng của CPL Lương Kim Ánh là cụ bà Trần Kim Phấn Pháp Danh Diệu Hiền đă từ trần lúc 7:00 sáng ngày 27 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Th́n, tại G̣ Vấp Việt Nam, hưởng tho 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng các bạn Tống Thành Đức & Kim Ánh, Thành Công, Xuân Hồng, Bích Loan, Bích Phượng gia đ́nh, cầu nguyện hương hồn cụ bà Trần Kim Phấn sớm
về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn phu quân của CPL Nguyễn Thị Thanh Thủy là ông  Giuse Nguyễn Văn Sích đă được Chúa gọi về lúc 12 giờ 30 trưa ngày thứ hai 6 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Th́n tại Westminster, USA. Hưởng thọ 93 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chị Nguyễn Thị Thanh Thủy gia đ́nh, cầu cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Sích sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân phụ của CPL Phạm Ngọc Ninh là Cụ Ông Phạm Khải Tri, sinh năm 1926 (Bính Dần) từ trần 7h30 sáng ngày 6 tháng 8 năm 2012 nhằm ngày 19 tháng 6 Nhâm Th́n tại Việt Nam.  Hưởng thọ 87 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu với anh Phạm Ngọc Ninh cùng gia quyến. Cầu cho hương hồn Cụ Ông Phạm Khải Tri, sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin thân mẫu của Cô Kim Nguyên là Cụ Bà Nguyễn Văn Khôi, nhũ danh Vũ Thị Phấn đă từ trần ngày 20 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 năm Nhâm Th́n tại Fountain Valley Hospital, USA
Hưởng thọ 90 tuổi.

Chúng em, toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu với Cô Kim Nguyên, anh Thiếu Hoàng cùng gia quyến. Cầu cho hương hồn Cụ Bà Vũ Thị Phấn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin trễ nhạc mẫu của CPL Hoàng Lâm là Cụ Bà Phạm thị Xuân Cơ
Pháp Danh Bảo Quang đă từ trần ngày 26 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày mùng 6 tháng 4 nhuận năm Nhâm Th́n tại Sàig̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 98 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành kính phân ưu với anh Hoàng Lâm chị Thuần và gia quyến. Cầu cho hương hồn Cụ Bà Phạm thị Xuân Cơ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Khắc Thiệu là Cụ Ông Nguyễn Khắc Nhân đă từ trần lúc 9 giờ 48 sáng ngày 18 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 28 tháng 4 năm Nhâm Th́n tại Melbourne, Úc Châu
Hưởng thọ 92 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước vô cùng thương tiếc và xin chia buồn với CPL Nguyễn Khắc Thiệu và gia đ́nh. Cầu cho Hương Hồn Cụ Ông Nguyễn Khắc Nhân sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Phạm Thi Bạch TuyếtCPL Phạm Thị Bạch Vân là Cụ Bà Lê Thị Hẹ sinh năm 1928 đă từ trần lúc 9 giờ 35 sáng ngày 26 tháng 4 năm 2012 Tại 67/1 Lê lợi P4 Q.G̣ Vấp TP.HCM
Hưởng thọ 84 tuổi.
Lễ Nhập Quan vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2012.
Lể đông quan lúc 7g sáng ngày 29 tháng 4 năm 2012. Sau đó hỏa táng tại Ḷ Thiêu B́nh Hưng Ḥa

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước vô cùng thương tiếc và xin chia buồn với CPL Phạm Thi Bạch TuyếtCPL Phạm Thị Bạch Vân và gia đ́nh. Cầu cho Hương Hồn Cụ Bà Lê Thị Hẹ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin buồn con trai của CPL Đào Tiến, Micae Đào Hải Duy
đă từ trần v́ căn bệnh hiểm nghèo, hưởng dương 29 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nuớc thành thật phân ưu cùng gia đ́nh CPL Đào Tiến. Nguyện xin Thiên Chúa là cha nhân từ sớm đón nhận linh hồn Micae về hưởng Vĩnh Phúc trên Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Bích Hoa, CPL Thanh Nga và là chị Hai của CPL Bạch Tuyết là linh hồn Maria Nguyễn Thị Đáp đă được Chúa gọi về lúc 6 giờ 15 sáng ngày 24 tháng 4 năm 2012 tại Việt Nam.
Hưởng thọ 86 tuổi.
Lễ Nhập Quan lúc 15 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2012.
Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Mân Côi G̣ Vấp lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2012. Sau đó hỏa táng tại Ḷ Thiêu B́nh Hưng Ḥa


Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Bích Hoa, Thanh Nga và Bạch Tuyết, cầu cho Linh Hồn Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân  phụ của CPL Trần Thị Kim Lang là Cụ ông Giuse Nguyễn Văn Cừ được Chúa gọi về lúc 19:20 thứ hai ngày 2  tháng 4 năm 2012 (Nhằm ngày 12 tháng 3 năm Nhâm Th́n) tại Việt Nam,
hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với chị 
Trần Thị Kim Lang và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Cừ sớm hưởng phúc trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân  mẫu của CPL Trương Thị Kim Phụng là Cụ bà quả phụ Trương đ́nh Thông Nhũ danh là MARIA HUỲNH THỊ MAI được Chúa gọi về lúc 17:40 thứ sáu ngày 30  tháng 3 năm 2012 (Nhằm ngày 9 tháng 3 năm Nhâm Th́n) tại Việt Nam, hưởng thọ 80 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với chị 
Trương Thị Kim Phụng và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn MARIA HUỲNH THỊ MAI sớm hưởng phúc trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Được tin buồn thân  mẫu của CPL Nguyễn Văn Bộ là Cụ bà Anna Nguyễn Thị Sáng được Chúa gọi về vào khoảng 12:00Am chủ nhật ngày 25  tháng 3 năm 2012 tại Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi. Linh cửu sẽ được an táng tại giáo xứ Thái Xuân, Xuân Lôc, Long Khánh lúc 6:00AM sáng
ngày 27 tháng 3 năm 2012.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với anh chị Nguyễn Văn Bộ và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Anna Nguyễn Thị Sáng sớm hưởng phúc trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Thị Minh Hà (CHSCPL K61-67)là Cụ ông Giuse NGUYỄN VĂN BUNG vừa an nghỉ trong Chúa vào lúc trưa ngày 26 tháng 3 năm 2012 Tại Việt Nam. Hưởng thọ 98 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với chị Nguyễn Thị Minh Hà và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse NGUYỄN VĂN BUNG
sớm hưởng phúc trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Phan Đức Minh (Đa Minh G̣ Vấp, lớp 11B-12B khóa ra năm 1975)là Cụ bà Maria Vũ Thị Liệu vừa an nghỉ trong Chúa vào ngày 21 tháng 3 năm 2012 Tại Việt Nam. Hưởng thọ 79 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với bạn Phan Đức Minh và gia đ́nh. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Vũ Thị Liệu sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên Nước Hằng Sống.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Được hung tin CPL Trần Phước Mẫn, sinh năm 1954, đă từ trần vào lúc 7:30 sáng ngày 11 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Th́n, tại Long An, hưởng dương 58 tuổi
Linh cửu sẽ được quàn và an táng tại đất quê nhà Long An ngày 13 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Th́n, Việt Nam

