Chan Phuoc Liem High School
Other Links
Xem Phim Online Miễn Phí
   
Software Download

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 News
Weather
Sports
Horoscope
Lottery
Stocks
World Clocks
Choose a
Search EngineY Khoa và Mẹo Vặt

HEALTHY JUICES
Trái cây bổ dưỡng cho sức khỏeCarrot + Ginger + Apple  -
Boost and cleanse our system.
Apple + Cucumber + Celery -
Prevent cancer, reduce cholesterol, and improve stomach upset and headache.
 Tomato + Carrot + Apple
- Improve skin complexion and avoid bad breath.  Bitter gourd + Apple + Milk
-  Avoid bad breath and reduce internal body heat.  Orange + Ginger + Cucumber - Improve Skin texture and moisture and reduce body heat.  Pineapple + Apple + Watermelon -
To dispel excess salts, nourishes the bladder and kidney.  Apple + Cucumber + Kiwi -
To improve skin complexion.  Pear & Banana
- Regulates sugar content.  Carrot + Apple + Pear + Mango -
Clear body heat, counteracts toxicity, decreased blood pressure and fight oxidization.  Honeydew + Grape + Watermelon + Milk
  - Rich in vitamin C + Vitamin B2 that increase cell activity and strengthen body immunity.  Papaya + Pineapple + Milk
  - Rich in vitamin C, E, Iron. Improve skin complexion and metabolism.  Banana + Pineapple + Milk
  - Rich in vitamin with nutritious and prevent constipation. 

 

KNOW ABOUT THE BENEFITS OF HAVING FRUITS
AND VEGETABLES

Fruit

Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

Benefit

  apples

Protects your heart

prevents constipation

Blocks diarrhea

Improves lung capacity

Cushions joints

apricots

Combats cancer

Controls blood pressure

Saves your eyesight

Shields against Alzheimer's

Slows aging process

artichokes

Aids digestion

Lowers cholesterol

Protects your heart

Stabilizes blood sugar

Guards against liver disease

avocados

Battles diabetes

Lowers cholesterol

Helps stops strokes

Controls blood pressure

Smoothes skin

bananas

Protects your heart

Quiets a cough

Strengthens bones

Controls blood pressure

Blocks diarrhea

beans

Prevents constipation

Helps hemorrhoids

Lowers cholesterol

Combats cancer

Stabilizes blood sugar

beets

Controls blood pressure

 

 

 

 

 
                                                       
[Trở Về Đầu Trang] 

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Search:

 

Nhắn Tin
T́m Bạn
 
 Thành Kính Phân Ưu
Thầy Nguyễn Tâm
Cụ Ông Trần Văn Nghi
Cụ Ông Hoàng Văn Trình
Cụ bà Nguyễn Thị Nho
Cụ ông Lê Tú Vinh
Cụ bà Trần thị Khen
Cụ ông Phạm Văn Long
 
Chúc Mừng
Sinh Nhật

Thầy Chu Ngọc Tŕ, Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Hoa Cương, Lương Kim Ánh, Nguyễn Văn Truật, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Khánh Thục, Vũ Thị Tươi, Lê Thị Phượng, Phạm Thị Thanh Thủy, Phan Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trương Văn Tiên, Đỗ Bích Hoa, Tô Thị Ky, Bùi Thị Yến,
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
 

 
Trang Phim Sưu Tầm:
Kiếm Hiệp Kim Dung
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàig̣n Năm Xưa
Sàig̣n 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. H́nh Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Kư Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation