A - Z | AD SON | Catergory | Styles | Author  

Author

Anh Bằng
Lam Phương
Lê Hựu Hà
Lê Uyên Phương
Minh Kỳ & Hoài Linh
Ngô Thụy Miên
Nguyễn Ánh 9
Nguyễn Văn Thành
Phạm Duy
Thanh Sơn
Trần Thiện Thanh
Trịnh Công Sơn
Trường Sa
Từ Công Phụng
Văn Phụng
Vũ Thành An
Y Vân

Ngô Thụy Miên  
Áo Lụa Hà Đông  * -  Ngô Thụy Miên  .......................................................................
Bài T́nh Ca Cho Em  - Ngô Thụy Miên  .................................................................
Bản T́nh Cuối  * - Ngô Thụy Miên  ...........................................................................
Biết Bao Giờ Trở Lại  * - Ngô Thụy Miên (Tôi đă đi tôi vẫn đi măi biết bao giờ ...)
Chiều Nay Không Có Em  - Ngô Thụy Miên  .......................................................
Dấu T́nh Sầu  *  - Ngô Thụy Miên  ............................................................................
Dốc Mơ  -  Ngô Thụy Miên  ...........................................................................................
Em C̣n Nhớ Mùa Xuân  -  Ngô Thụy Miên ...........................................................
Giáng Ngọc  *  -  Ngô Thụy Miên  ...............................................................................
Giọt Nắng Hồng  * -  Ngô Thụy Miên  .......................................................................
Giọt Nước Mắt Ngà  - Ngô Thụy Miên  ...................................................................
Lời T́nh Cuối Ngô Thụy Miên (Lời t́nh cuối cho Sàig̣n lời t́nh cuối cho một nguời)
Mắt Biếc  - Ngô Thụy Miên  ..........................................................................................
Mắt Thu  -  Ngô Thụy Miên  ...........................................................................................
Mùa Thu Cho Em  *  -  Ngô Thụy Miên  ...................................................................
Niệm Khúc Cuối * * - Ngô Thụy Miên (Dù cho mưa tôi xin đưa em...) Hợp Âm...
Paris Có Ǵ Lạ Không Em?  * -  Ngô Thụy Miên  ...............................................
Riêng Một Góc Trời  - Ngô Thụy Miên  ...................................................................
Sài G̣n C̣n Đó Nỗi Buồn * * -  Ngô Thụy Miên (Đừng khóc nữa Sài G̣n...)...
Tháng Sáu Trời Mưa  - Ngô Thụy Miên  ................................................................
Thu Khóc Trên Ngàn  - Ngô Thụy Miên  ................................................................
T́nh Khúc Buồn * - Ngô Thụy Miên (Em như một nụ hồng cầu mong chẳng...)
T́nh Khúc Tháng Sáu  - Ngô Thụy Miên  ..............................................................
Từ Giọng Hát em  - Ngô Thụy Miên  ........................................................................
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24