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước vô cùng thương tiếc và xin chia buồn với chị Mẫn và gia đ́nh. Cầu cho Hương Hồn anh Trần Phước Mẫn sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
Vô Cùng thương Tiếc
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn thân phụ của cố CPL Hoàng Thanh Tùng, cũng là bố chồng của CPL Nguyễn Thị Thanh (MN) là Cụ ông ANTÔN HOÀNG VĂN ĐỨC Cựu Y Sĩ Trung Tá Giám Đốc Trường Quân Y Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1926 tại Hà Nội Việt Nam. Đă an nghỉ trong Chúa vào lúc 9PM ngày 8 tháng 3 năm 2012 Tại Los Angeles, CA, USA
Hưởng thọ 86 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với chị Nguyễn Thanh và gia đ́nh cố CPL Hoàng Thanh Tùng. Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn ANTÔN HOÀNG VĂN ĐỨC  sớm hưởng phúc
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn nhạc mẫu của CPL Hoàng Hải, là Cụ Bà Quả Phụ TRẦN ĐIỀN nhủ danh Jeanne d’Arc HÀ THỊ VIỆT NGA được Chúa gọi về lúc 4 giờ sáng ngày 06-03-2012 (nhằm ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Th́n) tại tư gia ở Westminster, California. Hưởng thọ 96 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia s sự mất mát lớn lao của anh Hoàng Hải & chị Như Tuyết và gia đ́nh.  Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Jeanne d’Arc Hà Thị Việt Nga  sớm hưởng phúc
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn thân phụ, cha chồng của các CPL Nguyễn Quốc Việt, CPL Nguyễn Quốc Khánh & CPL Bùi Thị Yến, CPL Nguyễn Quốc Khải, là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Kính sinh ngày 20-1-1923 tại Hà Đông, đă được Chúa gọi về lúc16:30 chiều ngày chủ nhật 4 tháng 3 năm 2012 nhằm ngày 12 tháng 2 năm Nhâm Th́n tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia s sự mất mát lớn lao của các anh ch Nguyễn Quốc Việt, Quốc Khánh & Bùi Yến, Quốc Khải và gia đ́nh.  Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Kính sớm hưởng phúc
trên nước Thiên Đàng hằng sống muôn đời.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được Mai Hương báo tin trễ phụ nhân của cố Giáo Sư CPL Phạm Đ́nh Huy là Cụ bà Lê Thị Hồng Duyên pháp danh Đức Thanh đă thất lộc ngày 17 tháng 2 năm 2012 (Nhằm ngày 26 tháng giêng năm Nhâm Th́n) tại Pennsylvania., hưởng thọ 70 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin chia buồn với các em Phạm Đ́nh Vinh, Phạm Thị Tường Vân và Phạm Đ́nh Chương và gia đ́nh. Xin cùng cầu nguyện cho Hương Hồn
Cụ bà Lê Thị Hồng Duyên pháp danh Đức Thanh sớm về miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn thân mẫu của CPL Bùi Văn B́nh và CPL Bùi Văn Ḥa, là cụ bà Maria Nguyễn Thị Tựu đă được Chúa gọi về lúc 3:00 sáng ngày thứ bảy 15 tháng 2 năm 2012 taị Charlotte, NC, USA.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia s sự mất mát lớn lao của hai anh Bùi Văn B́nh & Bùi Văn Ḥa và gia đ́nh.  Xin cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Thị Tựu sớm được hưởng nhan
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn phu quân của CPL Nguyễn Thị Kim Tuyết, là ông Phêrô Trần Sĩ Lưu đă được Chúa gọi về lúc 3:00 sáng ngày thứ bảy 19 tháng 11 năm 2011 taị Việt Nam. Hưởng thọ 63 tuổi.
 

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia s sự mất mát lớn lao của chị Nguyễn Thị Kim Tuyết và gia đ́nh.  Hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô Trần Sĩ Lưu sớm được hưởng nhan
Ngài trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn thân mẫu của CPL Vũ Hoàng Yến và Vũ Thị Đức & Vinh & Phúc & Khánh & Khiết, là cụ bà Maria Cao Thị Cường sinh năm 1920, đă được Chúa gọi về lúc 1:45 ngày 16 tháng 11 năm 2011 taị Việt Nam. Hưởng thọ 92 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Yến, Vinh, Phúc, Đức, Khánh, Khiết cầu cho Linh Hồn Maria Cao Thị Cường sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


PHÂN ƯU
Được tin cụ bà Madalena NGUYỄN-THỊ-HOA, thân mẫu của chị LÊ-THỊ-THÀNH vừa từ trần tại Việt-Nam. Hưởng thọ 105 tuổi. Chúng tôi, một số cựu học sinh CPL hải ngoại niên khoá 1961, xin chân thành chia buồn cùng chị Thành và quư quyến. Xin được cùng hiệp ư trong kinh nguyện :
" Chúng con cậy v́ Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Madalena được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen ".

- NGUYỄN-NAM-HƯƠNG.
- NGUYỄN-KHOA-TƯỜNG.
- NGUYỄN-CÔNG-B̀NH.
- NGUYỄN-THỊ-PHA.
- NGUYỄN-NGỌC-LIỆU.
- PHẠM-MINH-HỒNG.
- NGUYỄN-VĂN-LÚC.
- NGUYỄN-THỊ-SA.
- MAI-VĂN-HẬU.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Thị Thành, là cụ bà Madalena Nguyễn Thị Hoa đă được Chúa gọi về lúc 9:00 AM ngày 8 tháng 10 năm 2011 taị Việt Nam. Hưởng thọ 105 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thị Thành cầu cho Linh Hồn Madalena Nguyễn Thị Hoa sớm được hưởng nhan thánh Chúa
trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn Bố chồng của CPL Nguyễn Thị Hậu, thân phụ anh Phạm Văn Chính là cụ ông Giuse Phạm Viết Cương  sanh ngày 10 tháng 01 năm 1927 đă được Chúa gọi về lúc 10:46 PM ngày 25 tháng 8 năm 2011 taị Kansas, USA. Hưởng thọ 84 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thị Hậu anh Chính. Cầu cho Linh Hồn Giuse Pham Viết Cương
sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn phu quân của CPL Nguyễn Thị Kim Dung, là ông Phaolo Trần Hiếu Nghĩa đă an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ 50 ngày 19 tháng 7 năm 2011.  Hưởng dương 58 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thị Kim Dung. Cầu cho Linh Hồn Phaolo Trần Hiếu Nghĩa
sớm được hưởng nhan thánh Chúa
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin buồn nhạc phụ của CPL Vũ Ngọc Bội, là thân phụ của chị Phan Thị Thắm Cụ Ông Phan Hữu Hạnh pháp danh Chánh Minh Phúc đă từ trần lúc 12:20 phút sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011 (nhằm ngày 25 tháng 5 năm Tân Măo) tại Upland, California USA, hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́
nh
CPL Vũ Ngọc Bội và chị Phan Thị Thắm. Cầu nguyện Hương Linh Cụ Ông Phan Hữu Hạnh sớm được siêu thoát.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin thân phụ của CPL Thy Nam, là cụ ông Vincent Nguyễn Văn Khấn, sinh năm 1917 vừa từ trần vào lúc 3h20 ngày 15/06/2011 {nhằm ngày 14 tháng 5 Âm lịch} Tại tư gia số 24/1 Lê Đức Thọ P.16 Quận G̣ Vấp  Hưởng thọ 94 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng gia đ́nh CPL Thy Nam. Cầu cho Linh Hồn cụ ông Vincent Nguyễn Văn Khấn sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin thân mẫu của CPL Nguyễn Ngọc Trác, 
là Cụ bà Nguyễn Văn Dư, Khuê danh Maria Đặng thị Mây đă được Chúa Gọi về ngày 12-6-2011 tại Sunnyvale California,

