A - Z | AD SON | Catergory | Styles | Author  

Author

Anh Bằng
Lam Phương
Lê Hựu Hà
Lê Uyên Phương
Minh Kỳ & Hoài Linh
Ngô Thụy Miên
Nguyễn Ánh 9
Nguyễn Văn Thành
Phạm Duy
Thanh Sơn
Trần Thiện Thanh
Trịnh Công Sơn
Trường Sa
Từ Công Phụng
Văn Phụng
Vũ Thành An
Y Vân

Vũ Thành An  
Bài Không Tên Cuối Cùng - Vũ Thành An (Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói)......
Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối -Vũ Thành An (Nhớ rất nhiều câu chuyện)
Bài Không Tên Số 1  - Vũ Thành An (Xin đời sống cho tôi mượn tiếng)..................
Bài Không Tên Số 2 * - Vũ Thành An (Ḷng người như lá úa trong cơn mưa...)....
Bài Không Tên Số 3  - Vũ Thành An  (Yêu nhau cho nhau nụ cười).......................
Bài Không Tên Số 4 * - Vũ Thành An (Khóc đi với những nhục h́nh).....................
Bài Không Tên Số 5 * - Vũ Thành An  (Quấn quít vân vê tà áo run run đôi môi..)..
Bài Không Tên Số 6  - Vũ Thành An (Đêm nay gió xôn xao ngoài kia đă vang lời..)
Bài Không Tên Số 7  - Vũ Thành An (Một làn khói trắng ru đời vào quên lăng)......
Bài Không Tên Số 8 * - Vũ Thành An (Chiều thơm ru hồn người bềnh bồng)........
Bài Không Tên Số 9  - Vũ Thành An (Ngày đến mang tin buồn thời gian theo về)..
Bài Không Tên Số 15 * - Vũ Thành An (Ngày nào ta c̣n có nhau biết đâu...).......
Đời Đá Vàng  -  Vũ Thành An (Ta lần ṃ leo măi không qua được vách sầu)....
Đừng Yêu Tôi  - Vũ Thành An  .................................................................................
Em Đến Thăm Anh Đêm 30  -  Nhạc: Vũ Thành An, thơ: Nguyễn Đ́nh Toàn
Một Ngày Nào Cho Tôi Gặp Lại Em * - Vũ Thành An (Một lần nào cho tôi....)
T́nh Khúc Thứ Nhất  - Vũ Thành An (T́nh vui theo gió mây trôi ư sầu mưa...)
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17