Bebop / Boston / Cha Cha Cha / Folk Songs / Jitterbug / Pasodoble / Rumba / Samba
Slow Rock / Tango / Techno / Twist / Valse

List
A
- Z

Anh Cn Nợ Em  * -  Anh Bằng (Anh cn nợ em cng vin ghế đ........................)
Anh Đừng Đi * - Nhạc Hoa (Người hỡi hy nhớ đừng qun bi ca yu thương em...)
Bi Ngợi Ca Tnh Yu  * -  Ngoại Quốc (Buổi sng khi sương tan cn lắng đọng)
Bang Bang (Khi Xưa Ta B)  * - Nhạc Ngoại Quốc ................................................
Buồn  * -  Y Vn  (Buồn như ly rượu đầy khng c ai cng cạn..............................)
Buồn Lm Chi Em Ơi * - Nguyễn Minh Cường (Buồn lm chi em ơi l xanh.....)
Chiều Xun  - Ngọc Chu ............................................................................................
Cho Anh Xin Số Nh * - Trần Thiện Thanh (Cho anh xin số nh ny c em...) 
Cho Lần Cuối *  - L Uyn Phương (Giờ ny cn gần nhau gần thắm thiết trong...)
Dĩ Vng  *  -  Trịnh Nam Sơn  .......................................................................................
Đm Trăng Tnh Yu * -  Nguyễn Văn Chung (Chiều một mnh trn phố năm xưa)
Đợi Em Trong Mơ * - Ngọc Sơn (D tnh em ra khơi nhưng anh cn mi đy..)
Đừng Lừa Dối * - Chu Minh K, Nhạc Hoa  (Đ biết yu anh yu anh thật chn tnh)
Gc Phố Ru Xanh *  - Nhật Trung (Thu qua đng tới cho lng nỗi hiu quạnh.)
Hey Hello  * -  Lyrics by Joy  ........................................................................................
Hoa Cỏ Ma Xun  -  Bảo Chấn  ...............................................................................
Hoang Mang * * - V Hoi Phc (Những cu ni trn đầu mi, phải chăng người...)
Hương  * -  Nhật Ngn ...................................................................................................
Khi Xưa Ta B   (Bang Bang)  * * -  Nhạc Ngoại Quốc  .........................................
Khổ V Yu Nng  * -  Nhạc: Tng Chu - lời: L Hựu H ....................................
Khng 1  * - Nguyễn nh 9  (Khng! Khng! Ti khng cn yu em nữa...................)
Khng 2  * - Nguyễn nh 9  (Khng! Khng! Đến với ti đến với ti nữa lm g.........)
Khc Tnh Nồng * - Ngọc Sơn (Hy lắng nghe khc nhạc bừng ln rộn rng ngất..)
Lời Tỏ Tnh Dễ Thương 2 * - Tc giả: Ngọc Sơn ................................................
Một Thời Đ Xa * - Trường Huy,Thơ: Nguyễn Thanh H (Đừng buồn anh hỡi khi lỡ)
Mưa Ngu  *  - Thanh Tng  .........................................................................................
Ngy Tết Qu Em *  - Từ Huy (Tết Tết Tết Tết đến rồi Tết Tết Tết Tết đến rồi.........)
Ngy Vui Qua Mau * - Nhật Ngn (Cuộc tnh anh dnh cho em đam m đắm say)
Ngựa Thương Nhớ  -  Trần Tiến ..........................................................................
Người Đi Ngoi Phố  *  -   Anh Việt Thu  .................................................................
Người Hy Qun Em Đi * * - Khắc Hưng (Người yu hỡi d g cũng xa nhau rồi)
Người Ơi Hy Nhớ Đừng Qun * - Nhạc Hoa (Người hỡi hy nhớ đừng qun)
Những Lời Dối Gian * - Nhạc Hoa (Đ đến lc ni ln cu gi từ đường tnh yu...)
Nửa Tri Tim * - Nhạc Ngoại, Lời Việt: Minh Tm (Ngồi lại thật gần em đi ngại ngng)
Nửa Vầng Trăng * - Nhật Trung (Nửa vầng trăng đơn ci trong đm, nửa nhớ ai...)
Rồi Mai Ti Đưa Em * * - Trường Sa (Rồi mai ti đưa em xa kỷ niệm xin lời cuối)
Sầu Lẻ Bng * * -  Anh Bằng  (Người ơi khi cố qun l khi lng nhớ thm...............)
Say Tnh * Nhạc Ngoại Quốc  (Rt mi những chn chua cay ny lu bu như g...)
Sẽ Hơn Bao Giờ Hết * -Trc Hồ (Đang c em chiều nay m đ nhớ em ngy mai)
Tan Tc  * -  Nhạc ngoại quốc, lời Việt: Lữ Lin  .......................................................
Tn Tro  * -  Nhạc Nhật, lời Việt: Khc Lan (Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi.....)
Thnh Phố Buồn  *  -  Lam Phương  ........................................................................
Th Thầm Ma Xun  -  Ngọc Chu  ........................................................................
Tm Đu Hnh Bng Em  * -  Nguyễn Ngọc Thiện  ..............................................
Tnh Hờ  * -   Phạm Duy  (Ti đang lừa dối em m sao em khng biết................)
Tnh L Sợi Tơ * * - Anh Bằng (Tiếng khc khng vơi được nỗi sầu đu em...)
Tnh Nhạt Phai * Nhạc Ngoại Quốc (Chiều buồn nghing nắng biển vắng mnh....)
Tnh Phai * - Nguyễn Ngọc Ti (ĐK: Rồi khi đắm say tnh yu mới em c cn..)
Tnh Thi Xt Xa * - Nhạc: Nhật, Lời Việt: Bảo Chấn (Từ khi quen em anh đ biết..)
Tnh Yu Tuyệt Vời *Anh Bằng (C những lc mnh đi trong nắng m đời như..)
Tc Em Đui G  -  Thế Hiển  ....................................................................................
Ti Đưa Em Sang Sng * * - Nhật Ngn & Y Vũ (Ti đưa em sang sng chiều...)
Trả Nợ Tnh Xa  * - Tuấn Khanh .................................................................................
Tri Tim Hoang Đường  -  Kim Tuấn ......................................................................
Tri Tim Lầm Lỡ  * -  Nhạc ngoại quốc, lời Việt: Khc Lan ..................................
Tri Tim Tnh Si  * - Vũ Quốc Việt  (Ta đi tm một tri tim hỡi tri tim yu nay........)
Vầng Trăng Tnh Yu * * - Trc Hồ (Trời đm ngn nh sao đang đi tm nhau....)
Về Đy Em  *  -  Trịnh Nam Sơn (V ma đng lạnh lng buốt gi.....................)
Vết Th Trn Lưng Ngựa Hoang  *  -  Ngọc Chnh & Phạm Duy  ................
Vị Ngọt Đi Mi * -  L Hựu H (Trong tnh yu Lm sao biết ai lun chn thnh...)
Vng Trời Bnh Yn  * -  Phạm Hữu Tm  .............................................................
Xa Em Kỷ Niệm  * -  Nhạc Trung Hoa, Lời Việt: Nhật Ngn .................................
Xem Như Em Chẳng May * - Trung Ngon (Người hm qua em thấy l ai đấy...)
Xin Hy Rời Xa  * -  Vũ Tuấn Đức (Khi đ gi từ người yu ơi xin hy rời xa..........)
Yu Nhau Đi (Besame Mucho* - Dean Martin (Yu nhau đi, đời ta c nghĩa chi.)
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Lin Khc - Techno / Bebop
Đợi Em Trong Mơ + Một Thời Đ Xa + Hoang Mang **  ..........................
Hoang Mang + Ngn Năm Vẫn Đợi ** ...............................................................
Vng Trời Bnh Yn + Sẽ Hơn Bao Giờ Hết + Khng 2 *  ......................
Say Tnh + Tnh Nhạt Phai + Buồn * ..................................................................
Sẽ Hơn Bao Giờ Hết + Buồn *  .............................................................................
Gi Từ Đm Mưa + My Lang Thang + Trc Đo + Sang Ngang * ....
 
Lin Khc - TECHNO
Lin Khc Techno 1 - Vng Trời Bnh Yn + Sẽ Hơn Bao Giờ Hết + Khng 2
Lin Khc Techno 2 - Say Tnh + Tnh Nhạt Phai + Buồn
Lin Khc Techno 3 - Hoang Mang + Ngn Năm Vẫn Đợi
Lin Khc Techno 4 - Gi Từ Đm Mưa + My Lang Thang + Trc Đo + Sang Ngang...
Lin Khc Techno 5 - Sẽ Hơn Bao Giờ Hết + Buồn
Lin Khc Techno 6 - Đợi Em Trong Mơ + Một Thời Đ Xa + Hoang Mang
Lin Khc Techno Xun - Hoa Cỏ Ma Xun, Th Thầm Ma Xun, Chiều Xun
 
Lin Khc - TECHNO + Hợp m
Lin Khc Techno Cm - Chn Đắng *Tn Tro
Lin Khc Techno Cm - Tn Tro *Gc Phố Ru Xanh
Lin Khc Techno Cm - Khng 1 *Vị Ngọt Đi Mi *Chn Tnh
Lin Khc Techno Dm - Người Hy Qun Em Đi *Về Đy Em
Lin Khc Techno Dm - Ngựa Hoang * Sẽ Hơn Bao Giờ Hết * Tnh Phai * Ngi Sao Đm Nay
Lin Khc Techno Dm - Ti Đưa Em Sang Sng *Tnh Hờ *Trả Nợ Tnh Xa *Anh Cn Nợ Em
Lin Khc Techno Em - Tri Tim Lầm Lỡ *Bi Ngợi Ca Tnh Yu
Lin Khc Techno Fm - Đợi Em Trong Mơ *Một Thời Đ Xa *Hoang Mang *Xin Hy Rời Xa
Lin Khc Techno Fm - Say Tnh *Ngn Năm Vẫn Đợi *Vầng Trăng Tnh Yu *Xin Cn Gọi Tn Nhau
Lin Khc Techno Gm - Vng Trời Bnh Yn *Tnh Nhạt Phai *Sầu Đng *Khng 2 *Buồn
Lin Khc Techno Am - Thi *Kiếp Cầm Ca *Tnh Kỵ Nữ
Lin Khc Techno Am - Chuyện Tnh Khng Suy Tư *Một Mai Em Đi *V Đ L Em *Tri Tim Tnh Si
Lin Khc Techno Bm - Ảo Ảnh *Tnh Khc Chiều Mưa *My Lang Thang *Nửa Vầng Trăng