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Ngọc Trác. Cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Maria Đặng thị Mây sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin phu quân của CPL Trần Thị Thành,  là ông Phê Rô BẠCH VĂN CAO, sanh năm 1949 đă từ trần ngày 3 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Tân Măo, tại California, hưởng thọ 62 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng gia đ́nh Chị Trần Thị Thành. Cầu nguyện cho Linh Hồn Phê Rô BẠCH VĂN CAO sớm về nước Chúa.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin thân mẫu của CPL Lê Văn Trung,  là cụ bà Lê Thị Tuyết, (pháp danh Vạn Nghĩa) đă từ trần lúc 16:15 Ngày 1 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 29 tháng 3 năm Tân Măo, tại Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng gia đ́nh CPL Lê Văn Trung. Cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Lê Thị Tuyết sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn bố chồng của CPL Nguyễn Anh Đào,  là Cụ ông Simon Nguyễn Đ́nh Đại, đă về với Chúa lúc 16:36 ngày thứ hai 11 tháng 4 năm 2011 nhằm ngày 9 tháng 3 năm Tân Măo, tại California, hưởng thọ 87 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Hùng Sơn & Anh Đào và cầu nguyện cho linh hồn Simon Nguyễn Đ́nh Đại sớm về hưởng dung nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin thân mẫu của CPL Lê Văn Chớ,  là cụ bà Lê Thị Đào, sanh năm 1929, đă tạ thế lúc 17:00 Ngày 23 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Tân Măo, tại G̣ Vấp, Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Lê Văn Chớ. Cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Lê Thị Đào sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin thân mẫu của CPL Nguyễn Thái Hùng,  là cụ bà Lê Thị Riễn, đă từ trần lúc 16:30 Ngày 15 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Tân Măo, tại G̣ Vấp, Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thái Hùng. Cầu nguyện cho Hương Hồn cụ bà Lê Thị Riễn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được hung tin bạn CPL Cecilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung,  sanh năm 1951, đă về với Chúa vào lúc 14:30 chiều 10 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 6 tháng 2 năm Tân Măo, tại G̣ Vấp VN,  hưởng thọ 60 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng bác gái, anh Đỉnh và các cháu, và các bạn CPL Nguyễn Thị Thu Hà, CPL Nguyễn Kim Thạch, CPL Nguyễn Lệ Hường, CPL Nguyễn Thị Kim Chi, CPL Nguyễn Thị Ngọc Điệp, CPL Nguyễn Quốc Hùng, CPL Nguyễn Quốc Dũng. Cầu nguyện cho Linh Hồn Cecilia Nguyễn Thị Tuyết Nhung sớm về nước thiên đàng.

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin trễ thân sinh của CPL Nguyễn Thị Thanh Hiền,  là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Mùi, đă từ trần Ngày 22 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 20 tháng giêng năm Tân Măo, tại thành phố Maryland, Baltinore, Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nuớc thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thị Thanh Hiền. Cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Mùi sớm về nước thiên đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Thị Thập, CPL Nguyễn Văn Minh, CPL Nguyễn Văn Chương, CPL Nguyễn Thy Hậu, Bà quả phụ Nguyễn Văn Sáng, nhũ danh Nguyễn Thị Vượng, pháp danh Nhựt Hưng đă từ trần Ngày 10 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 8 tháng giêng năm Tân Măo, hưởng thọ 89 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nuớc thành thật phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Thy Hậu. Cầu chúc Hương Hồn Cụ Bà Nguyễn Văn Sáng, nhũ danh Nguyễn Thị Vượng sớm về cơi niết bàn.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Đuợc tin rất trễ Chân Phước Liêm Maria Vũ Thị Sáng, đă được Chúa gọi về ngày 25 tháng 11 năm 2010 nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Dần tại VN, hưởng dương 57 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm vô cùng thương tiếc và thành thật phân ưu gia đ́nh CPL chị Sáng.  Cầu nguyện cho linh hồn Maria Vũ Thị Sáng
sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.

Vô Cùng Thương Tiếc
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Đuợc tin buồn hiền thê của CPL Khánh, cũng là Chân Phước Liêm Monica Phạm Thị Vân, sanh năm 1955 đă được Chúa thương gọi về vào hồi 17 giờ 45 ngày 23 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 20 tháng 12 năm Canh Dần tại VN, hưởng dương 56 tuổi.
 
Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm vô cùng thương tiếc và thành thật phân ưu gia đ́nh
CPL Khánh và CPL Dũng.  Cầu nguyện cho linh hồn Monica Phạm Thị Vân
sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.

Vô Cùng Thương Tiếc
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Đuợc tin trễ thân phụ của CPL Nguyễn Văn Thu,  Cụ Bà Phạm Thị Lự pháp danh Diệu Tập đă từ trần lúc 8:50 ngày 9 tháng 1 năm 2011 nhằm ngày 6 tháng 12 năm Canh Dần tại VN, hưởng thọ 83 tuổi.
 
Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh anh
Nguyễn Văn Thu cầu chúc cho hương hồn Cụ Bà Phạm Thị Lự sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đuợc tin trễ thân phụ của CPL Nguyễn Công Kiên, CPL Nguyễn Công Danh & CPL Nguyễn Công Đạt,   Cụ Ông Nguyễn Văn Chư đă từ trần ngày 27 tháng 12 năm 2010 tại Hamburg, Đức Quốc
 
Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nuớc thành thật phân ưu gia đ́
nh
Nguyễn Công Kiên, Nguyễn Công Danh & Nguyễn Công Đạt. Cầu chúc Hương Hồn Cụ Ông Nguyễn Văn Chư sớm về cơi niết bàn.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đuợc tin trễ thân mẫu của CPL Lê Quang Thế,   Cụ Bà Lê Quang Dong nhũ danh Ana Maria Dương Thị Thi sinh năm 1910 tại Bắc Ninh đă an nghỉ trong Chúa vào hồi 11:30PM  ngày 26 tháng 12 năm 2010 tại Orange County. Huởng thọ 100 tuổi .
 
Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nuớc thành thật phân ưu gia đ́
nh
Lê Quang Thế. Cầu chúc Linh Hồn Ana Maria Dương Thị Thi
được hưởng Hồng Ân Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đuợc tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Thị Ǵn, cũng là nhạc phụ CPL Phùng Đinh Cảnh Cụ Ông Nguyễn Văn Bộn đă từ trần ngày 16 tháng 12 năm 2010 tại Việt Nam. Huởng thọ 92 tuổi .
 
Toàn thể Cựu HS Chân Phuớc Liêm trong và ngoài nuớc thành thật phân ưu gia đ́
nh Nguyễn Thị Ǵn & Phùng Đ́nh Cảnh. Cầu chúc Hương Hồn
Cụ Ông Nguyễn Văn Bộn sớm về cơi niết bàn.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn thân mẫu của CPL Trần Thị Xuân, CPL Trần Thị Hoa và cố CPL Trần Văn SungCụ Bà Maria Lương Thị Ty  đă được Chúa gọi về lúc 14:00 ngày 20 tháng 10 năm 2010 nhằm ngày 23 tháng 9 năm Canh Dần tại Việt Nam. Hưởng thọ 80 tuổi .

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh Trần Thị Xuân và Trần Thị Hoa. Cùng hiệp dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Maria Lương Thị Ty  được hưởng Hồng Ân Thiên Chúa Ba Ngôi đời đời. Chúng ta cũng cầu nguyện và tưởng nhớ Linh Hồn Phêro-Maria Trần Văn Sung

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin buồn bố chồng của CPL Nguyễn Thị HữuCụ Cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bằng sinh năm 1920. Đă mất lúc 9:00 sáng ngày 15 tháng 10 năm 2010 nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần tại Việt Nam. Hưởng thọ 90 tuổi .

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu gia đ́nh anh Cường chị Hữu. Cùng hiệp dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bằng  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Hiền thê CPL Nguyễn Văn HiếuBà Maria Nguyễn Thị Phương vừa từ trần vào lúc 18:00, Thứ Sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2010, nhằm ngày 25 tháng 7 năm Canh Dần, tại Việt Nam. Hưởng dương 53 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Nguyễn Văn Hiếu và các cháu. Cùng hiệp dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Maria Nguyễn Thị Phương  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Phụ CPL Lâm Quốc TuấnCụ ông Lâm Văn Kim sinh ngày 16-09-1932, vừa ta thế vào lúc 16:37, ngày 24 tháng 7 năm 2010, nhằm ngày 13 tháng 6 năm Canh Dần, tại Anaheim. Hưởng thọ 78 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Lâm Quốc Tuấn và cầu cho hương hồn  Cụ ông Lâm Văn Kim sớm về cơi niết bàn.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu CPL Nguyễn Khánh HồngCụ Bà Nguyễn Văn Lạc, nhũ danh Maria Trần Thị Lượt, nguyên quán Ninh B́nh, vừa được Chúa gọi về vào lúc 7:30, ngày 7 tháng 7 năm 2010, nhằm ngày 26 tháng 5 năm Canh Dần, tại Việt Nam. Hưởng thọ 80 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Nguyễn Khánh Hồng và cầu cho linh hồn  Maria Trần Thị Lượt  sớm hưởng nhan thánh Chúa ở trên nước Thiên Đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu CPL Trần Đ́nh ThưCụ Bà Trần Phương Thảo, nhũ danh Nguyễn Thị Lương vừa từ trần vào lúc 11:07 tối, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2010, nhằm ngày 17 tháng 3 năm Canh Dần, tại Garden Grove, CA. Hưởng thọ 81 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Trần Đ́nh Thư (Kim Phương, Tuyết, Lựu, Thúy Nga) và cầu cho hương hồn  Cụ Bà Nguyễn Thị Lương  sớm về cơi niết bàn.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Mẫu CPL Hoàng ChínhCụ Bà Lucia Bùi Thị Sen vừa từ trần vào lúc 10:15 sáng, Thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 10 tháng 2 năm Canh Dần, tại Việt Nam. Hưởng thọ 76 tuổi

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Hoàng Chính và cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Lucia Bùi Thị Sen  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

Cảm Tạ
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Gia đ́nh Chân Phước Liêm đă đến thăm viếng, cầu nguyện và tiễn đưa nhạc mẫu chúng tôi là:
Bà quả phụ Nguyễn Văn An
nhũ danh An-na Nguyễn thị Mùi

Hưởng thọ 86 tuổi
Nguyện xin Thiên Chúa xuống ơn lành cho những bạn hữu đă chia sẻ qua điện thoại, điện thư phân ưu và thăm viếng gia đ́nh với ước vọng được thứ lỗi do những sơ suất khó tránh trong hoàn cảnh bối rối.
Gia đ́nh TRẦN Đ̀NH THÀNH
và tang gia bên Việt Nam


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Nhạc Mẫu Thầy Trần Đ́nh ThànhCụ Bà Nguyễn Văn An nhũ danh Anna Nguyễn Thị Mùi vừa được Chúa gọi về ngày 8 tháng 2 năm 2010, hưởng thọ 86 tuổi, tại  Quận 7, Sài g̣n, Việt Nam.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh Thầy Cô Trần Đ́nh Thành và cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Anna Nguyễn Thị Mùi  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm
hoang tung <aet1515@yahoo.com> (Jan 20, 2010)
Cảm Tạ
Tang gia chúng tôi chân thành cảm tạ:
Cha Chánh xứ Hilary Nguyễn Hải Khánh
Cha Phó Gioan Bosco Phạm Trung Thực
Cha Thomas Phạm Quang Tuyến
Quư vị trong Hội đồng và các Hội đoàn Giáo xứ tại MN
Các niên trưởng, thân hữu Trường Thiếu Sinh Quân và Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt
Các anh chị em hội cựu học sinh trường Trung học Chân Phước Liêm G̣ Vấp, nhóm thân hữu Cựu học sinh Chân Phước Liêm ở MN
Cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc nội ngoại xa gần, các ân nhân láng giềng đă tận t́nh giúp đỡ tinh thần, vật chất, an ủi, thăm viếng, phân ưu, phúng điếu cùng đến hiệp dâng thánh lễ để tiễn đưa người thân yêu là chồng, cha của chúng tôi là Ông Gioan Baotixita Hoàng Thanh Tùng đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Xin Chúa nhân lành qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giu-se, Thánh Ana, Thánh Giu-se Hiển, Thánh Gioan Baotixita trả công bội hậu cho tất cả các quư Cha, quư Giáo sĩ, cùng toàn thể quư vị.
Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có nhiều thiếu sót, xin quư Cha và quư vị niệm t́nh tha thứ.
Tang gia đồng bái tạ.
Bà quả phụ Hoàng Thanh Tùng nhũ danh Nguyễn Thị Thanh
Các con Trưởng nam John Hoàng Thanh Tường Thụy
Thứ nam Daniel Hoàng Thanh Vĩnh Thụy
Thứ nữ: Elizabeth Hoàng Thanh Quỳnh Giao
Thứ nữ: Angela Hoàng Thanh

VÔ  CÙNG  THƯƠNG  TIẾC


Nhận được tin phu quân của CPL Nguyễn Thị Thanh cũng là CPL Gioan Baotixita Hoàng Thanh Tùng vừa qua đời l úc 18:40 ngày 9 tháng 1 năm 2010 tại Coon Rapids, Minnesota hưởng dương 57 tuổi.

Toàn thể Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm thành kính phân ưu gia đ́nh CPL Nguyễn Thị Thanh, cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn  Gioan Baotixita Hoàng Thanh Tùng sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Vô Cùng Thương Tiếc
 CHS Chân Phước Liêm

 

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin trễ thân phụ của CPL Trần Thị Lộc & CPL Trần Thị Ninh là cụ ông Giuse Trần Quang Thiêm đă qua đời ngày 12 tháng 12 năm 2009 tại Fountain Valley, California hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm thành kính phân ưu gia đ́nh CPL Trần Thị Lộc & CPL Trần Thị Ninh, cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn  Giuse Trần Quang Thiêm sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu
 CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Bào Huynh CPL Vũ Phong Ông Giuse Vũ Viết Tánh sanh năm 1932 vừa tạ thế lúc 4:00 ngày 24 tháng 11 năm 2009, hưởng thọ 78 tuổi,
tại San Jose.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Vũ Phong và cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Giuse Vũ Viết Tánh  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Vừa được tin CPL  Đa Minh Phạm Văn Quán, (niên khóa 1962-1968)  sinh ngày 9 tháng 11 năm 1948 vừa bị tai biến năo và từ trần lúc 4:00AM tại Việt Nam, ngày thứ sáu, 27 tháng 11 năm 2009 nhằm ngày 11 tháng mười năm Kỷ Sửu, hưởng thọ 62 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng hiền thê chị Nguyễn Thị Suốt và gia đ́nh các cháu.  Cũng xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha sớm đưa linh hồn Đa Minh Phạm Văn Quán sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Vô Cùng Thương Tiếc
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Phụ CPL Hoàng ChínhCụ ông Phêrô Hoàng Văn Liêm vừa tạ thế ngày 12 tháng 11 năm 2009, hưởng thọ 77 tuổi, tại Việt Nam.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Hoàng Chính và cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Phêrô Hoàng Văn Liêm  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm
 

 Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Phạm Văn Quang là Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Vân sinh năm 1935  được Chúa gọi về vào lúc 2:00PM, ngày Thứ Bảy 19 tháng 9 năm 2009 tại Oklahoma City, hưởng thọ 75 tuổi.

Toàn thể Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm thành kính phân ưu gia đ́nh CPL Phạm Văn Quang , cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Vân sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu
 CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vừa được tin mẹ  chồng của CPL Phạm Thị Ḥa là cụ bà Theresa Hà Thị Huyền,   sinh năm 1925 vừa tạ thế lúc 6:30AM tại Orange County, ngày thứ tư, 9 tháng 9 năm 2009 nhằm ngày 21 tháng bảy năm Kỷ Sửu, hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Phạm Thị Ḥa  và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha sớm đưa linh hồn Theresa Hà Thị Huyền sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Thân Phụ CPL Nguyễn Ngọc Châu-PḥngCụ ông Phêrô Nguyễn-Châu-Thạch vừa tạ thế tại Houston ngày 7 tháng 9 năm 2009, hưởng thọ 85 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Nguyễn Ngọc Châu-Pḥng và cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn  Phêrô Nguyễn-Châu-Thạch  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vừa nhận được tin mẹ của CPL Vũ Thị Sáng (cấp lớp với Thuận, Thái Vân, Tỵ, Bộ) là cụ Bà  Maria Vũ Thị Hiển, sinh năm 1931, tại Trung Lao, Nam Định đă từ trần lúc 13:30 ngày 23 tháng 7 năm 2009, nhằm ngày 2 tháng 6 năm Kỷ Sửu, tại Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin thành thật phân ưu với gia đ́nh CPL Vũ Thị Sáng và cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn Maria Vũ Thị Hiển  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

Vô Cùng Thương Tiếc
Chiều nay xuống San Diego để chia buồn cùng anh Hoàng Hải, bạn Hoàng Lâm và các em Hoàng Hùng, Hoàng Quang trước sự ra đi vĩnh viễn của bác gái. Một thoáng nào đó của những ngày c̣n đi học Chân Phước Liêm và sinh hoạt trong thiếu đoàn Nhuệ Giang hiện về.  Những ngày Chủ Nhật sau khi hội họp kéo về nhà Hoàng Lâm và được bác gái chăm sóc.  Nhớ những đĩa trứng gà và những khúc bánh ḿ nóng hổi bác gái làm và đưa cho từng đứa: Lâm, Hùng, Quang, Rương, Hùng Kawa, Phong, Hoàng, Chú Út, Tiếp…  Nhớ những lời thăm hỏi ân cần của bác.  Nhớ những ngày ăn dầm nằm dề ở nhà Hoàng Lâm sau những giờ sinh hoạt hướng đạo.  Nh́n ṿng hoa của Hùng Kawa từ phương trời nước Pháp thật xa gửi đến, ḷng thật xúc động khi thấy rằng anh em sau bao năm xa cách nhưng t́nh vẫn thật gần.  Đời người tuy dài nhưng cũng thật ngắn ngủi, chỉ có t́nh cảm anh em của chúng ta sẽ măi bền lâu cho dầu không gian và thời gian có thay đổi.
Xin chân thành chia buồn cùng anh Hoàng Hải, Hoàng Lâm, Hùng và Quang trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bác gái siêu thoát nơi miền tịnh độ.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Tiep Nguyen <tiepdds@sbcglobal.net>  (May 28, 2009)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân mẫu của các CPL Hoàng Hải, CPL Hoàng Lâm, CPL Hoàng Nhật Quang và CPL Hoàng Nhật Hùng là cụ bà Hoàng Văn Huyến, nhũ danh Phạm Thị Tịnh Thúy đă từ trần lúc 5:00 ngày 24 tháng 5 năm 2009, nhằm ngày 1 tháng 5 năm Kỷ Sửu âm lịch, tại San Diego, hưởng thọ 81 tuổi. 

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia buồn với Bác Huyến, CPL Hoàng Hải, CPL Hoàng Lâm, CPL Hoàng Nhật Quang và CPL Hoàng Nhật Hùng  cùng toàn thể gia quyến. Chúng ta cùng cầu nguyện cho hương hồn cụ bà Hoàng Văn Huyến, nhũ danh Phạm Thị Tịnh Thúy sớm về cơi niết bàn.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Vừa được tin cha chồng của CPL Đinh Thị Nghĩa là cụ ông Micae Tăng Thọ,   sinh năm 1921 vừa tạ thế lúc 3h25PM tại nhà riêng ở Thị Trấn Định Quán ngày chủ nhật, 17 tháng 5 năm 2009 nhằm ngày 23 tháng tư năm Kỷ Sửu, tại Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Đinh Thị Nghĩa  và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha sớm đưa linh hồn Micae Tăng Thọ sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Chúng con vô cùng thương tiếc khi được CPL Nguyễn Thế Nhân báo tin 
Linh Mục Anton Nguyễn Đức Hiếu OP,  cựu Chính xứ Tân Hiệp đă về nhà Chúa ngày 22 tháng 4 năm 2009, nhằm ngày 28 tháng ba năm Kỷ Sửu, tại Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi.
Cha Anton Nguyễn Đức Hiếu sinh ngày 14-2-1923 tại Thạch Bích, Hà Đông, Bắc VN
Khấn ḍng ngày 29 tháng 8 năm 1944 tại Nam Định.
Thụ phong Linh mục ngày 28 tháng 8 năm 1952 tại Hồng Kông, China.
Trước năm 1975 là Giáo sư Chân Phước Liêm và Quản lư Đệ Tử Viện Đa Minh, G̣ Vấp.
Sau năm 1975 Cha là Chánh xứ Tân Hiệp, Giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn Anton Nguyễn Đức Hiếu  sớm về hưởng phúc trên nước thiên đàng.
 
