A - Z | AD SON | Catergory | Styles | Author  

Author

Anh Bằng
Lam Phương
L Hựu H
L Uyn Phương
Minh Kỳ & Hoi Linh
Ng Thụy Min
Nguyễn nh 9
Nguyễn Văn Thnh
Phạm Duy
Thanh Sơn
Trần Thiện Thanh
Trịnh Cng Sơn
Trường Sa
Từ Cng Phụng
Văn Phụng
Vũ Thnh An
Y Vn

Lam Phương  
Bi Tango Cho Em  * -  Lam Phương (Từ ngy c em về) ....................................
Biết Đến Bao Giờ  -  Lam Phương (Đời l vạn ngy sầu biết tm nơi chốn no...)..
Chiều Hnh Qun  -  Lam Phương  ..........................................................................
Chiều Hoang *  -  Lam Phương (ường chiều hoang vắng chỉ mnh ti...) .........
Chiều Tn  - Lam Phương  ...........................................................................................
Chiều Ty Đ -  Lam Phương (Một đm em mơ mnh ru rt đưa nhau về...) ......
Cho Em Qun Tuổi Ngọc  - Lam Phương  ............................................................
Chuyến Đ Vĩ Tuyến  *  -  Lam Phương  (Đm nay trăng sng qu anh ơi...)..
Duyn Kiếp  *  -  Lam Phương  (Em ơi nếu mộng khng thnh th sao...) ...........
Đn Khuya  * -  Lam Phương  (Khng biết đm nay v sao ti buồn...).................
Đon Người Lữ Thứ  - Lam Phương  ..................................................................
Em Đi Rồi *  -  Lam Phương  (Em đi rồi đường xưa c nắng khng em l hoa cn...)..
Khc Thầm  * -  Lam Phương  (Tiễn anh đi rồi, em về gc lạnh đu hiu) ....................
Khc Ca Ngy Ma  * -  Lam Phương (Ka thn qu dưới trăng vng bt ngt).....
Kiếp Ngho  * * -  Lam Phương  (Đường về đm nay vắng tanh...) Hợp m .....
Một Mnh  * -  Lam Phương  (Sớm mai thức giấc nhn quanh một mnh...).................
Ma Thu Yu Đương  *  -  Lam Phương  ...............................................................
Ma Xun Khng Cn Nữa * - Lam Phương (Anh biết em hững hờ để rồi ..).....
Ngy Hạnh Phc  -  Lam Phương (Ngy hm nay thanh thanh Gi đưa cnh...).....
Nghẹn Ngo  * *  -  Lam Phương  ...............................................................................
Pht Cuối  *  -  Lam Phương  .......................................................................................
Thnh Phố Buồn  *  -  Lam Phương  ........................................................................
Thao Thức V Em  * -  Lam Phương  ........................................................................
Thin Đường i n  * -  Lam Phương  ....................................................................
Thu Sầu  *  -  Lam Phương  (Ma thu thưa nắng gi mang niềm nhớ...)...............
Tnh Anh Lnh Chiến  * -  Lam Phương  (Xuyn l cnh trăng ln lều vải...) ....
Tnh Chết Theo Ma Đng  *  -  Lam Phương  ....................................................
Tnh Đẹp Như Mơ  * -  Lam Phương  .......................................................................
Tnh Nghĩa Đi Ta * -  Lam Phương  .......................................................................
Tnh Như My Khi -  Lam Phương  (Em khc đi em khc nữa đi em...) ..........
Tnh Vẫn Chưa Yn * - Lam Phương (Từ lc xa anh trời bỗng im lm my tri lang)
Trăm Nhớ Ngn Thương  * * -  Lam Phương ......................................................
Yu Nhau Bốn Ma - Lam Phương (Một đời yu nhau, gi mưa qua thật mau)
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33