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa được CPL Nguyễn Văn Thuận báo tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Văn Tác và CPL Nguyễn Kim Thanh là cụ ông Tomaso Maria Nguyễn Văn Trường,  vừa tạ thế lúc 11:20 ngày 3 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 7 tháng hai năm Kỷ Sửu, tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Nguyễn Văn Tác và CPL Nguyễn Kim Thanh, xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn Tomaso Maria Nguyễn Văn Trường  sớm về hưởng phúc trên thiên đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa được CPL Vơ Như Tố báo tin phụ thân của CPL Vũ Văn Hùng là cụ bà Matta Vũ Thị Nho  vừa tạ thế  thứ bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2009 nhằm ngày 27 tháng giêng năm Kỷ Sửu,  hưởng thọ 76 tuổi, tại 203/17 Nguyễn Thái Sơn, G̣ Vấp, Việt Nam.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Vũ Văn Hùng  và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha đón nhận Linh Hồn Matta Vũ Thị Nho  sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Hữu Phương và CPL Nguyễn Thị Sang là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Liền, sinh năm 1921 tại Bút Đông, Trác Bút, Hà Nam, vừa tạ thế lúc 6:00 ngày 20 tháng 2 năm 2009, nhằm ngày 26 tháng giêng năm Kỷ Sửu, tại Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Nguyễn Hữu Phương và CPL Nguyễn Thị Sang, xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Thiên Chúa đón nhận Linh Hồn Giuse Nguyễn Văn Liên  sớm về hưởng phúc trên thiên đàng.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa được CPL Nguyễn Thị Hiếu báo tin nhạc mẫu của CPL Nguyễn Ngọc Quyến là cụ bà Anna Nguyễn Thị Đệ sanh năm 1915 tại Hà Đông, vừa tạ thế lúc 0:30AM  chủ nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2009 nhằm ngày 30 tháng chạp năm Nhâm Tư, tại Việt Nam, hưởng thọ 94 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Nguyễn Ngọc Quyến  và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha sớm đưa linh hồn Anna Nguyễn Thị Đệ sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin buồn nhạc phụ của CPL Nguyễn Quang Hiền là cụ cố Phaolo Vũ Antôn Tiềm  vừa được chúa gọi về lúc 12:00 trưa chủ nhật , ngày 18 tháng 1 năm 2009 nhằm ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Tư, tại St. Paul, Minnesota hưởng thọ 86 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Nguyễn Quang Hiền & gia đ́nh chị Vân và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Thiên Chúa Nhân Lành sớm đưa linh hồn cụ cố Phaolo Vũ Antôn Tiềm  sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. .
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin buồn bào đệ của CPL Trần Văn Tŕnh & CPL Trần Thị Lan cũng là  CPL Giuse Trần Văn Tính (NK1967-1974) sanh năm 1959  vừa tạ thế lúc 16:00  chủ nhật , ngày 18 tháng 1 năm 2009 nhằm ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Tư, tại Việt Nam, hưởng dương 50 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Trần Văn Tŕnh, CPL Trần Thị Lan & gia đ́nh chị Trần Văn Tính và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha tha thứ mọi lỗi lầm và cho Linh Hồn Giuse Trần Văn Tính sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. .
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin buồn phụ thân của CPL Nguyễn Thị Thanh là cụ ông Joan Baoticita Nguyễn Đức Thận  vừa tạ thế lúc 12:00PM  thứ sáu , ngày 9 tháng 1 năm 2009 nhằm ngày 14 tháng chạp năm Nhâm Tư, tại Úc Châu, hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Nguyễn Thị Thanh  và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha tha thứ mọi lỗi lầm và cho Linh Hồn Joan Baoticita Nguyễn Đức Thận  sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin buồn phụ thân của CPL Phạm thị Nhường - cũng  là Thầy Giám Thị Phạm Văn Huỳnh , vừa tạ thế vào thứ sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2009 nhằm ngày 14 tháng chạp năm Nhâm Tư, tại Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Phạm thị Nhường cùng gia đ́nh  và cầu nguyện cho linh hồn Thầy Giám Thị Phạm Văn Huỳnh sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân mẫu của Thầy Đặng Đăng Giai, là cụ bà Đặng Quang Ḥe, nhũ danh Nguyễn Thị Sáo Pháp danh Diệu Hiền, sinh năm 1903 Tại Hưng Yên, đă từ trần lúc 6:20 ngày 22 tháng 12 năm 2008 nhằm ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tư, tại Việt Nam, hưởng thọ 105 tuổi.
                       
Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng Thầy Đặng Đăng Giai và toàn thể gia quyến.  Cầu chúc hương hồn Cụ bà Nguyễn Thị Sáo Pháp danh Diệu Hiền  sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Công Danh là cụ bà Nguyễn Thị Ngát sanh năm 1930 đă từ trần ngày 18 tháng 10 năm 2008, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tư âm lịch, hưởng thọ 79 tuổi tại Đức quốc. 

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia buồn với  CPL Nguyễn Công Danh  cùng toàn thể gia quyến. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Nguyễn Thị Ngát sớm về cơi niết bàn.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin buồn phụ thân của thân hữu Nguyễn Thị Xuân - 9 Sandwiches,  là cụ ông Nguyễn Đức Khâm sanh ngày 6-3-1925 tại Tam Quan, B́nh Định, vừa tạ thế lúc 7:00PM  thứ bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2008 nhằm ngày 9 tháng 7 năm Nhâm Tư, tại tiểu bang CA, hưởng thọ 84 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với thân hữu Nguyễn Thị Xuân  và cầu nguyện cho hương hồn cụ ông Nguyễn Đức Khâm sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin từ CPL Lương Thị Thúy, thân mẫu của Thầy Dương Công Quư, CPL Dương Thị Ngọc Mỹ và cố CPL Dương Thị Ngọc Dung là cụ bà Trần Thị Rớt sinh năm 1912, đă qua đời ngày 11 tháng 8 năm 2008 nhằm ngày 11 tháng bảy năm Mậu Tư, tại Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi.
                        
Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng Thầy CPL Dương Công Quư và bạn Dương Thị Ngọc Mỹ cùng toàn thể gia quyến.  Cầu chúc hương hồn Cụ bà Trần Thị Rớt  sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu

TIN BUỒN
Nhận được tin trễ một cựu HS CPL chị Dương Thị Ngọc Dung là HS Chân Phước Liêm từ năm 1962 đến 1970- cũng là em của Thầy CPL Dương Công Quư  và là chị của CPL Dương Thị Ngọc Mỹ- bị bạo bệnh, đă từ trần tại tư gia lúc 8:30 AM ngày 7 tháng 8 năm 2008, hưởng dương 55 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng Thầy CPL Dương Công Quư và Dương Thị Ngọc Mỹ cùng toàn thể gia quyến. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn chị Dương Thị Ngọc Dung sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu
  - CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin trễ Thân phụ của CPL Nguyễn Ngọc Sơn và là bố chồng của CPL Phạm Thị Bạch Tuyết là Cụ Ông  Giuse Nguyễn Văn Thuận đă từ trần tại Sài G̣n ngày 17 tháng 7 năm 2008. Hưởng thọ 90 tuổi.

Toàn thể anh chị em Cựu HS Chân Phước Liêm xin phân ưu cùng Đại Gia Đ́nh CPL Nguyễn Ngọc Sơn và CPL Phạm Thị Bạch Tuyết, và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha tha thứ mọi lỗi lầm và cho Linh Hồn Georges Nguyễn Văn Thuận sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin trễ từ CPLHùng Kawa, thân mẫu của CPL Vơ Đ́nh Hiển và cố CPL Vơ Đ́nh Phước là cụ bà Nguyễn Thị Nhung đă qua đời ngày 20 tháng 5 năm 2008 nhằm ngày 16 tháng tư năm Mậu Tư, tại Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi.
                      
Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng CPL Vơ Đ́nh Hiển cùng toàn thể gia quyến.  Cầu chúc hương hồn Cụ bà Nguyễn Thị Nhung sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân phụ của CPL Lê Thị Phượng & CPL Lê Thị Thanh là cụ ông Phaolo Lê Hữu Đốc  nguyên quán Nghệ An, đă được Chúa gọi về lúc 11:18 ngày 17 tháng 4 năm 2008, tại Monterey Park, California, hưởng thọ 91 tuổi.

Toàn thể anh chị em CHS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia buồn cùng gia đ́nh CPL Lê Thị Phượng & CPL Lê Thị Thanh  và xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ ông  Phaolo Lê Hữu Đốc sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin anh của CPL Nguyễn Thị Bạch Tuyết và là cậu của CPL Thanh Nga, Bích Ngọc, Minh Yến, Thanh Thủy, Hằng, Phương, Lân là Ông  Georges Nguyễn Tiến Thắng sinh năm 1947 tại Hà Nội, đă từ trần tại Sài G̣n ngày 12 tháng 4 năm 2008. Hưởng thọ 62 tuổi.

Toàn thể anh chị em Cựu HS Chân Phước Liêm xin phân ưu cùng Đại Gia Đ́nh CPL Bạch Tuyết, Thanh Nga, Bích Ngoc, Thái Lan, Đức, Nam, Hường, Hạnh, Thanh Thủy và xin cùng hiệp dâng lời nguyện cầu, nguyện xin Chúa Nhân Từ là Cha tha thứ mọi lỗi lầm và cho Linh Hồn Georges Nguyễn Tiến Thắng
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

Cảm Tạ
Thân gửi các bạn cựu CPL
CHÂN THÀNH CÁM ƠN đến các bạn CƯỤ HỌC SINH CHÂN PHƯỚC LIÊM đă góp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cha của tôi, và chia buồn cùng với gia đ́nh tôi (trực tiếp / gián tiếp). Nguyện xin Chuá Giêsu Phục Sinh ban nhiều ơn lành cho các Bạn và gia đ́nh.
CPL Nguyễn Văn Bách và gia đ́nh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân phụ của CPL Nguyễn Văn Bách là cụ ông Giuse Nguyễn Văn Hiến đă được Chúa gọi về ngày 27 tháng 3 năm 2008 nhằm ngày 20 tháng hai năm Mậu Tuất, tại Springvale, VIC. Australia, hưởng thọ 81 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng CPL Nguyễn Văn Bách cùng toàn thể gia quyến. Chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ ông Giuse Nguyễn Văn Hiến sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Văn Thận  (niên khóa 62-68) là cụ bà  Anna Nguyễn Thị Vinh  nguyên quán tỉnh Hải Pḥng, đă được Chúa gọi về nhà Cha lúc 6:00 ngày 20 tháng 3 năm 2008, tại G̣ Vấp Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi.

Toàn thể anh chị em CHS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật chia buồn cùng gia đ́nh anh Nguyễn Văn Thận và xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Anna Nguyễn Thị Vinh sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Vừa nhận được tin buồn phu quân của CPL Đặng Kim Điệp, cũng là em rể của các CPL Đặng Mai Hương, CPL Đặng Tường Vân, CPL Đặng Đức Dũng và CPL Đặng Đức Tuấn là anh Bùi Đức Quang vừa ta thế lúc 10:00 sáng thứ năm, ngày 21 tháng 2 năm 2008 nhằm ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Tư, tại Harrisburg, tiểu bang PA, hưởng dương 56 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu với CPL Đặng Kim Điệp, CPL Đặng Mai Hương, CPL Đặng Tường Vân, CPL Đặng Đức Dũng và CPL Đặng Đức Tuấn  và cầu nguyện cho hương hồn anh Bùi Đức Quang sớm về cơi niết bàn. Ước mong Kim Điệp và các cháu có đủ sức mạnh để vượt qua sự mất mát lớn lao này.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

Cảm Tạ
Thân gửi các bạn cựu CPL
Gia Đ́nh Trần văn Hùng chúng tôi xin chân thành cảm tạ đến các bạn đă gọi Điện thoại và gửi ṿng hoa phúng điếu đến chia buồn với gia đ́nh chúng tôi
Gia đ́nh chúng tôi xin chúc các bạn và gia quyến được mọi sự an lành
CPL Trần văn hùng và gia đ́nh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin từ CPLThy Nam, thân phụ của CPL Trần Văn Hùng (Hùng Kawa) là cụ ông Trần Văn Lôc Jules đă qua đời ngày 15 tháng 2 năm 2008 nhằm ngày 9 tháng giêng năm Mậu Tuất, tại Pháp quốc, hưởng thọ 87 tuổi. Linh cửu sẽ được quàn tại tư gia :

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng CPL Trần Văn Hùng cùng toàn thể gia quyến.  Cầu chúc hương hồn Cụ ông Trần Văn Lộc Jules sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu

Cảm Tạ
Gia đ́nh chúng tôi CPL Nguyễn Khánh HoàiCPL Nguyễn Thị Ngọc Liên chân thành cảm tạ tất cả các anh chị CPL đă gửi lời chia buồn, ṿng hoa, thăm viếng, đưa tiễn và hiệp dâng lời cầu nguyện đến mẹ và bà chúng tôi là cụ bà Maria Trịnh Thị Gấm sớm về hưởng nhan thánh chúa.
Chân thành cảm tạ,
CPL Nguyễn Khánh Hoài & CPL Nguyễn Ngọc Liên

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn thân mẫu của CPL Nguyễn Khánh Hoài là cụ bà  Maria Trịnh Thị Gấm  đă về với Chúa  lúc 19:00 ngày 20 tháng 1 năm 2008, tại San Jose, California, hưởng thọ 92 tuổi.

Lễ An Táng sẽ được cử hành tại thánh đường Saint Patrick lúc 11:00AM ngày 28 tháng 1 năm 2008, Santa Clara Street, San Jose, California.
Toàn thể anh chị em CHS Chân Phước Liêm thành thật chia buồn cùng gia đ́nh anh Nguyễn Khánh Hoài và xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria Trịnh Thị Gấm sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin mẹ chồng CPL Cao Hải Hà, thân mẫu của phu quân Hà Văn Mẫn là cụ bà Maria Madalina Phạm Thị Từ đă về với Chúa lúc 7 giờ sáng ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2007, tại Fountain Valley, California, hưởng thọ 96 tuổi. 

Toàn thể anh chị em CHS Chân Phước Liêm thành thật chia buồn cùng gia đ́nh anh chị Hà Văn Mẫn & Cao Hải Hà và xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria Madalina Phạm Thị Từ sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin  thân mẫu của Cựu Giáo sư Uông Trung Mẫn là cụ bà Uông Văn Cần nhũ danh Anna Nguyễn Thị Minh đă thất lộc ngày 25 tháng 10 năm 2007 tại Việt Nam, hưởng thọ 96 tuổi. Lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Phường 7, Quận B́nh Thạnh lúc 5giờ ngày 29 tháng 10 năm 2007, sau đó hỏa táng tại B́nh Hưng Ḥa Việt Nam.                        
Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng Thầy Uông Trung Mẫn  và toàn thể gia quyến.   Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Cụ bà Anna Nguyễn Thị Minh sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin thân mẫu của CPL Nguyễn Thị Hữu là cụ bà Maria Nguyễn Thị Lộc đă măn phần lúc 11 sáng thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2007 tại Việt Nam , hưởng thọ 85 tuổi.
                        
Toàn thể anh chị em Cựu HS Chân Phước Liêm thành thật phân ưu cùng Thân phụ CPL Nguyễn Thị Hữu và toàn thể tang quyến.  Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Cụ bà Maria Nguyễn Thị Lộc sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin trễ từ CPL Đỗ Thị Sâm báo tin thân mẫu của CPL Nguyễn Thị Minh Ước là cụ bà Anna Hà Thị Dung đă về với Chúa ngày 16 tháng 5 năm 2007 hưởng thọ 90 tuổi tại Houston, Texas. 

Toàn thể anh chị em CHS Chân Phước Liêm thành thật chia buồn cùng gia đ́nh Chị Nguyễn Thị Minh Ước và xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Anna Hà Thị Dung sớm về nơi nước Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Nhận được tin trễ từ CPL Lê Thị Thành, thân mẫu của CPL Lư Phượng Hoàng và Lư Thị Phượng là cụ bà Trần Thị Cảnh đă qua đời ngày 8 tháng 4 năm 2007 nhằm ngày 21 tháng 2 năm Đinh Hợi, hưởng thọ 84 tuổi. Tang lễ đă được hỏa táng tại G̣ Vấp Việt Nam.                        
Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm trong và ngoài nước thành thật phân ưu cùng CPL Lư Phượng Hoàng và CPL Lư Thị Phượng cùng toàn thể gia quyến.  Cầu chúc hương hồn Cụ bà Trần Thi Cảnh sớm về cơi niết bàn.
Thành Kính Phân Ưu

PHÂN ƯU
Được tin buồn Em chồng cũa CPL Đặng Mai Hương, là Bào đệ của phu quân Trương Bá Côn là anh Trương Bá Nhâm vừa tử nạn giao thông tại Đà Lạt vào lúc 4:30 sáng thứ 7 ngày 17 tháng 3 năm 2007, hưởng dương 55 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm thành thật chia buồn cùng anh chị Trương Bá Côn và CPL Mai Hương cùng toàn thể gia quyến, cầu chúc hương hồn anh Trương Bá Nhâm sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

Mar 30, 2007: Đại Gia Đ́nh "Trương" Chúng tôi xin CHÂN THÀNH CẢM TẠ
đến tất cả quư Sư,  quư Bác, quư Cô, Chú, Di`, quư bạn hữu thân thương & bạn bè thân mến, trước nhất là Ḥa Thượng Thích Tịnh Đức, Tru Tri` Chùa Đạo Quang Garland TX; Các cựu SQHQ Nha Trang  khắp nơi trên toàn thế giới; Quư anh chị em trong Hội Cựu Học Sinh Trần Hưng Đạo/Bùi Thị Xuân Dalat tại Dallas/FW Texas Quư anh chị em trong hội  HQTrùng Zương DFW Texas, Quư anh chị em trong Hội Ái Hữu Cựu HS trường Trung Hoc Chân Phước Liêm Saigon tai USA, cùng tất cả các thân bằng quyến thuộc xa gần đă tụng kinh cầu siêu, cầu nguyện, gọi điện thoại, gởi điện thư, gởi thiệp chia buồn, đăng báo phân ưu, gởi hoa đến chia buồn và an ủi chúng tôi v́ sự đột ngột  tử nạn (tai nạn giao thông tại Đại Ninh, Dalat) của bào đệ chúng tôi là Trương Bá Nhâm vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 16/03/2007 vừa qua, hưởng dương 55 tuổi.
TM Đại Gia Đ́nh "Trương" Đalat Việt Nam,
TM tang chủ (em dâu) Lê Thị Xuân Lan & 3 cháu,
cùng trưởng nam cháu Trương Bá Trọng Nghĩa;
Anh cả, Trương Bá Côn & gia đ́nh @ Dallas/FW
Texas USA xin chân thành CẢM TẠ

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Google Search:

 

CHÂN PHƯỚC LIÊM Vị Thánh Tổ Của Trường Chúng ta
Nhắn Tin
T́m Bạn
 
 Thành Kính Phân Ưu
Bà Nguyễn Thị Yến
Ông Trần Đình Thư
Cụ bà Nguyễn Thị Giỏi
Ông Nguyễn Văn Kim
Cụ Bà Lê Thị Nghiêm
Bà Kiều Thị Miên
 
Chúc Mừng Hạnh Phúc
Chú rể Dương Minh Nguyễn
Cô dâu Grace Trang Đỗ


Chúc Mừng Sinh Nhật
Thầy Quyên Di, Vũ Duy Thiện, Đỗ Bích Thủy, Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Phương Oanh, Nguyễn Văn Bách, Trần Thị Uông, Nguyễn Thị Kiểm, Nguyễn Vĩnh Khôi, Nguyễn Quang Vinh, Phùng Văn Ninh, Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Văn Hoà, Nguyễn Thị Măo, Nguyễn Ngọc Quyến, Đinh Nhật Tuấn, Trần Thị Nghĩa, Dương Thị Phương Lan, Vũ Thị Oanh, Lăng Thị Xuân, Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thập,
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàig̣n Năm Xưa
Sàig̣n 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  H́nh Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. H́nh Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. H́nh Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Kư Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation